Cudowne obrazy Matki Bożej
Matka Boża Różańcowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 11 października 2017 23:39

Na dwunastym kilometrze drogi z Puław do Kozienic, w diecezji radomskiej, wznosi się  monumentalny kościół barokowy z dwoma okrągłymi wieżami. Jaśniejąca biel jego murów przypomina, że przez prawie dwieście lat żyli tu i pracowali czciciele Matki Bożej Różańcowej – ojcowie dominikanie.


Budowę kościoła w Wysokim Kole rozpoczął kasztelan sandomierski i starosta zwoleński Stanisław Witkowski w roku 1637 . Kontynuował ją kanclerz koronny Jan Wielopolski, fundując również klasztor dla zakonników Św. Dominika, których sprowadził tu w roku 1682.

 

 

Poprawiony: środa, 11 października 2017 23:44
Więcej…
 
Historia obrazu Matki Bożej Płaszowskiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 31 grudnia 2016 14:15

Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, na którym Ona wskazuje na swojego Syna, nazywany bywa w tradycji chrześcijańskiej Hodegedria, czyli "Wskazująca Drogę". Ten, o którym obecnie mówimy, nazywany także obrazem Matki Bożej Płaszowskiej, jest własnością kościoła parafialnego Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie Płaszowie od 1931 roku.


Wizerunek Matki Bożej to malowidło temperowe, wykonane na desce lipowej, zagruntowanej zaprawą kredową, zmontowane razem z profilowaną ramą. Całość formatu wynosi 117x95 cm. Obraz został namalowany przez mistrzów szkoły sądecko-krakowskiej, pozostającej pod wpływem sztuki czeskiej, i pochodzi z drugiej połowy XV wieku. Pochodzenie obrazu nie jest do końca znane. O jego historii wiadomo tyle, że przed 1850 rokiem znajdował się w ołtarzu kościoła parafialnego w Czernichowie (woj. małopolskie), czczony jako wizerunek Matki Bożej słynący łaskami. Nie wiadomo dlaczego po 1850 roku znalazł się w magazynie kościelnym, mocno podniszczony. Ówczesny proboszcz początkowo zamierzał oddać go do renowacji, ale z czasem zrezygnował z tego zamiaru, nie doceniając prawdopodobnie jego zabytkowej wartości.

 

 

Więcej…
 
Historia obrazu Matki Bożej Różańcowej z Podkamienia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 26 października 2016 23:12

Wielowiekowa historia obrazu Matki Bożej Różańcowej związana jest z Podkamieniem, miasteczkiem na pograniczu dawnych województw: tarnopolskiego, lwowskiego i wołyńskiego. W tym miejscu w XIII wieku osiedlili się oo. Dominikanie, którzy kierując się wskazaniem swojego patrona św. Jacka Odrowąża, podążali do Kijowa. W roku 1245 postawili oni na najwyższym wzniesieniu Podkamienia krzyż, zbudowali kapliczkę, a całą górę nazwali „Świętą Górą Różańcową”. Niedługo tu wytrwali – zginęli śmiercią męczeńską podczas jednego z napadów Tatarów. Ponownie powrócili na „Górę Różańcową” w 1464 roku. Pierwsza ścisła historycznie wzmianka podaje, że dnia 15 sierpnia 1464 r. arcybiskup lwowski Grzegorz z Sanoka poświęcił murowany kościół i klasztor „dla nieustającej chwały Imienia Najświętszej Panny, Rodzicielki Syna Bożego”. Niestety w 1519 roku horda tatarska znów zrównała z ziemią to święte miejsce.

 

 

Więcej…
 
Matka Boża Nowicjacka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 26 sierpnia 2016 22:45

Ta statua z drzewa lipowego własną sławnego Łęczyckiego ręką wyrobiona, była przeto od dwustu lat jednym z najdroższych skarbów zakonu naszego. Pod Jej opieką rozwijał się nasz biedny Zakon…

Przed tą statuą przez dwa lata modliłem się, codziennie odprawiałem rozmyślania i nieraz walczyłem i płakałem gorzką łzą, nie łzą żalu za światem, ale łzą żalu za grzechy, które tyle, tyle Boga obrażałem.


o. Karol Antoniewicz SI

 

 

 

Poprawiony: piątek, 26 sierpnia 2016 18:32
Więcej…
 
Historia cudownego obrazu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 15 sierpnia 2016 17:18

Cudowny obraz przedstawiający Zaśnięcie i Wniebowzięcie Matki Boskiej namalowany w pierwszej ćwierci XVI w. na deskach lipowych i jodłowych (205 x 141 cm) techniką temperową, należy do dzieł malarskich z przełomu stylów: późnogotyckiego i wczesno -renesansowego, szkoły małopolskiej. Przedstawia dwie sceny: Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny (w dolnej części obrazu) oraz przyjęcia Maryi w niebie przez Chrystusa (górna część).


Powszechna tradycja mówi, że obraz Matki Boskiej szedł z Węgier do Polski nie jedną, ale dwiema drogami: raz przez Przełęcz Dukielską, a drugi przez Pakoszowskie Działy. I rzeczywiście; kapliczki postawione na rzekomych miejscach odpoczynku obrazu wyraźnie zdają się potwierdzać tradycję. Wytyczają dwie różne trasy.

 

 

Więcej…
 
Matka Boża Jedności Chrześcijan PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 11 sierpnia 2016 19:25

"W Prusach jest słynne miejsce, które wzięło nazwę od lipy, bo od dawna stała w tym miejscu rozłożysta lipa, a na niej - prawie z pierwszym posiewem chrześcijaństwa w Prusach-pojawiła się figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem, dzieło rąk Boskich"-tak napisał o świętolipskiej bazylice Michał Ciaritus, kronikarz z XVII wieku. Nie byłoby tego tonącego w zieleni sanktuarium, gdyby nie owa cudowna figura. Jak głosi legenda, wyrzeźbił ją w ciągu jednej nocy skazaniec czekający na wyrok śmierci w kętrzyńskim więzieniu..Tak żarliwie prosił  o wstawiennictwo Matkę Bożą, że nie tylko mu się ukazała, ale i wręczyła narzędzia, życząc sobie, aby odtworzył Jej postać. Skazaniec wypełnił polecenie, o świcie figura była gotowa, a oszołomieni jej pięknem sędziowie wypuścili więźnia na wolność. Ten w podzięce za pomoc powiesił niewielką rzeźbę na lipowym drzewie w drodze między Kętrzynem a Reszlem.

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 11 sierpnia 2016 23:19
Więcej…
 
Matka Boża Wspomożenia Wiernych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 24 maja 2016 02:05

Dzisiaj w Kościele Katolickim obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W związku z tym zapraszam wszystkich Czytelników do Sanktuarium właśnie pod tym wezwaniem oraz przed cudowny obraz właśnie Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.


Pełnej wymowy nabrało to wezwanie po zwycięstwie nielicznych wojsk chrześcijan nad potężną flotą turecką na wodach Morza Śródziemnego pod Lepanto w 1571 r. Nabożeństwo ku czci Maryi tytułowanej tym imieniem, ugruntowało się z okazji triumfu wojsk dowodzonych przez Jana Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 r., apogeum osiągnęło zaś w chwili uwolnienia papieża Piusa VII z niewoli napoleońskiej 24 maja 1814 r. Na znak wdzięczności za swe ocalenie ustanowił tenże następca św. Piotra święto Wspomożenia Wiernych.
Wielkim apostołem i szerzycielem tego nabożeństwa stał się niezwykły wychowawca, św. Jan Bosko, a w ślad za nim Rodzina Salezjańska, którą powołał do życia.

 

Poprawiony: wtorek, 24 maja 2016 10:04
Więcej…
 
Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 03 maja 2016 15:15

Największym skarbem Jasnej Góry jest Cudowny Wizerunek Matki Bożej. Dzięki niemu Jasna Góra stała się w XV w. jednym z największych sanktuariów maryjnych w Polsce. Faktu, dlaczego tak się stało, nie wyjaśnia ani legenda, która przypisuje autorstwo ikony św. Łukaszowi Ewangeliście, ani protekcja królewskiej pary - Jadwigi i Władysława Jagiełły. Przyczyna niezwykłości tego miejsca musi być głębsza, ale należy podkreślić, że na Jasnej Górze nigdy nie odnotowano żadnych objawień maryjnych, jak to miało miejsce w innych sanktuariach. Siłą i tajemnicą, które do stóp Pani Jasnogórskiej przyciągają pielgrzymów, jest Jej Cudowny Obraz. Bez niego Jasna Góra byłaby tylko zbiorem budynków, pamiątek i dzieł sztuki, być może pięknym i bogatym, lecz martwym muzeum.

