Księża Marek Szkudło i Adam Wodarczyk nowymi biskupami pomocniczymi archidiecezji katowickiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 13 grudnia 2014 22:12

Papież Franciszek mianował dwóch nowych biskupów pomocniczych archidiecezji katowickiej. Zostali nimi wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłanów ks. Marek Szkudło oraz moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Adam Wodarczyk.Ks. Marek Szkudło jest kapłanem archidiecezji katowickiej. Urodził się 28 lutego 1952 r. w Tychach. Po maturze rozpoczął formację i studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, znajdującym się wówczas w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 marca 1978 r. z rąk biskupa katowickiego Herberta Bednorza.

 

 Po święceniach przez trzy lata był wikariuszem w parafii św. Małgorzaty w Lyskach, a następnie przez sześć lat w parafii św. Michała Archanioła w Katowicach. W latach 1987-1994 pełnił funkcje diecezjalnego wizytatora katechezy, diecezjalnego duszpasterza harcerzy oraz członka Diecezjalnej Komisji Liturgicznej. Od 1994 r. do 2012 r. był proboszczem parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju. W tym okresie pełnił także funkcje archidiecezjalnego duszpasterza mężczyzn i górników, członka Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, moderatora prezbiterów młodszych roczników święceń, ojca duchownego księży oraz dziekana.Od 29 lipca 2012 r. jest wikariuszem biskupim ds. stałej formacji kapłanów. Należy do Kolegium Konsultorów i archidiecezjalnej Rady Kapłańskiej. Przewodniczy także Komisji ds. Duchowieństwa i jest członkiem Komisji Głównej II Synodu Archidiecezji Katowickiej.
Ks. Adam Wodarczyk jest kapłanem archidiecezji katowickiej. Urodził się 3 stycznia 1968 r. w Tarnowskich Górach. Ukończył Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1994 r. z rąk abp. Damiana Zimonia.
Po święceniach studiował liturgikę i teologię pastoralną w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia doktoranckie odbył w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. W latach 2000-2001 studiował w „Studium Kanonizacyjnym” Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w Rzymie. W 2007 r. otrzymał doktorat z teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ks. Wodarczyk od lat młodzieńczych związany jest z Ruchem Światło-Życie, gdzie był animatorem, moderatorem wspólnot parafialnych i wielu oaz rekolekcyjnych, a także moderatorem diakonii na szczeblu diecezjalnym. Od 2007 r. jest moderatorem generalnym tego ruchu.

 

 

Biskup nominat przez cztery lata po święceniach był wikariuszem parafii św. Jadwigi w Chorzowie. Od 2001 r. był postulatorem procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W latach 2008-2013 pełnił funkcje konsultora Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski. Obecnie jest członkiem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski i Krajowej Rady Misyjnej.

 

lg/ rv, kep

 

 

źródło: