Papież na audiencji ogólnej o potrzebie nowego przymierza mężczyzny i kobiety PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 16 września 2015 20:26

Ludzkość pilnie dziś potrzebuje nowego przymierza mężczyzny i kobiety. Mówił o tym Papież w ostatniej już katechezie z cyklu rozważań o małżeństwie i rodzinie, które prowadził od kilku miesięcy na audiencjach ogólnych. Poprzedziły one, jak przypomniał, dwa ważne wydarzenia, które będą miały miejsce już w najbliższych dniach: Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii i Synod Biskupów w Rzymie.

 

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że oba one mają znaczenie ogólnoświatowe. Odpowiada to „powszechnemu wymiarowi chrześcijaństwa, ale także uniwersalnemu zakresowi tej podstawowej i niezastąpionej wspólnoty ludzkiej, jaką jest właśnie rodzina”.

 

 

 

„Obecne zmiany cywilizacyjne zdają się być naznaczone długoterminowymi skutkami społeczeństwa rządzonego przez technokrację ekonomiczną.  Podporządkowanie etyki logice zysku dysponuje znacznymi zasobami i ogromnym wsparciem mediów. W tej scenerii nowe przymierze mężczyzny i kobiety staje się nie tylko konieczne, ale nabiera także strategicznego znaczenia dla wyzwolenia ludów z kolonizacji pieniądza. To przymierze powinno na nowo ukierunkowywać politykę, gospodarkę i życie społeczne! Wspólnota małżeńsko-rodzinna mężczyzny i kobiety jest językiem rodzącym to przymierze, jego „złotym węzłem”, można powiedzieć. Właśnie rodzina jest u początku, u podstaw tej światowej kultury, która nas ocala, ratuje nas przed tylu atakami, zniszczeniami, kolonizacjami, takimi jak te, które niosą pieniądz czy ideologie, tak bardzo zagrażające światu. Rodzina jest podstawą, by się bronić” – powiedział Papież.

 

Franciszek przypomniał, że Bóg stwarzając świat powierzył go rodzinie, czyli mężczyźnie i kobiecie. A gdy przez grzech pierworodny odrzucili oni Jego błogosławieństwo, nie przeklął ich. Powiedział do zwodzącego ich węża: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej” (Rdz 3,15a). „Poprzez te słowa Bóg naznacza kobietę barierą ochronną przed złem, do której może ona się odwołać, jeśli zechce, w każdym pokoleniu – powiedział Papież. – Oznacza to, że kobieta niesie tajemne i specjalne błogosławieństwo, by bronić swego stworzenia od złego!”. Ojciec Święty przypomniał, że już wówczas Stwórca okazał ludziom swą czułość.

 

„Tę Bożą czułość, tę troskę o nas, widzimy ucieleśnioną w Jezusie z Nazaretu, Synu Bożym, «zrodzonym z niewiasty» (Ga 4,4). Św. Paweł mówi też, że «Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami» (Rz 5,8). Chrystus narodzony z niewiasty to pochylenie się Boga nad naszymi ranami, błędami, grzechami. Jednak Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, i chce nas prowadzić tym swoim planem, a kobieta to ta, która jest silniejsza w jego realizowaniu. Obietnica, jaką Bóg składa mężczyźnie i kobiecie u początku dziejów, obejmuje wszystkie istoty ludzkie aż do kresu historii. Jeśli mamy wystarczającą wiarę, rodziny narodów ziemi rozpoznają się w tym błogosławieństwie. W każdym razie każdy, kto daje się poruszyć tą wizją, niezależnie od tego, do jakiego ludu, narodu, religii należy, niech wyruszy z nami w drogę. Będzie naszym bratem czy siostrą, bez żadnego prozelityzmu. Chodźmy razem pod tym błogosławieństwem, jakim Bóg chce nas wszystkich uczynić w życiu braćmi w świecie, który idzie naprzód, a rodzi się właśnie z rodziny, ze związku mężczyzny i kobiety” – powiedział Papież.

 

Do wspomnianego na początku audiencji spotkania rodzin Papież powrócił jeszcze na zakończenie, mówiąc o swej rozpoczynającej się w sobotę 19 września podróży na Kubę i do Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że podejmuje ją z wielką nadzieją.

 

„Głównym motywem tej podróży jest Ósme Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w Filadelfii. Udam się też do głównej siedziby ONZ w 70. rocznicę powstania tej instytucji. Już teraz serdecznie pozdrawiam narody Kuby i Stanów Zjednoczonych, które pod przewodem swych duszpasterzy przygotowały się do tego duchowo. Proszę wszystkich, by towarzyszyli mi modlitwą, przyzywając światło i moc Ducha Świętego oraz wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Jest Ona patronką Kuby jako Matka Boża Miłosierdzia z Cobre i patronką Stanów Zjednoczonych Ameryki jako Niepokalane Poczęcie” – powiedział Papież.

 

ak/ rv

 

źródło:


Poprawiony: środa, 16 września 2015 22:24