Papież na audiencji: Panie, nikogo nie wykluczasz, oczyść mnie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 22 czerwca 2016 22:58

„Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” (Łk 5,12). Od tej prośby trędowatego z Ewangelii według św. Łukasza Papież rozpoczął katechezę na dzisiejszej audiencji ogólnej. Poświęcił ją miłosierdziu, które oczyszcza serce. Tak streścił jej główną myśl, pozdrawiając obecnych na placu św. Piotra Polaków.

 

„Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, sytuacja trędowatego, o którym dzisiaj mowa, jego prośba o uzdrowienie, przypomina nam nasze wołanie do Boga o uwolnienie z grzechów, zaniedbań i poczucia winy. Pamiętajmy, że Bóg nas nigdy nie opuszcza, przeciwnie, wychodzi nam na spotkanie, uzdrawia, rozgrzesza i przebacza. Z tą świadomością, ufni w Jego miłosierdzie, przekraczajmy Świętą Bramę Roku Jubileuszowego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” - powiedział Franciszek.

 

Ojciec Święty przypomniał, że w czasach Chrystusa trąd uważano za Boże przekleństwo i głęboką nieczystość. Dotknięty nim musiał trzymać się z dala od wszystkich, nie miał dostępu do świątyni ani do kultu oddawanego Bogu. Trędowaty z Ewangelii nie poddał się jednak rezygnacji wobec choroby ani przepisów, które czyniły go wyrzutkiem. Aby dojść do Jezusa, nie wahał się złamać prawa i wejść do miasta, co było zabronione.

 

„Błaganie trędowatego ukazuje, że kiedy stajemy przed Jezusem, nie trzeba mówić długo. Wystarcza kilka słów, pod warunkiem, że towarzyszy im pełna ufność w Jego wszechmoc i dobroć. Powierzyć się woli Boga znaczy w istocie zdać się na Jego nieskończone miłosierdzie. Wyznam wam coś bardzo osobistego. Wieczorem, zanim pójdę spać, modlę się tym krótkim wezwaniem: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!». I odmawiam pięć Ojcze nasz, po jednym na każdą ranę Jezusową, bo Jezus oczyścił nas swoimi ranami. A jeżeli ja tak robię, to możecie i wy u siebie w domu. Powiedzcie: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!» i pomyślcie o ranach Jezusa, odmawiając po jednym Ojcze nasz na każdą. A Jezus zawsze nas wysłuchuje” - powiedział Papież.

Franciszek podkreślił, że Chrystus wbrew przepisom Prawa Mojżeszowego, które zakazywało zbliżać się do trędowatego (por. Kpł 13,45-46), wyciągnął rękę, a nawet go dotknął.

 

„Ileż razy spotykamy biedaka, który do nas przychodzi! Nawet możemy być szczodrzy, możemy mieć współczucie, ale zwykle go nie dotykamy. Dajemy mu pieniądze, rzucamy mu je, ale unikamy dotknięcia jego ręki. I zapominamy, że jest to ciało Chrystusa! Jezus uczy nas nie bać się dotykać ubogich i wykluczonych, bo On jest w nich obecny. Dotknięcie ubogiego może nas oczyścić z obłudy i sprawić, że zaniepokoimy się o jego położenie” - powiedział Franciszek.

Papież wskazał tu na grupę młodych uchodźców, których podczas audiencji zaprosił, by usiedli blisko niego na schodach bazyliki watykańskiej.

 

„Dziś są tu ze mną ci młodzi. Wielu myśli o nich, że byłoby lepiej, gdyby zostali w swoim kraju, tam jednak dużo cierpieli. To nasi uchodźcy, ale wielu uważa ich za wykluczonych. Bardzo was proszę! To są przecież nasi bracia! Chrześcijanin nikogo nie wyklucza, daje miejsce wszystkim, przyjmuje u siebie wszystkich” - powiedział Franciszek.

Ojciec Święty przypomniał słowa Jezusa do uzdrowionego: „Idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich” (Łk 5, 14 ).

 

„Zwracając się do kapłanów o oficjalną weryfikację uzdrowienia i składając ofiarę przebłagalną trędowaty zostaje ponownie przyjęty do wspólnoty wierzących i życia społecznego. Jego reintegracja dopełnia uzdrowienie. Tak jak sam błagał, jest teraz całkowicie  oczyszczony! Wreszcie, pokazując się kapłanom, trędowaty składa wobec nich  świadectwo o Jezusie i Jego mesjańskiej władzy. Siła współczucia, z jakim Jezus uzdrowił trędowatego, sprawiła, że wiara tego człowieka otworzyła się na misję. Był wykluczony, a teraz jest jednym z nas. Pomyślmy o nas, o naszej nędzy. Każdy ma swoją. Pomyślmy szczerze. Ileż razy pokrywamy je obłudą «dobrych manier». I właśnie wtedy musimy być sami, uklęknąć przed Bogiem i modlić się: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!». Róbcie to codziennie przed pójściem spać, każdego wieczoru” - powiedział Ojciec Święty.

Franciszek poprosił pielgrzymów obecnych na placu św. Piotra, by trzykrotnie powtórzyli z nim tę modlitwę.

 

 

ak/ rv

 

źródło: