Papież po Regina Caeli o Syrii i walce z pedofilią Drukuj
Wpisany przez Beata   
niedziela, 01 maja 2016 17:32

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Franciszek złożył życzenia wiernym Kościołów wschodnich, którzy dziś obchodzą Wielkanoc. Nawiązał też do wznowienia działań wojennych w Syrii.

 

„Z głębokim smutkiem przyjmuję tragiczne wiadomości napływające z Syrii, o spirali przemocy, która nadal pogarsza i tak już rozpaczliwą sytuację humanitarną w tym kraju, zwłaszcza w mieście Aleppo, zbierając żniwo niewinnych ofiar, nawet wśród dzieci, chorych i tych, którzy z wielkim poświęceniem niosą pomoc bliźnim. Wzywam wszystkie strony konfliktu do przestrzegania zawieszenia broni oraz do umocnienia trwającego dialogu, będącego jedyną drogą, która prowadzi do pokoju” – powiedział Ojciec Święty.

 


Papież poinformował zebranych, że jutro w Rzymie rozpoczyna się międzynarodowa konferencja o zrównoważonym rozwoju i pracy, w jej najbardziej zagrożonych formach. Franciszek wyraził nadzieję, że przyczyni się ona do promowania takiego modelu rozwoju, który liczy się z godnością człowieka i respektuje normy dotyczące pracy i środowiska naturalnego.

 

Ojciec Święty pozdrowił też obecnych na placu św. Piotra przedstawicieli włoskiego Stowarzyszenia Meter, które walczy z pedofilią i innymi formami nadużyć względem nieletnich. Papież podkreślił, że takich zachowań nie wolno tolerować. Trzeba bronić nieletnich i surowo karać tych, którzy ich krzywdzą – podkreślił Franciszek.


kb/ rv

 

źródło: