Regina caeli: rozważanie o chrześcijańskiej miłości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 10 maja 2015 22:29

„«Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję». Te słowa, wypowiedziane w czasie Ostatniej Wieczerzy, podsumowują całe orędzie Jezusa. Co więcej podsumowują one wszystko, co On uczynił: Jezus oddał swoje życie za przyjaciół swoich. Przyjaciół, którzy Go nie rozumieli, którzy w kluczowym momencie Go opuścili, zdradzili i zaparli się Go. To mówi nam, że On nas kocha, choć na tę miłość nie zasługujemy: tak kocha nas Jezus” – mówił w niedzielne południe Ojciec Święty.

 

 

Właśnie przykazanie miłości, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, było przedmiotem papieskiego rozważania przed południową modlitwą maryjną. Franciszek zaznaczył, że w ten sposób Jezus wskazuje nam drogę do naśladowania. Przykazanie to jest nowe, ponieważ On jako pierwszy je zrealizował, ucieleśnił je. W ten sposób prawo miłości zostało wypisane raz na zawsze w sercu człowieka. Ta droga prowadzi nas do wyjścia poza siebie, ku bliźnim.

 

 

 

„To Słowo Pana wzywa nas, abyśmy się wzajemnie miłowali, chociaż nie zawsze się rozumiemy, nie zawsze się ze sobą zgadzamy... ale właśnie w takich sytuacjach widać chrześcijańską miłość – stwierdził Papież. – Miłość, która przejawia się nawet wtedy, gdy istnieją różnice opinii czy charakteru, ale miłość jest większa od tych różnic! I tej miłości uczył nas Jezus. To jest nowa miłość, ponieważ jest odnowiona przez Jezusa i jego Ducha. Jest to miłość odkupiona, wyzwolona z egoizmu. Miłość, która daje naszemu sercu radość, jak mówi sam Jezus: «To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna»”.

 

Jak stwierdził Papież, ta rozlewana w sercach przez Ducha Świętego miłość Chrystusa jest zdolna do czynienia cudów w Kościele i świecie.

 

„Jest wiele małych i wielkich uczynków, które są posłuszeństwem wobec przykazania Pana «abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem». Codzienne małe gesty bliskości wobec kogoś w podeszłym wieku, dziecka, chorego, osoby samotnej czy przeżywającej trudności, bez domu, pracy, imigranta, uchodźcy... Dzięki mocy tego Słowa Chrystusa, każdy z nas może stać się bliźnim napotykanego brata i siostry, przez gesty bliskości, zbliżenia. W nich objawia się miłość, której uczył nas Chrystus” – powiedział Franciszek.

 

tc/ rv

 

źródło: