Anioł Pański w Niepokalane Poczęcie: zbawienie jest darmową łaską, a przyjmując ją powinniśmy się również nią dzielić z innymi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 08 grudnia 2014 20:41

Wszystko jest łaską i darmowym darem miłości Boga względem nas. W ten sposób Papież streścił przesłanie dzisiejszej uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest ona we Włoszech dniem świątecznym, dlatego Franciszek spotkał się w południe na modlitwie Anioł Pański z licznie zgromadzonymi wiernymi. W poprzedzającym ją rozważaniu zwrócił uwagę na postawę Maryi, wyrażającą ową „pełnię łaski”, o której mówił Jej w pozdrowieniu anioł podczas Zwiastowania.

 

 

 

„Maryja odpowiada na łaskę i jej się powierza, mówiąc aniołowi: «Niech mi się stanie według twego słowa» – zauważył Papież. – Nie mówi: «Uczynię według twego słowa», ale: «niech mi się stanie...». I Słowo stało się ciałem w Jej łonie. Także my jesteśmy wezwani, by słuchać Boga, który do nas mówi, i przyjmować Jego wolę. Zgodnie z logiką Ewangelii nic nie jest bardziej skuteczne i owocne, jak słuchanie i przyjmowanie Słowa Pana, które przychodzi z Ewangelii, z Biblii. Pan zawsze do nas mówi!”.

 


Ojciec Święty zaznaczył, że postawa ta wskazuje na pierwszeństwo „bycia” przed „czynieniem”, co z kolei otwiera na działanie Boga.

 


„To On czyni w nas tyle cudów. Maryja jest podatna, ale nie bierna – mówił dalej Franciszek. – Podobnie jak na poziomie fizycznym przyjmuje moc Ducha Świętego, ale potem daje ciało i krew Synowi Bożemu, który w Niej się formuje, tak na poziomie duchowym przyjmuje łaskę i odpowiada wiarą. Dlatego św. Augustyn stwierdza, że Dziewica «poczęła wpierw w sercu, niż w łonie». Najpierw poczęła wiarę, a potem Pana. Ta tajemnica przyjęcia łaski, która w Maryi, dzięki jedynemu w swoim rodzaju przywilejowi, dokonała się bez przeszkody grzechu, jest możliwa dla wszystkich. (...) Tak, jak Maryja została pozdrowiona przez Elżbietę jako «błogosławiona między niewiastami», tak również my byliśmy od zawsze «błogosławieni», czyli umiłowani, a zatem «wybrani przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani»”. Franciszek wyjaśnił, że o ile Maryja została zachowana od zmazy grzechu, to my zostaliśmy zbawieni przez Chrzest i wiarę. Jednak i jedno, i drugie dokonało się za pośrednictwem Chrystusa.

 „Wobec miłości, wobec miłosierdzia, boskiej łaski rozlanej w naszych sercach, narzuca się jeden jedyny wniosek: darmowość. Nikt nie może kupić zbawienia! Zbawienie jest darmowym darem Pana Boga, który do nas przychodzi i w nas zamieszkuje. I jak darmo otrzymaliśmy, tak darmo mamy dawać, na wzór Maryi, która zaraz po zwiastowaniu przez anioła idzie dzielić dar płodności ze swoją krewną Elżbietą. Bo jeśli wszystko zostało nam dane, to i wszystko powinno zostać oddane. W jaki sposób? Pozwalając Duchowi Świętemu czynić z nas dar dla innych. Duch jest darem dla nas, a my, dzięki mocy Ducha, mamy być darami dla innych. Niech On uczyni nas narzędziami gościnności, pojednania, przebaczenia. Jeśli nasze istnienie pozwala się przemienić przez łaskę Pana, bo ona dokonuje przemiany, to nie będziemy w stanie zatrzymać dla siebie światła, które przychodzi z Jego oblicza, lecz pozwolimy mu przejść, aby oświeciło innych” – powiedział Ojciec Święty. 

tc/ rv

 

 

źródło:

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 08 grudnia 2014 21:51