Anioł Pański: w naszym chrzcie, jak w chrzcie Jezusa, najważniejszy Duch Święty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 10 stycznia 2016 21:52

Pamiętajmy o rocznicy naszego chrztu. To właśnie wtedy po raz pierwszy otrzymaliśmy Ducha Świętego, który otwiera nasze serca na całą prawdę – mówił Franciszek w rozważaniu na Anioł Pański.

 

Papież przypomniał scenę z dzisiejszej Ewangelii, przedstawiającą chrzest Jezusa w Jordanie i wspaniałe Boże objawienie, które się wówczas dokonało.

 

„Św. Łukasz pisze: «Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie» (Łk 3,21-22). W ten sposób Jezus został konsekrowany i objawiony przez Ojca jako Mesjasz, wyzwoliciel i zbawiciel. W tym wydarzeniu – poświadczonym przez wszystkie cztery Ewangelie – miało miejsce przejście od chrztu Jana Chrzciciela, opartego na symbolice wody, do chrztu Jezusa  w «Duchu Świętym i ogniu» Łk 3,16)” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zauważył, że również w chrześcijańskim sakramencie chrztu to właśnie Duch Święty odgrywa najważniejszą rolę.

 

„To On wypala i niszczy grzech pierworodny, przywracając ochrzczonemu piękno łaski Bożej. To On uwalnia nas spod władzy ciemności, czyli grzechu, i przenosi nas do Królestwa Światła, to znaczy miłości, prawdy i pokoju. Tym właśnie jest Królestwo Światła. Pomyślmy do jakiej godności wynosi nas chrzest! «Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi:  i rzeczywiście nimi jesteśmy» (1 J 3,1), woła apostoł Jan” – powiedział Franciszek.

Papież przypomniał, że bycie dziećmi Bożymi pociąga jednak ze sobą zobowiązanie do naśladowania Jezusa, posłusznego Sługi, i upodobniania się do Niego w Jego łagodności, pokorze i czułej trosce o innych.

 

„Nie jest to łatwe, zwłaszcza, gdy wokół nas jest tyle nietolerancji, pychy, zatwardziałości. Ale z mocą, która pochodzi od Ducha Świętego jest to możliwe! Duch Święty, otrzymany po raz pierwszy w dniu naszego chrztu, otwiera nam serce na Prawdę, na całą Prawdę. Duch kieruje nasze życie na trudną, ale radosną drogę miłości i solidarności wobec naszych braci. Duch daje nam czułość Bożego przebaczenia i przenika nas niezwyciężoną mocą miłosierdzia Ojca. Nie zapominajmy, że Duch Święty jest obecnością żywą i ożywiającą w tym, który go przyjmuje. On modli się w nas i napełnia nas duchową radością” – mówił Papież.

kb/ rv

 

źródło: