Kościoły, bazyliki, katedry
Święty Jan Chrzciciel z Cieplic PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 13 listopada 2018 18:03

Pierwsza historyczna wzmianka o Cieplicach pochodzi z 1281 roku. Wówczas to książę Bernard (Lwówecki) ze Śląska, podarował Zakonowi Joannitów miejscowość noszącą nazwę Calidus Fons – tzn. Ciepłe Źródła. Od tych słów powstała nazwa miejscowości: Bad Warmbrunn ­ – Cieplice. Dopiero od początku XV wieku mamy dokładne dane.


16 czerwca 1403 roku rycerz Gotsche Schoff II, dziedzic twierdzy Chojnik, zamieszkały na zamku w Gryfowie, ufundował w Cieplicach klasztor dla proboszcza i czterech oj­ców z Zakonu Cystersów w Krzeszowie.


Poprawiony: wtorek, 13 listopada 2018 18:14
Więcej…
 
Matka Boża Różańcowa w Ortelu Królewskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 07 października 2018 22:48

Zapraszam wszystkich Czytelników do Parafii MB Różańcowej, znajdującej się w Ortelu Królewskim. Jest to szczególnie cenny i ładny przykład drewnianej architektury sakralnej, południowego Podlasia z przełomu XVII/XVIII w.


Zabytkowa cerkiew powstała w 1706 r. staraniem ks. Teodora Bieleckiego. Zbudował ją cieśla Nazaron, wykorzystując elementy pierwszej, mniejszej cerkwi unickiej, która istniała w tej wsi już w 1660 r. Inwentarz z 1726 r. podaje, że nowa świątynia składała się z nawy, prezbiterium i babińca z wieżą, otoczonego przy tym poddaszkami. W drugiej połowie XVIII w. obiekt rozbudowano dodając do prezbiterium dwie zakrystie: północną i wschodnią. W latach 1875-1919 cerkiew służyła wyznawcom prawosławia. Przemalowano wtedy jej wnętrze i zmieniono wystrój, poza tym w 1912 r. przeprowadzono gruntowny remont.

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 07 października 2018 22:57
Więcej…
 
Kościół Bożego Ciała PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 31 maja 2018 21:50

Kościół parafialny pod wezwaniem Bożego Ciała w Bytomiu - Miechowicach wzniesiony został w latach 1914 - 1917 według projektu architekta Teodora Ehla z Bytomia. Budowę rozpoczęto 1 kwietnia 1914 roku. Prace zostały wykonane pod bezpośrednim kierownictwem proboszcza miechowickiej parafii Świętego Krzyża księdza prałata Jana Kubotha. Kościół ma 48 metrów długości, 29 metrów szerokości i powierzchnię 777m2. Budowę kościoła ukończono w 1917 roku. Uroczystej konsekracji dokonał 6 października 1917 roku ówczesny arcybiskup wrocławski kardynał Adolf Bertram. Parafia została erygowana 1 maja 1918 roku.

 

Więcej…
 
U Świętego Andrzeja w Szaflarach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 30 listopada 2017 21:40

W 1350 r. fundacją opactwa Cystersów w Ludżmierzu powstała parafia w Szaflarach, najbardziej wysunięta na południe. 26 X 1519 r. biskup krakowski Jan Konarski, po uzyskaniu zgody króla Zygmunta Starego, pozbawił Szaflary samodzielności i parafia została wcielona do Nowego Targu. Tłumaczono, że nie jest ona w stanie utrzymać należycie kapłanów. 26 III 1530 r. Szaflary zostały znowu parafią. W 1596 r. kierował nią administrator i należały do niej wsie: Bańska, Biały Dunajec, Maruszyna, Leśnica, Skrzypne, Gliczarów, Zaskale i Ząb.
Od 1611 r. ponownie stała się filią  parafii nowotarskiej. Wzmianki źródłowe o kościele mówią, że był to obiekt drewniany, z trzema ołtarzami. Ściany kościoła były czyste, ołtarze nakryte obrusami na jednej ścianie wisiał tylko krzyż, sufit był malowany. Hostie wypiekano we wsi, co tydzień.


 

Więcej…
 
Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Kacwinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 01 listopada 2017 22:32

Kacwin należy do najstarszych wsi Polskiego Spisza. Wzmiankowany jest już bowiem wraz z Niedzicą i Frydmanem w dokumencie sprzedaży z r. 1320 dokonanej przez Kokosza Berzewiczego na rzecz swego brata Jana i bratanka Mikołaja. Zasadźcą Kacwina był Frank z Farkaszowiec z żeńskiej linii Berzewiczych. Rozległa wieś, lokowana na prawie niemieckim, liczyła 84 łany rozłożone równomiernie po obydwu stronach Potoku Kacwińskiego (dla porównania Frydman i Niedzica były wsiami 60-łanowymi). Przez cały czas Kacwin pozostawał własnością panów klucza dunajeckiego.

 

 

 

Poprawiony: środa, 01 listopada 2017 23:50
Więcej…
 
Bazylika św. Piotra w Watykanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 22 lutego 2017 00:00

Do roku 1969 Kościół łaciński obchodził dwa święta związane ze Stolicą Piotrową: Katedry św. Piotra w Rzymie (18 I ) i Katedry św. Piotra w Antiochii (22 II). Od IV w., chrześcijanie rzymscy znali i obchodzili święto Katedry świętego Piotra, wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. To święto - rozszerzone na cały Kościół - przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Po reformie kalendarza liturgicznego obydwa święta połączono w jedno i obchodzi się je, jako Święto Katedry św. Piotra. W tym dniu Kościół modli się, aby: (...) pośród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona.

 

 

 

Honorowe miejsce nauczania - katedra


Po grecku słowo kathédra i po łacinie cathedra oznacza "krzesło". Zazwyczaj z takiego honorowego miejsca biskup pouczał wiernych. Ojcowie Kościoła używali tego symbolu do wyrażenia władzy biskupiej. Szczególnie zaś odnosili go do rzymskiej stolicy św. Piotra.


W III wieku św. Cyprian napisał w jednym ze swoich listów: Piotrowi daje się pierwszeństwo, ażeby ukazywał, czym jest Kościół Chrystusa, oraz Katedrę, czyli władzę nauczania i kierowania. I w celu podkreślenia znaczenia jedności dodał: Bóg jest jeden, jeden jest Pan, jeden Kościół i jedna Katedra założona przez Jezusa (List 43,5).

 

Poprawiony: środa, 22 lutego 2017 10:46
Więcej…
 
U świętego Walentego w Konopiskach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 14 lutego 2017 04:59

Wieś Konopiska istniała już w XV w. Stał tu zamek obronny, chroniący granice od strony Śląska. W 1470 r. wieś była własnością Jakuba Koniecpolskiego, kanonika gnieźnieńskiego i krakowskiego, z którego darowizny weszła do dóbr będących wyposażeniem klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze. Należała do parafii św. Zygmunta w Częstochowie. Po rozbiorach Polski Konopiska zostały odebrane klasztorowi i w 1819 r. weszły w skład dóbr rządowych ekonomii Poczesna. W 1834 r. zostały sprzedane gen. Puchale - Cywińskiemu, zasłużonemu dla caratu. Folwark w Konopiskach został wykupiony pod koniec XIX w. przez Tow. Akc. B. Handtke z Częstochowy w celu eksploatacji złóż rudy żelaza dla huty w Rakowie. Już w 1679 powstała w Konopiskach filia macierzystej parafii św. Zygmunta w Częstochowie obsługiwana podobnie jak parafia przez OO. Paulinów.

Poprawiony: wtorek, 14 lutego 2017 23:02
Więcej…
 
Zabytkowy kościół w Lubieniu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 23:54

Parafia w Lubieniu powstała w 1919 roku, lecz dopiero rok później postawiono pierwszy drewniany kościółek. Jego organizatorem i zarazem budowniczym był ksiądz Józef Kozakowski. W dniu 9 marca 1930 roku świątynia spłonęła. Wtedy też zapoczątkowano budowę murowanego kościoła pod wezwaniem N.M.P. Królowej Polski. Postawiony został z ofiar parafian staraniem proboszcza Władysława Borka i St. Ludwikowskiego.


Niewiele jest dziś wiejskich kościołów, do których sztuka sakralna, w pełnym tego słowa znaczeniu, zawitała i zachowała się do naszych czasów. Ten kościół jest bezcenny ze względu na mieszczące się wewnątrz obrazy i freski, bo są one wykonane przez jednego z czołowych polskich malarzy Młodej Polski, ucznia samego Jana Matejki, Józefa Mehoffera. Zasłynął on m.in. jako autor witraży w kolegiacie we Fryburgu w Szwajcarii. Polichromie ścienne tego artysty zdobią między innymi skarbiec katedry wawelskiej, katedry w Płocku i katedry ormiańskiej we Lwowie.


Poprawiony: wtorek, 23 sierpnia 2016 22:28
Więcej…
 
U świętego Jana Chrzciciela w Kokrzwi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 24 czerwca 2016 02:32

W najdawniejszych czasach tereny Korzkwi zalegała puszcza. Najwcześniejszy dokument wzmiankujący o wsi, która połączona była z kompleksem dóbr korzkiewskich pochodzi z 1352 roku. XVI wieczny kopiarz, in­formuje o przejęciu wzgórza Korzkiew oraz wsi Grębynic, Białego Kościoła, Giebułtowa przez podsędka krakowskiego Jana z Syrokomli. Był on także właścicielem Syrokomli, Rudna, Białego Kościoła, Grębynic i części Giebułtowa. Ostatnią wieś zamienił z braćmi Jackiem i Sieciejem z Przybysławic właśnie za Korzkiew w 1382 roku. Jan z Syrokomli stał się protoplastą rodziny Korzekwickich – rodu, który wymarł w XV wieku. Do dziś istnieje kompleks wsi będących niegdyś jego dobrami. Jan z Syrokomli ufundował budowę posiadłości i kościoła rozpoczynając dzieje parafii w Korzkwi, jak i tak zwanego państewka korzkiewskiego.

 

 


Poprawiony: czwartek, 23 czerwca 2016 23:45
Więcej…
 
Pod opieką świętego Józefa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 01 maja 2016 01:50

Na południowym wschodzie, 7 km od Jasnej Góry, przy trasie szybkiego ruchu Warszawa - Katowice, znajduje się dzielnica Raków. W jej centrum wznosi się dwudziestometrowe skalne wzgórze. Niegdyś, 2500 lat temu, na tej rakowskiej górze, była osada łużycka, trudna przez wieki do zdobycia, gdyż z jednej strony ochraniały ją wody Warty, a z drugiej bagniste jeziora. Na szczycie wzgórza usytuowana jest duża świątynia, jakby wyrastająca z wapiennej skały, urzekająca swym neobarokowym pięknem. Została ona wzniesiona, zastępując starą kaplicę, w latach 1925-1933, kiedy proboszczem był ks. Stefan Niedźwiecki.

 

Więcej…
 
U Jezusa Dobrego Pasterza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 17 kwietnia 2016 22:44

Początek istebniańskiej parafii datuje się na XVI wiek. Przez 200 lat Istebna podlegała pod parafię jabłonkowską. Obecnie Jabłonków leży po stronie czeskiej. Nasi górale chodzili do kościoła do Jabłonkowa zaledwie kilka razy w roku w większe święta. Na częstszą obecność w kościele, zwłaszcza zimą, nie pozwalały im trudne warunki związane z daleką drogą.

 


Dopiero w 1716 roku do Istebnej przybył misjonarz - jezuita Leopold Tempes, który rozpoczął tutaj pracę duszpasterską. Początkowo odprawiał Msze Święte pod gołym niebem lub namiotem, a za ołtarz służył mu kamienny stół, położony na pniach, pomiędzy dwoma lipami pod Złotym Groniem w dworze Kohuty.


 

 

Poprawiony: niedziela, 17 kwietnia 2016 22:44
Więcej…
 
U świętego Józefa w Chorzowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 19 marca 2016 00:14

Kościół, zbudowany w stylu neoromańskim na planie krzyża łacińskiego, należy do najpiękniejszych i największych kościołów na Śląsku. Długość jego wynosi 72 m, szerokość 38 m, wysokość wewnątrz 16 m, a razem z dachem 25 m. Wieża z zegarem wznosi się na wysokość 51 m.

Ozdobą kościoła jest jego część tylna z pięknymi łukami przyporowymi i kolumnami w górnej części. Główny portal ozdobiony jest pięknymi rzeźbami w kamieniu - w tym św. Józefa - oraz płaskorzeźbami, przedstawiającymi świętych Apostołów Piotra i Pawła. Warte uwagi są również ciekawe zdobienia wszystkich wejść bocznych.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6