Papież w Sri Lance: nigdy nie pozwolić na wykorzystywanie przekonań religijnych dla przemocy i wojny PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
wtorek, 13 stycznia 2015 16:45

Na spotkaniu międzyreligijnym Papież nawiązał do swoich poprzedników Pawła VI i Jana Pawła II, którzy już przed nim odwiedzili Sri Lankę, aby okazać miłość i troskę Kościoła katolickiego względem tego kraju. Przypomniał też zadeklarowanie przez Kościół szacunku dla innych religii na Soborze Watykańskim II.

 

„Ze swej strony pragnę potwierdzić szczery szacunek Kościoła dla was, waszych tradycji i wierzeń – powiedział Franciszek. – W tym właśnie duchu poszanowania Kościół katolicki pragnie współpracować z wami i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, w dążeniu do dobrobytu wszystkich mieszkańców Sri Lanki”.

 

Ojciec Święty wyraził nadzieję, że jego obecna wizyta pogłębi podjętą tam w ostatnich latach współpracę międzyreligijną i ekumeniczną. Podkreślił, że taki dialog wymaga od wszystkich pełnej, otwartej prezentacji swoich przekonań w całym ich zróżnicowaniu. Będzie można wtedy wyraźniej zobaczyć, co jest nam wspólne. Relacje międzyreligijne i ekumeniczne są szczególnie ważne i pilne w Sri Lance po zbyt długo tam trwającej wojnie domowej i przemocy.

 

„Obecnie konieczne jest leczenie i jedność, a nie dalszy konflikt i podział – zaznaczył Papież. – Niewątpliwie popieranie uzdrowienia i jedności to szlachetne zadanie, ciążące na wszystkich, którzy mają na sercu dobro narodu, co więcej, całej rodziny ludzkiej. Mam nadzieję, że współpraca międzyreligijna i ekumeniczna ukaże, iż ludzie nie muszą porzucać swojej tożsamości, tak etnicznej jak religijnej, aby żyć w zgodzie ze swoimi braćmi i siostrami”.

 

Franciszek zachęcił wyznawców różnych religii do pełnienia tej posługi przez braterską solidarność, dbając o materialne i duchowe potrzeby ubogich. Przypomniał rodziny, które wciąż opłakują swych bliskich, i żywione przez licznych ludzi dobrej woli pragnienie odbudowy moralnych fundamentów społeczeństwa. Życzył, by rosnący duch współpracy między zwierzchnikami różnych wspólnot religijnych wyraził się wysiłkiem na rzecz pojednania wszystkich mieszkańców Sri Lanki.

 

„Ze względu na pokój nigdy nie wolno pozwolić, aby przekonania religijne były wykorzystywane dla sprawy przemocy i wojny. Musimy jasno i niedwuznacznie wzywać nasze wspólnoty do życia w pełni zasadami pokoju i współistnienia, które znajdują się w każdej religii, i do potępienia aktów przemocy, gdy są one popełniane” – stwierdził Franciszek podczas spotkania międzyreligijnego.

 

ak/ rv

 

 

ŹRÓDŁO:

BANER