Papież do ekumenicznej dykasterii: Kryzys wiary naszych współczesnych wymaga wspólnego świadectwa wszystkich chrześcijan PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
czwartek, 15 listopada 2012 23:39

Na związek między skutecznością ewangelizacji a świadectwem jedności wyznawców Chrystusa wskazał Benedykt XVI, spotykając uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Obradują oni nad znaczeniem ekumenizmu dla nowej ewangelizacji, która, jak przypomniał, była niedawno tematem Synodu Biskupów.

Papież nawiązał do Roku Wiary, który ogłosił w 50-lecie rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Zwrócił uwagę, że ojcowie soborowi widzieli bardzo ścisły związek między zadaniem ewangelizacji a przezwyciężaniem podziału wśród chrześcijan. W Dekrecie o ekumenizmie stwierdzili: „Ten podział otwarcie sprzeciwia się woli Chrystusa i jest zgorszeniem dla świata, a nadto przynosi szkodę najświętszej sprawie głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”. Ojciec Święty podkreślił konieczność uwzględniania w działaniach ekumenicznych kryzysu wiary, pojawiającego się dziś także tam, gdzie życie chrześcijańskie przez wieki kwitło.

„Duchowe ubóstwo wielu naszych współczesnych, którzy nieobecności Boga w swym życiu nie odczuwają jako braku, to wyzwanie dla wszystkich chrześcijan – mówił Papież. – W tym kontekście od nas wierzących w Chrystusa wymaga się powrotu do tego co istotne, do serca naszej wiary, by dawać razem światu świadectwo o Bogu żywym, czyli o Bogu, który nas zna i kocha, w którego spojrzeniu żyjemy. O Bogu, który oczekuje odpowiedzi naszej miłości w codziennym życiu. Budzi zatem nadzieję wysiłek Kościołów i Wspólnot kościelnych, by odnowić głoszenie Ewangelii współczesnemu człowiekowi. Dawać bowiem świadectwo o Bogu żywym, który stał się bliski w Chrystusie, jest najpilniejszym imperatywem dla wszystkich chrześcijan, i jest także imperatywem, który nas łączy mimo niepełnej dotąd kościelnej komunii. Nie możemy zapominać o tym, co nas łączy, czyli o wierze w Boga Ojca i Stworzyciela, który objawił się w swym Synu Jezusie Chrystusie, zsyłając Ducha, który ożywia i uświęca. To jest wiara otrzymanego przez nas chrztu i wiara, którą w nadziei i miłości możemy razem wyznawać”.

Benedykt XVI wskazał na znaczenie, jakie z tego względu mają dialogi teologiczne między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi. Pozwalają one pogłębiać świadectwo wiary. Nie wolno jednak zapominać, że celem ekumenizmu musi być widzialna jedność chrześcijan. Może ją dać tylko Bóg, ale dążenie do niej ma znaczenie dla nowej ewangelizacji. Dopiero pełna komunia w wierze i sakramentach wyraźnie ukaże czynną obecność Boga w świecie. Papież życzył, by Rok Wiary przyczynił się do postępów na drodze ekumenicznej. Przypomniał ponadto, że zarówno ekumenizm, jak nowa ewangelizacja wymagają wewnętrznego nawrócenia.

ak/ rv

 

ŹRÓDŁO:

BANER