Anioł Pański z Papieżem: Eucharystia streszczeniem życia Jezusa i wezwaniem do służby bliźniemu PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
niedziela, 07 czerwca 2015 18:05

Dziś w wielu krajach, w tym we Włoszech, obchodzona jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Dlatego też Bożemu Ciału poświęcił Papież swoje rozważanie przed południową modlitwą maryjną. Franciszek zauważył, że Eucharystia jest streszczeniem całego życia Jezusa, a zarazem wezwaniem dla każdego z nas do poświęcania się dla innych.

 

„Ostatnia Wieczerza jest zwieńczeniem życia Chrystusa – mówił Papież. – Nie jest jedynie zapowiedzią Jego ofiary, która dokona się na krzyżu, ale jest także syntezą życia ofiarowanego dla zbawienia całej ludzkości. Dlatego nie wystarczy powiedzieć, że w Eucharystii obecny jest Jezus, ale trzeba zobaczyć w niej obecność ofiarowanego życia i wziąć w nim udział. Kiedy bierzemy i spożywamy ten Chleb, jesteśmy zjednoczeni z życiem Jezusa, wchodzimy w komunię z Nim. Zobowiązujemy się do realizowania jedności między nami, przekształcania naszego życia w dar, szczególnie dla najuboższych”.

 

Ojciec święty zwrócił uwagę, że uroczystość Bożego Ciała pobudza nas do nawrócenia i przebaczenia, do solidarności, miłości i służenia innym. Chrystus, który nas karmi Swoim Ciałem jest tym samym, który obecny jest w ubogim, cierpiącym, błagającym o pomoc. „Chrystus jest w każdym człowieku, nawet najmniejszym i bezbronnym. Eucharystia, będąc źródłem miłości dla życia Kościoła, jest szkołą miłości i solidarności. Ten, kto karmi się Chlebem Chrystusa nie może być obojętny wobec tych, którzy nie mają chleba powszedniego” – mówił Franciszek. Na zakończenie zwrócił się w modlitwie do Maryi:

 

„Niech uroczystość Bożego Ciała inspiruje i posila w każdym z nas pragnienie i zaangażowanie na rzecz społeczeństwa gościnnego i solidarnego. Złóżmy te życzenia w sercu Maryi Panny, Niewiasty Eucharystii. Niech Ona wzbudzi we wszystkich radość z uczestnictwa we Mszy św., zwłaszcza w niedzielę, i radosną odwagę świadczenia o nieskończonej miłości Chrystusa”.

 

Po modlitwie Anioł Pański Papież nawiązał do swojej wczorajszej wizyty w Sarajewie, które odwiedził jako pielgrzym pokoju i nadziei.

 

„Sarajewo to miasto-symbol – powiedział. – Przez wieki było miejscem współistnienia narodów i religii, do tego stopnia, że było nazywane «Jerozolimą Zachodu». W nieodległej przeszłości stało się symbolem zniszczeń wojennych. Obecnie jest w trakcie procesu pojednania i dlatego tam się udałem: aby wesprzeć ten proces pokojowego współistnienia różnych narodów. Jest to proces mozolny, trudny, ale możliwy! Doceniając zaangażowanie na rzecz współpracy i solidarności między ludźmi różnych religii, zachęcam wszystkich do kontynuowania dzieła duchowej i moralnej odbudowy społeczeństwa Bośni i Hercegowiny”.

 

Na zakończenie Franciszek przypomniał, że w najbliższy piątek obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, a w liturgii wspominamy Uroczystość Najświętszego Serce Jezusa.

 

„W najbliższy piątek jest Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Pomyślmy o Bożej Miłości. Jak On nas ukochał: cała ta miłość jest w Sercu Jezusa. Wszystkim życzę dobrej niedzieli. Proszę nie zapominajcie o mnie w modlitwie. Smacznego obiadu i do zobaczenia!” – dodał Ojciec Święty.

 

 

dw/ rv

 

 

ŹRÓDŁO:

BANER