Wiara i duchowość
Modlitwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 22 września 2019 20:23

Modlitwa ustna powinna stawać się coraz bardziej uważna, czysta i prosta, i przez to powoli przeradzać się w modlitwę kontemplacyjną; od mówienia w milczenie, od modlitwy ustnej do modlitwy wewnętrznej. Człowiek zaczyna się modlić dlatego, że zaczął tęsknić.Modlitwa zewnętrzna jest właściwie tylko wyrazem tej wewnętrznej tęsknoty. Podstawą wszelkiej modlitwy jest wiara w obecnego nas Boga. Na medytacji czy podczas modlitwy nie otrzymujemy niczego z zewnątrz, ale docieramy do głębi duszy, gdzie jest mieszkanie Boga.

 

 

 

 

 

Więcej…
 
Mieszka w nas Trójca PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 15 czerwca 2019 23:10

Uroczystości Trójcy Świętej są następstwem Niedzieli Zesłania Ducha Świętego podkreślają, że dzieło zbawienia pochodzi od Ojca i realizuje się przez Syna w Duchu Świętym.


Jak jest dziś z praktyczną wiarą w Trójjedynego Boga? Czy np. w naszej osobistej modlitwie zwracamy się świadomie do trzech Osób: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego? Kim jest Duch Święty, najbardziej nieodgadniona osoba Trójcy Świętej?


Duch Święty - Trzecia Osoba Trójcy Świętej, dar dany Kościołowi w dniu Pięćdziesiątnicy. Będąc obecny we wspólnocie wierzących, działa On wśród nas także dziś.


 

Poprawiony: sobota, 15 czerwca 2019 23:19
Więcej…
 
Duch Święty drogą do Serca Jezusa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 09 czerwca 2019 21:09

W tym roku uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzona jest w liturgii Kościoła w czerwcu, a więc miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Mamy tu dwie dosyć odmienne postawy duchowe, które z początku znacznie różnią się od siebie.

Nabożeństwo do Serca Jezusa jest w swojej treści i wymiarze szeroko pojętej sztuki bardzo rozwinięte. Spotyka się z szerokim wymiarem przedstawień plastycznych Jezusowego Serca. Spoglądając natomiast na kult Ducha Świętego zauważymy, że nie posiada tak bogatej ikonografii. Czcząc Trzecią Osobę Boską, mamy do czynienia z Kimś niewidzialnym, niedającym się przedstawić i umiejscowić.

 

 

Poprawiony: niedziela, 09 czerwca 2019 22:30
Więcej…
 
Pójdź za Mną PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 12 maja 2019 21:04

Przeżywamy okres wielkanocny, w którym coraz głębiej uświadamiamy sobie, że Odkupiciel wskazał nam jedyną pewną drogę w życiu: przez krzyż do chwały. W Wielki Piątek, śpiewaliśmy przy grobie Chrystusa: „Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud”, a w poranek wielkanocny rozbrzmiewało radosne „Alleluja”. Zmartwychwstał Jezus - Dobry Pasterz, który własne życie oddał za swoje owce i umarł na krzyżu za swoją owczarnię. W okresie paschalnym przed naszymi oczyma ukazuje się wyraziście obraz Chrystusa Dobrego Pasterza.

 

 

Poprawiony: niedziela, 12 maja 2019 12:26
Więcej…
 
Zaproszenie do przemiany PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 17 marca 2019 23:34

Na początku Wielkiego Postu Kościół wraz ze św. Łukaszem prowadzi nas na górę Tabor, żebyśmy mogli przeżyć tajemnicę Przemienienia, które się tam dokonało. Łaska ciszy i samotności pozwala usłyszeć Boga, Jego głos przenikający i przemieniający. Jezus często szedł na odludne, pustynne wzniesienia, aby tam na modlitwie doświadczyć obecności Ojca. W świętej ciszy obecności realizuje się pragnienie Boga i człowieka, aby być razem, wejść w głębię modlitwy przemieniającej, kreującej żywą relację dziecka Bożego z Ojcem Niebieskim.

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 17 marca 2019 23:41
Więcej…
 
Niedoceniony dar PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 17 lutego 2019 21:08

W świecie wirtualnym i rzeczywistym roi się od przekleństw, wulgaryzmów, złorzeczeń. Biblia zachęca do czegoś przeciwnego, do błogosławienia. Dlaczego więc tak rzadko to czynimy?

 

Bóg jest źródłem i dawcą wszystkich błogosławieństw, natomiast Jego Syn najdoskonalszym, najpełniejszym błogosławieństwem. Poprzez Jezusa Chrystusa wszyscy mamy udział w Bożym błogosławieństwie.

 

Więcej…
 
Skrupuły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 12 lutego 2019 05:00

W udręce spowodowanej przez skrupuły zapomina się o tym, co najważniejsze, że odpuszczenie grzechów zawdzięczamy Miłosiernemu Bogu. Człowiekowi zaczyna się wydawać, iż rzeczą najważniejszą jest jak najdokładniejsze wyznanie swoich grzechów, jak najdokładniejsze odprawienie pokuty itp. A przecież, kiedy klękam przy konfesjonale, przychodzę wówczas do Chrystusa Zbawiciela, aby On w swoim miłosierdziu chciał mi wybaczyć moje grzechy. Wyznanie win świadczy o tym, że przychodzę w dobrej woli, i jest jedynie warunkiem rozgrzeszenia. Źródłem rozgrzeszenia jest sam Bóg, Jego miłosierdzie.


 

 

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 12 lutego 2019 00:24
Więcej…
 
Chrzest źródłem odrodzenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 25 stycznia 2019 03:17

Dzisiaj wspominamy Nawrócenie św. Pawła Apostoła, kończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przebiegał on pod hasłem, pochodzącym z Ewangelii wg. św. Jana „Daj mi pić”. Można w tym miejscu zadać sobie pytanie: „Dlaczego to właśnie on zamyka tak ważny dla Kościoła Tydzień?”.Szaweł ( takie imię przed chrztem miał św. Paweł) był zdecydowanym i gorliwym prześladowcą Kościoła, był też świadkiem w kamieniowaniu św. Szczepana. Przełomowym momentem w jego życiu była podróż do Damaszku. W Dziejach Apostolskich znajdziemy opis nawrócenia się Szawła „Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” „Kto jesteś, Panie?”- powiedział. A On: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.”


 

Poprawiony: niedziela, 13 stycznia 2019 16:55
Więcej…
 
Błogosławiona starość PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 21 stycznia 2019 23:28

Życie człowieka jest darem, wspaniałym darem Boga Ojca. Stąd też należy je nieustannie przyjmować, jako dar, ale i zadanie. Chociaż ludźmi jesteśmy już od chwili poczęcia, to nimi też nieustannie się stajemy. Najpiękniej odpowiadamy Bogu dbając o nasz wszechstronny rozwój, poprzez dynamiczne podejście do każdego etapu życia, jako do swoistego zadania. Starość, a może lepiej wiek podeszły, ukazuje się nam w kolejnych etapach rozwoju człowieka, jako zadanie wyjątkowe i często niełatwe.

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 21 stycznia 2019 23:28
Więcej…
 
Nie prześpijmy Bożego Narodzenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 23 grudnia 2018 23:15

Boże Narodzenie jest nie tylko czasem kolęd, śniegu, wolnego czasu i prezentów. To przede wszystkim czasem radości, ale nie takiej zwyczajnej, lecz Wielkiej Radości.


W noc Bożego Narodzenia aniołowie kierują do nas słowa: „ Nie bójcie się”. Dlaczego w tak ważną i piękną noc mówią oni o lęku? Nie chodzi tu o lęk dotyczący spraw ziemskich, lecz dotyczący sfery duchowej. Czytając fragment Ewangelii wg. św. Łukasza poświęcony Bożemu Narodzeniu znajdziemy takie słowa: „Oto zwiastuję wam radość wielką ”(Łk 2, 10) Wielki, wszechmocny, a zarazem nieogarniony Bóg staje się człowiekiem. Przychodzi do ludzi w ubogiej stajni, wśród niewygód i zimna.

Poprawiony: poniedziałek, 24 grudnia 2018 00:18
Więcej…
 
Czas przemiany i oczekiwania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 02 grudnia 2018 22:16

Człowiek raczej nie lubi czasu oczekiwania i chce, jeśli tylko może przyspieszyć bieg wydarzeń. Zagubiliśmy w tym pędzie jeden z piękniejszych smaków życia, jakim jest oczekiwanie. Żyjemy w świecie częściowo zamkniętym na prawdę o człowieku, jego celu życia, o Bogu. Dlatego właśnie tak bardzo potrzebny jest nam Adwent, aby poświęcić uwagę prostowaniu ścieżek w swojej duszy i uwierzyć, że tylko Jezus jest w stanie wyprostować nasze mylne ścieżki, jeżeli oczywiście Mu na to pozwolimy. Każdy z nas ma coś do zrobienia w sercu.

 

Już na samym początku Adwentu słyszymy słowa Chrystusa: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie” (Mk 13,35).Ta prawda mówi nam, że musimy być stale przygotowani na przyjście Pana.

Więcej…
 
Wspólnota drogą do świętości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 28 października 2018 22:00

Jak połączyć Uroczystość Poświęcenia Kościoła własnego z przypadającymi wkrótce dniami poświęconymi tym, którzy odeszli już do Domu Ojca? Czy jest to możliwe?

 

Na ogół kościół kojarzy się nam z budynkiem, ale czym byłby on bez Chrystusa i bez nas? Dzień poświęcenia kościoła jest do pewnego stopnia porównywalny z chrztem człowieka. Człowiek staje się świątynią Boga przez chrzest; budynek - przez poświęcenie i namaszczenie. Gdy więc dziecko przychodzi na świat, jest nowym istnieniem ludzkim, nowym człowiekiem. Od momentu Chrztu Świętego staje się dzieckiem Boga i miejscem Jego zamieszkania na ziemi, Jego świątynią. Kościół jest to stały symbol Jego zbawczej obecności wśród nas. To właśnie świątynia jest znakiem wszystkich wierzących i każdego z osobna. Słowem „Kościół” określamy, bowiem wszystkich wierzących w Chrystusa i nierozerwalnie przez chrzest złączonych z Nim. Tym samym słowem nazywamy także poświęcony i namaszczony budynek - miejsce, w którym dostępujemy Bożego miłosierdzia i otrzymujemy pokarm na życie wieczne.

 

Poprawiony: niedziela, 28 października 2018 22:21
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 15