Papież otworzył drzwi święte na Lateranie: od chrześcijan wymaga się więcej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 13 grudnia 2015 21:49

Dziś w pierwszą niedzielę Roku Miłosierdzia otwierane są drzwi święte we wszystkich katedrach na świecie. Dotyczy to również Wiecznego Miasta, gdzie funkcję katedry rzymskiej diecezji pełni Bazylika św. Jana na Lateranie. Drzwi święte otworzył tam sam Papież w czasie porannej Eucharystii. Miało to miejsce po obrzędach wstępnych i akcie pokutnym, które zostały odprawione w atrium bazyliki. Franciszek otworzył drzwi, przez chwilę modlił się na w ciszy na ich progu, a następnie przeszedł na czele procesji do katedry, gdzie przy głównym ołtarzu kontynuował sprawowanie Najświętszej Ofiary.

 

W homilii podkreślił, że ten prosty gest otwarcia świętych drzwi jest zachętą do radości. Zaczyna się bowiem czas wielkiego przebaczenia, kiedy na nowo mamy odkryć obecność Boga i Jego ojcowską czułość.

 

„Jesteśmy podobni do tłumów, które pytały się Jana Chrzciciela: Co mamy czynić? Jan nie zwleka z odpowiedzią. Zachęca, by żyć sprawiedliwie i mieć wzgląd na potrzebujących. To, czego wymaga, ma potwierdzenie w Prawie. Przed nami natomiast stawia się wymagania bardziej radykalne. Wymaga się od nas, byśmy byli narzędziami miłosierdzia, świadomymi, że właśnie z tego będziemy sądzeni. Ten, kto został ochrzczony, wie, że jego zobowiązania są większe. Wiara w Chrystusa posyła nas w drogę, która trwa przez całe życie. Polega ona na byciu miłosiernym tak jak Ojciec. Radości z przekroczenia drzwi miłosierdzia towarzyszy zobowiązanie do przyjęcia i świadczenia o miłości, która wykracza poza sprawiedliwość i nie ma granic” – mówił Papież.

 

Franciszek nawiązał też do bliskiego już Bożego Narodzenia. Stwierdził, że w tym kontekście nie możemy się poddawać znużeniu. Nie mamy też prawa do smutku, nawet gdyby były ku temu powody, bo nie brakuje trosk i różnych form przemocy, które ranią naszą ludzkość.

 

„Prorok Sofoniasz – powiedział Ojciec Święty – wlewa ufność w nasze serca, mówiąc, że Bóg chroni swój lud. W kontekście historycznym, kiedy dochodzi do wielkich nadużyć i aktów przemocy, przede wszystkim ze strony sprawujących władzę, Bóg obwieszcza, że On sam będzie królował w swym ludzie, że nie zostawi go na pastwę arogancji rządzących, że go wyzwoli z wszelkiej trwogi. Dziś wymaga się od nas, byśmy nie załamywali rąk powodowani wątpliwościami, niecierpliwością czy cierpieniem”.

 

Dodajmy jeszcze, że również dziś zostały też otwarte drzwi święte w Bazylice św. Pawła za Murami. W imieniu Papieża uczynił to kard. James Harvey, archiprezbiter tej świątyni. Natomiast w czwartej papieskiej bazylice, Matki Bożej Większej, drzwi święte otworzy sam Franciszek. Zaplanowano to na 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.

 

kb/ rv

 

źródło: