Papież na audiencji jubileuszowej o miłosierdziu i nawróceniu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 18 czerwca 2016 22:52

Nawrócenie i odpuszczenie grzechów – to dwa aspekty określające miłosierdzie Boga, o których mówił dziś Franciszek na comiesięcznej audiencji jubileuszowej. Swoje rozważanie oparł na urywku Ewangelii św. Łukasza opisującym, jak Jezus ukazał się po zmartwychwstaniu uczniom i przypomniał im wcześniejszą zapowiedź swojej męki, śmierci i powstania z martwych. Uczniowie zaś są tego świadkami.

 

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Pan wskazuje tu zasadniczą treść przepowiadania, jakie apostołowie mieli zanieść światu. Jednym z jego aspektów jest nawrócenie.

 

 

„Czym jest nawrócenie? Jest ono obecne w całej Biblii, a zwłaszcza w przepowiadaniu proroków, którzy nieustannie zachęcają lud, by «powrócił do Pana», prosząc Go o przebaczenie i zmieniając styl życia. Nawrócić się znaczy według proroków zmienić kierunek drogi i ponownie zwrócić się do Pana w oparciu o pewność, że On nas kocha, a Jego miłość jest zawsze wierna. Wrócić do Pana” – mówił Papież.

W przepowiadaniu Jezusa nawrócenie było pierwszym słowem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). Z tym właśnie orędziem staje On przed ludem wzywając, by przyjął Jego słowa jako ostateczne i definitywne przesłanie, jakie Bóg Ojciec kieruje do ludzkości. W porównaniu z nauczaniem proroków – podkreślił Franciszek – „Jezus kładzie jeszcze większy nacisk na wewnętrzny wymiar nawrócenia. Jest w nie bowiem zaangażowany cały człowiek, serce i umysł, aby stać się nowym stworzeniem, nową osobą. Zmienia się serce i człowiek się odnawia”.

 

„Kiedy Jezus wzywa do nawrócenia, nie staje jako sędzia ludzi, ale czyni to wychodząc od bliskości, od współuczestnictwa w ludzkim położeniu, a więc w sytuacji na ulicy, w domu, przy stole. Miłosierdzie wobec tych, którzy potrzebowali przemiany życia, urzeczywistniało się przez Jego pełną dobroci obecność, aby włączyć wszystkich w Jego historię zbawienia. Jezus tłumaczy to ludziom uprzejmie, z miłością. I taką swoją postawą Jezus dotykał dogłębnie serc ludzi, a oni czuli się pociągnięci miłością Boga i pobudzeni do przemiany życia. Na przykład nawrócenia Mateusza (por. Mt 9, 9-13) i Zacheusza (por. Łk 19, 1-10) dokonały się właśnie w ten sposób, ponieważ odczuli oni, że są kochani przez Jezusa, a poprzez Niego przez Ojca. Do prawdziwego nawrócenia dochodzi wówczas, gdy przyjmujemy dar łaski. A wyraźnym znakiem jego autentyczności jest to, że zauważamy potrzeby braci i jesteśmy gotowi wyjść im na spotkanie” – powiedział Papież.

Franciszek wskazał także, że i my sami bardzo często odczuwamy potrzebę przemiany. Zachęcił zatem, by pójść za tym wezwaniem Pana i nie stawiać mu oporu. Podkreślił, że jedynie wtedy, gdy otworzymy się na Jego miłosierdzie, znajdziemy prawdziwe życie i prawdziwą radość.

 

 

lg/ rv

 

źródło: