Anioł Pański z Papieżem: o tajemnicy Trójcy Świętej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 31 maja 2015 22:44

Święta Trójca jest komunią Osób Boskich, które istnieją ze sobą nawzajem, dla siebie nawzajem i w sobie nawzajem. Ta komunia jest życiem Boga, tajemnicą miłości Boga żywego. W ten sposób dzisiejszą uroczystość liturgiczną Najświętszej Trójcy wyjaśniał Papież podczas południowego spotkania z wiernymi. W rozważaniu poprzedzającym Anioł Pański Franciszek stwierdził, że owa tajemnica troistości jedynego Boga ma charakter misyjny. Objawił ją Jezus, mówiąc o swoim Ojcu, o sobie jako Synu Bożym i o Duchu Świętym, a wreszcie polecając Apostołom i dalej Kościołowi wszystkich czasów głosić tę Dobrą Nowinę i chrzcić wszystkie narody w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

 

 

 

 

 

„A zatem dzisiejsza uroczystość liturgiczna, nie tylko każe nam kontemplować niezwykłą tajemnicę, od której pochodzimy i do której zdążamy, ale i odnawia naszą misję życia w komunii z Bogiem i innymi na wzór Bożej komunii – mówił Ojciec Święty. – Jesteśmy wezwani, by żyć nie jedni bez drugich, ponad czy przeciw drugim, ale jedni z drugimi, dla drugich i w drugich. To oznacza przyjmować i zgodnie świadczyć o pięknie Ewangelii; przeżywać miłość wzajemną i wobec wszystkich podzielając nadzieje i cierpienia, ucząc się prosić i udzielać przebaczenia, doceniając różne charyzmaty pod przewodnictwem Pasterzy. Jednym słowem jest nam powierzone zadanie budowania wspólnot kościelnych, które powinny być coraz bardziej rodzinami, zdolnymi odzwierciedlać piękno Trójcy i ewangelizować nie tylko słowami, ale mocą miłości Bożej, która w nas mieszka”.

 

Z kolei Trójca jako ostateczny cel naszego życia jest stale obecna w doczesnym pielgrzymowaniu – mówił dalej Papież. Duch Święty prowadzi nas do pełnego poznania nauki Chrystusa, a ta z kolei dotyczy poznania Ojca, drogi do Niego i pojednania z Nim.

 

„Wszystko w chrześcijańskim życiu toczy się wokół tajemnicy Trójcy i dokonuje się w podporządkowaniu temu niezmierzonemu misterium – stwierdził Franciszek. – Starajmy się zatem zawsze o dobry styl naszego życia, pamiętając, w jakim celu i dla jakiej chwały istniejemy, pracujemy, walczymy i cierpimy i do jak wielkiej nagrody jesteśmy wezwani. Ta tajemnica obejmuje całe nasze życie i całe nasze bycie chrześcijanami. Przypominajmy sobie to za każdym razem, gdy czynimy znak krzyża: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A teraz zachęcam was do przeżegnania się wszyscy razem i głośno: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

 

 

Tę chrześcijańską misję związaną z tajemnicą Trójcy Świętej w ostatnim dniu miesiąca maryjnego Franciszek zawierzył Matce Bożej:

 

„Niech Ona, która bardziej niż jakiekolwiek inne stworzenie, poznała, uczciła i umiłowała tajemnicę Najświętszej Trójcy, prowadzi nas za rękę; niech nam pomoże pojąć w wydarzeniach świata znaki obecności Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego; niech sprawi, byśmy umiłowali Pana Jezusa całym sercem, by zmierzać ku obcowaniu z Trójcą, cudownemu celowi, ku któremu dąży nasze życie. Prośmy Ją także, by pomagała Kościołowi, tajemnicy komunii, być zawsze gościnną wspólnotą, gdzie każdy człowiek, zwłaszcza ubogi i zepchnięty na margines, mógłby zostać przyjęty i poczuć się dzieckiem przez Boga chcianym i kochanym”.

 

tc/ rv

 

źródło:

Poprawiony: poniedziałek, 01 czerwca 2015 10:37