Papież do latynoamerykańskich biskupów: uczcie się od świeckich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 26 kwietnia 2016 22:16

Ojciec Święty stale pamięta o swoich latynoamerykańskich korzeniach i o problemach duszpasterskich kontynentu, z którego się wywodzi. Po tegorocznej sesji plenarnej Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej (1-4 marca), z której uczestnikami spotkał się i rozmawiał, powrócił jeszcze do tych rozmów 19 marca w liście do jej przewodniczącego, kard. Marca Ouelleta, prefekta Kongregacji ds. Biskupów.

 

Zawarte w nim uwagi dotyczą wszystkich latynoamerykańskich biskupów. Ze względu na wagę poruszonych tematów dokument opublikowano dziś w Watykanie w hiszpańskim oryginale i w przekładzie na włoski.

 

„Jako pasterze Kościoła winniśmy wciąż patrzeć na wierny i święty Lud Boży; mamy go stale chronić i wspierać, towarzyszyć mu i służyć” – pisze Franciszek w liście do przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Zwraca uwagę, że mężczyzna nie jest ojcem, dopóki nie ma dzieci. Podobnie biskupa, który jest pasterzem Ludu Bożego, nie można sobie wyobrazić bez jego owczarni. Ma jej służyć i sam do niej należy. Papież przypomina, że wchodzi się do niej przez sakrament chrztu i nikt nie wszedł do Kościoła już jako kapłan czy biskup. Przestrzega też przed znacznym w Ameryce Łacińskiej niebezpieczeństwem klerykalizmu. Wyraża jednak przekonanie, że nie zagraża on pobożności ludowej, której znaczenie dla ewangelizacji tak cenił Paweł VI w adhortacji „Evangelii nuntiandi”. Nawiązując do tematu sesji Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, którym było zaangażowanie wiernych świeckich w życie publiczne, Ojciec Święty podkreśla, że duszpasterze mają ich w tym nie tyle kierować, co zachęcać i towarzyszyć im. Sami mogą się od nich wiele nauczyć.

 


ak/ rv

 

źródło: