Franciszek przemawia do Zgromadzenia Ogólnego ONZ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 25 września 2015 19:37

Wzorem swoich poprzedników na Stolicy Piotrowej, którzy w ostatnim półwieczu odwiedzili nowojorską siedzibę ONZ, Ojciec Święty wyraził uznanie dla trwającej już od 70 lat działalności tej Organizacji. Mówił też jednak o potrzebie jej reformy, zwłaszcza gdy chodzi o Radę Bezpieczeństwa czy instytucje finansowe. Przyjęcie na rozpoczynającym się dziś światowym szczycie „Działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” do roku 2030 Papież nazwał ważnym znakiem nadziei, ale podkreślił konieczność rzeczywistego wprowadzania w życie przyjętych zobowiązań. Wskazał, że niezbędne tego warunki to zapewnienie na płaszczyźnie materialnej domu, pracy i ziemi, a duchowej – wolności ducha, która obejmuje wolność religijną, oraz edukacji i innych praw obywatelskich.

 

 

„Te filary integralnego rozwoju człowieka mają wspólny fundament, jakim jest prawo do życia, a w szerszym sensie to, co można nazwać prawem samej ludzkiej natury do istnienia. Kryzys ekologiczny, wraz ze zniszczeniem znacznej części różnorodności biologicznej, może zagrażać istnieniu samego rodzaju ludzkiego. Stworzenie jest zagrożone tam, gdzie «my sami jesteśmy ostateczną instancją, a marnotrawienie stworzenia zaczyna się tam, gdzie nie uznajemy nad sobą żadnej instancji, ale widzimy jedynie samych siebie» (Benedykt XVI, Spotkanie z duchowieństwem diecezji Bolzano-Bressanone, 6 sierpnia 2008 r.). Dlatego też ochrona środowiska i walka z wykluczeniem wymagają uznania prawa moralnego, wpisanego w samą naturę człowieka, która obejmuje naturalne rozróżnienie pomiędzy mężczyzną a kobietą (por. Laudato si’,  155) i bezwzględne poszanowanie życia na wszystkich jego etapach i we wszystkich jego wymiarach (por. tamże, 123; 136)”.

 

Na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Franciszek mówił też m.in. o kolonizacji ideologicznej, broni masowego rażenia i konfliktach, w tym na Bliskim Wschodzie czy na Ukrainie. Podkreślił również potrzebę walki z handlem narkotykami i bronią.

 

ak/ rv

 

źródło: