Papież na audiencji ogólnej: Boże miłosierdzie jest obecne w całej historii Izraela PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 28 stycznia 2016 00:06

„W Piśmie Świętym Miłosierdzie Boże jest obecne w całej historii ludu Izraela”. Te słowa były kluczem papieskiego rozważania podczas audiencji ogólnej. Franciszek rozpoczynając tę biblijną podróż, wskazał na patriarchów, którym Pan towarzyszył swoim miłosierdziem i obdarzył potomstwem pomimo ich niepłodności. Jak to ukazuje historia Józefa i jego braci (Rdz 37-50), prowadził ich drogami łaski i pojednania. „Ale, jak wiemy, życie w Egipcie staje się dla ludu ciężkie. I właśnie wtedy, kiedy Izraelici są już bliscy upadku, interweniuje Bóg i dokonuje zbawienia” – powiedział Ojciec Święty.

 

 

Papież przypomniał w tym miejscu fragment Księgi Wyjścia, w którym czytamy, że po śmierci króla egipskiego Izraelici narzekali na swoją ciężką pracę. To ich narzekanie i jęki doszły do Boga, który pamiętając o swoim przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem zdecydował się ulitować nad swym ludem (por. Wj 2, 23-25).

 

„Miłosierdzie nie może być obojętne na cierpienie uciśnionych, na wołanie tych, którzy są narażeni na przemoc, którzy są zniewoleni, skazani na śmierć. To bolesna rzeczywistość, która trapi każdą epokę, także i nasze czasy, i sprawia, że ludzie czują się często bezsilni, kuszeni by ich serce było zatwardziałe i aby myśleć o czymś innym. Ale Bóg «nie jest obojętny» (Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2016, 1), nigdy nie odwraca oczu od ludzkiego cierpienia. Bóg Miłosierdzia odpowiada i troszczy się o ubogich, tych, którzy chcą wykrzyczeć swoją rozpacz. Bóg słucha i interweniuje, aby zbawić, czyniąc ludzi zdolnymi do usłyszenia jęku cierpienia i działania na rzecz uciśnionych” – powiedział Papież.

Franciszek zaznacza, że właśnie w ten sposób zaczyna się historia Mojżesza, jako pośrednika wyzwolenia ludu. Staje przed faraonem, by go przekonać do wypuszczenia Izraela. Następnie poprowadzi lud przez Morze Czerwone i przez pustynię ku wolności. „Mojżesz, którego jako noworodka Boże miłosierdzie uratowało od śmierci w wodach Nilu, staje się pośrednikiem tego samego miłosierdzia, pozwalając ludowi ocalonemu z wód Morza Czerwonego zrodzić się do wolności” – kontynuował Papież.

 

„Boże Miłosierdzie zawsze działa, aby zbawić. To coś zupełnie przeciwnego działaniu tych, którzy zawsze czynią to, co zabija, na przykład tych, którzy wywołują wojny. Pan, poprzez swego sługę Mojżesza prowadzi Izrael przez pustynię jakby był synem. Wychowuje go do wiary i przymierza z Nim, tworząc więź bardzo silnej miłości, podobnej do więzi łączącej ojca z synem i oblubieńca z oblubienicą. Boże miłosierdzie posuwa się tak daleko. Bóg proponuje relację szczególnej, wyłącznej, uprzywilejowanej miłości. Gdy daje wskazania Mojżeszowi dotyczące przymierza, mówi: «jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym»” (Wj 19,5-6) – powiedział Papież.

Franciszek zaznaczył, że Bóg oczywiście posiada już całą ziemię, ponieważ ją stworzył. Lud jednak staje się dla Niego inną, szczególną własnością: Jego osobistymi „zasobami złota i srebra”, jak te, o których król Dawid mówił, że dał na budowę świątyni.

 

„Cóż, takimi stajemy się dla Boga przyjmując Jego przymierze i pozwalając się Mu zbawić. Miłosierdzie Pana czyni człowieka cennym, jak osobiste bogactwo, którego On strzeże, i w którym ma upodobanie. To są cuda miłosierdzia Bożego, które osiągają swoją pełnię w Panu Jezusie, w tym nowym i wiecznym Przymierzu dokonanym w Jego krwi, które wraz z przebaczeniem niszczy nasz grzech i czyni nas ostatecznie dziećmi Bożymi, cennymi klejnotami w rękach dobrego i miłosiernego Ojca. A jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy w porównaniu z innymi możliwość otrzymania tego dziedzictwa, tej dobroci i miłosierdzia, to prośmy Pana, byśmy w tym Roku Miłosierdzia także i my czynili dzieła miłosierdzia. Otwórzmy nasze serca, aby przez dzieła miłosierdzia przekazać wszystkim to dziedzictwo miłosierdzia, które okazał nam Bóg Ojciec” – powiedział Papież.

lg/ rv

 

źródło: