Papież w ONZ w Nairobi: piękno Afryki dziedzictwem ludzkości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 26 listopada 2015 19:05

W Biurze ONZ w  Nairobi Papież podjął [tam] przede wszystkim tematy ekologiczne. Jest ono bowiem siedzibą dwóch Programów Narodów Zjednoczonych: ds. Środowiska i ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat). Na wstępie wyjaśnił symboliczny gest posadzenia drzewa w parku tego oenzetowskiego ośrodka, jakim rozpoczął swą wizytę. Podkreślił, że jest to „zachęta do kontynuowania zmagań z takimi zjawiskami jak wylesianie i pustynnienie. Pobudza nas, by nadal żywić ufność, mieć nadzieję, a nade wszystko zaangażować się konkretnie w przekształcanie wszystkich sytuacji niesprawiedliwości i degradacji, jakie dzisiaj znosimy”.

 

 

Z kolei Ojciec Święty nawiązał do mającego rozpocząć się za kilka dni w Paryżu oenzetowskiego szczytu klimatycznego.

 

„Konferencja COP21 jest ważnym krokiem w procesie rozwoju nowego systemu energetycznego, który byłby w najmniejszym stopniu zależny od paliw kopalnych, zmierzał do efektywności energetycznej i był oparty na wykorzystaniu energii z niską lub zerową zawartością węgla. Stajemy przed wielkim wysiłkiem politycznym i gospodarczym, by zreorganizować i skorygować wypaczenia obecnego modelu rozwoju. Umowa Paryska może dać jasny sygnał w tym kierunku. Dlatego mam nadzieję, że konferencja doprowadzi do zawarcia globalnego i przekształcającego porozumienia, w oparciu o zasady solidarności, sprawiedliwości, równości i uczestnictwa, ukierunkowując na osiągnięcie trzech celów, złożonych, a jednocześnie współzależnych: zmniejszenie wpływu zmian klimatycznych, walkę z ubóstwem i poszanowanie ludzkiej godności”.

 

Franciszek wskazał też na potrzebę edukacji do nowego stylu życia i kultury. Podkreślił, że należy wykorzenić kulturę degradacji i odrzucania. Podjął dalej problem urbanizacji, często prowadzącej do „niekontrolowanego i przesadnego rozrostu wielu miast”.

 

„Pragnę wyrazić poparcie tym, którzy na szczeblu lokalnym i międzynarodowym pracują nad zapewnieniem, aby proces urbanizacji stał się skutecznym narzędziem rozwoju i integracji, tak by zapewnić wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy mieszkają w slumsach, godne warunki życia, gwarantując podstawowe prawa do ziemi, mieszkania i pracy. Konieczne jest promowanie inicjatyw urbanistyki i ochrony przestrzeni publicznej, zmierzających w tym kierunku i przewidujących udział miejscowej ludności, starając się przeciwdziałać wielu nierównościom i obszarom ubóstwa miejskiego, nie tylko ekonomicznym, ale także i nade wszystko społecznym i środowiskowym”.

 

Papież nawiązał także do 10. Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu, którą gościć będzie wkrótce Nairobi. Życzył, by jej decyzje nie były jedynie zrównoważeniem przeciwstawnych interesów, ale autentyczną służbą ludziom.

 

„W sposób szczególny pragnę dołączyć do obaw wielu organizacji zajmujących się współpracą na rzecz rozwoju i opieki zdrowotnej – w tym zgromadzeń zakonnych, pomagających najuboższym i wykluczonym – dotyczących umów o własności intelektualnej i dostępu do leków oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Regionalne traktaty o wolnym handlu w zakresie ochrony własności intelektualnej, a zwłaszcza w dziedzinie farmacji i biotechnologii nie tylko nie mogą ograniczać uprawnień już przyznanych państwom na mocy umów wielostronnych, ale wręcz przeciwnie, powinny być narzędziem pozwalającym na zapewnienie wszystkim minimalnej opieki i dostępu do podstawowej opieki medycznej”.

 

Pod koniec Ojciec Święty nawiązał do piękna afrykańskiej przyrody, które pobudza nas do chwalenia Boga.

 

„To dziedzictwo Afryki i całej ludzkości jest stale poważnie zagrożone zniszczeniem powodowanym przez wszelki ludzki egoizm oraz wyzyskiwanie sytuacji ubóstwa i wykluczenia. W kontekście stosunków gospodarczych między państwami i narodami trzeba wspomnieć o nielegalnym handlu, narastającym w sytuacji ubóstwa, który z kolei powoduje coraz większe ubóstwo i wykluczenie. Nielegalny handel diamentami i kamieniami szlachetnymi, metalami rzadkimi czy o dużej wartości strategicznej, drewnem i materiałami biologicznymi oraz produktami pochodzenia zwierzęcego, jak w przypadku handlu kością słoniową i wynikającego stąd tępienia słoni, powoduje zwiększanie się niestabilności politycznej, zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Także ta sytuacja jest krzykiem ludzi i ziemi, który powinien być wysłuchany przez społeczność międzynarodową”.

 

Kończąc swe przemówienie w Biurze Narodów Zjednoczonych w Nairobi Franciszek w imieniu wspólnoty katolickiej i swoim własnym obiecał modlitwę i współdziałanie na rzecz afrykańskiej współpracy regionalnej.

 

ak/ rv

 

źródło: