Papieska Msza w poniedziałek: o dziele stworzenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
poniedziałek, 09 lutego 2015 18:55

Chrześcijanie są wezwani, by chronić stworzenie, a Jezus dokonując dzieła zbawienia „stworzył na nowo” to, co zostało zniszczone przez grzech. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W swojej homilii Franciszek wyszedł od pierwszego czytania liturgicznego z Księgi Rodzaju, w którym słyszymy o stworzeniu świata. Z kolei Ewangelia opowiada o działalności Jezusa w ziemi Genezaret, gdzie dokonuje On licznych uzdrowień. Jest to, jak zaznaczył Ojciec Święty, swego rodzaju nowe stworzenie, jeszcze bardziej cudowne niż pierwsze. Jest to również praca. Bierze w niej też udział Duch Święty, który pracuje nad wytrwałością w wierze.

 

„Bóg pracuje, ciągle pracuje, a my możemy się zapytać, jak mamy odpowiedzieć na to Boże stworzenie, zrodzone z Jego miłości, bo On pracuje z miłości. Na pierwsze stworzenie mamy odwzajemniać się odpowiedzialnością, którą daje nam Pan: «To wasza ziemia, uprawiajcie ją, czyńcie ją sobie poddaną, sprawcie, by rozkwitała». Także do nas należy obowiązek rozwijania ziemi, rozwijania stworzenia, strzeżenia go i pomagania mu się rozwijać zgodnie z jego prawami. Jesteśmy panami stworzenia, nie jego właścicielami” – powiedział Franciszek.

 

Papież ostrzegł zatem przed zawłaszczaniem stworzenia, skoro naszym powołaniem jest strzeżenie go, co jest odpowiedzią na pracę Boga.

 

„Gdy słyszymy o ludziach, którzy zbierają się, by zastanawiać się nad ochroną stworzenia, możemy powiedzieć: «No nie, to są zieloni!». Nie, to nie są zieloni! To jest chrześcijańskie! To jest nasza odpowiedź na pierwsze stworzenie przez Boga. To nasza odpowiedzialność. Chrześcijanin, który nie strzeże stworzenia, który go nie rozwija, to chrześcijanin, któremu nie zależy na pracy Boga, tej pracy zrodzonej z miłości Boga do nas. I to jest pierwsza odpowiedź na pierwsze stworzenie: troska o stworzenie, rozwijanie go” – powiedział Papież.

 

Następnie Franciszek zadał pytanie o naszą odpowiedź na „drugie stworzenie”. Przypomniał przy tym Pawłową zachętę, by dać się pojednać Bogu, by iść drogą wewnętrznego i wspólnotowego pojednania, bo pojednanie to dzieło Chrystusa. Nie wolno nam zatem „zasmucać Ducha Świętego”, który jest w nas i w nas działa. To działanie jest również pracą o charakterze osobowym, podobnie jak w przypadku pozostałych dwóch Osób Boskich. Papież modlił się zatem o łaskę zrozumienia tego dzieła Trójcy Świętej i należytego odpowiadania na nie.

 

„Wszystkie trzy [Osoby Boskie] są włączone w to stwarzanie, stwarzanie na nowo, w tę wytrwałość w nowym stwarzaniu. I wszystkim Trzem odpowiadajmy, strzegąc i rozwijając stworzenie, pozwalając się pojednać z Jezusem, z Bogiem w Jezusie Chrystusie każdego dnia i nie zasmucając Ducha Świętego, nie odpędzając Go, bo jest On gościem naszego serca, Tym, który nam towarzyszy i daje wzrost” – powiedział Papież.

 

 

tc/ rv

 

 

ŹRÓDŁO:

BANER