Najstarszy opis wizerunku Matki Bożej podaje Jan Długosz w Liber Beneficiorum: „Obraz Maryi Najchwalebniejszej i Najdostojniejszej Dziewicy i Pani, Królowej świata i Królowej naszej (...) wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania (...) o przeładnym wyrazie twarzy, która spoglądających przenika szczególną pobożnością - jakbyś na żywą patrzył”. Malowidło zalicza się do typu przedstawień określanego mianem Hodegetrii. Nazwa ta oznacza „Tę, która prowadzi”. Ukazuje Maryję jako Matkę Boga, ale też Matkę każdego człowieka.

 

Więcej…
 
Matka Boża Gdowska PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 24 lutego 2016 22:00

Uroczystej koronacji NMP w dniu 12.09.1999 roku.Powtórnej koronacji w dniu 7.09.2014 r. W Sanktuarium Maryjnym czczony jest cudowny obraz Matki Bożej Gdowskiej. Przez siedem wieków, za Jej pośrednictwem doznawano tu licznych łask. Malowany na desce obraz powstał w XIV w. Modlił się do niego król Władysław III Warneńczyk. Obraz ten spłonął podczas wielkiego pożaru kościoła w roku 1705. Kilka lat później, z fundacji Lubomirskich, odtworzono z pamięci średniowieczny wizerunek Maryi, wykonując go w naturalnej wielkości. Szczegółowy opis 300-letniej dziś kopii obrazu, znajduje się w publikacji T. Kuliga „Sanktuarium Matki Bożej Gdowskiej”.


Namalowana na płótnie przyklejonym do deski postać Maryi, jeszcze pod koniec baroku została okryta pozłacaną sukienką wyrzeźbioną w drewnie. Z czasem nad głową Matki Bożej pojawiła się korona.

 

 

Więcej…
 
Matka Boża Odporyszowska PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 02 lutego 2016 22:01

Obraz Matki Bożej Odporyszowskiej jest namalowany na desce lipowej o wymiarach 240x130 cm. Z którego wieku ten obraz pochodzi i kto go namalował, trudno dziś dociec. Nie dająca się dostatecznie udokumentować źródłami pisanymi miejscowa tradycja przekazuje, że co najmniej od 400 lat obraz ten jest znany i nadzwyczaj czczony w Odporyszowie. Przedstawia on Matkę Bożą trzymającą Dzieciątko na ręku. Najświętsza Maryja Panna ma na sobie ciemno - czerwoną sukienkę i zarzucony zielony płaszcz za złocistymi gwizdami. W prawej ręce trzyma berło oparte o ramię, lewą zaś obejmuje Dzieciątko Jezus. Twarz Najświętszej Panienki jest pełna słodyczy, dobroci i łagodności. Wyraziste i piękne oczy zdają się patrzeć z macierzyńską czułością na modlący się przed Jej Obrazem lud.


U dołu Obrazu, po obu Jego stronach widoczne są dwie postacie. Po prawej stronie stoi Św. Stanisław, a po lewej Św. Wojciech, biskupi i męczennicy, patronowie naszego narodu. Postacie Maryji i Jezusa otacza sześć główek aniołów. To razem z nimi we wspaniałym tryptyku, króluje Matka Boża Odporyszowska.

 

Więcej…
 
Matka Boża Miłosierdzia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 08 stycznia 2016 03:37

W kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piekoszowie w ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Miłosierdzia. 21 maja 1705 r., w święto Wniebowstąpienia Pańskiego z obrazu w piekoszowskim kościele popłynęły krwawe łzy. To niezwykłe zjawisko dało początek kultowi Matki Bożej Piekoszowskiej.


Dzieło malarskie o wymiarach 76,5x90 cm, pochodzi z przełomu XVII i XVIII w. Autor obrazu jest nie znany. Przedstawia Matkę Boską trzymającą na prawym ręku, tulącego się do Niej Jezusa Chrystusa. Ten słynący łaskami obraz ozdobiony jest piękną, srebrną sukienką, która pochodzi z pierwszej połowy XVIII w.

 

Barokowy obraz Matki Bożej Miłosierdzia został podarowany parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przez ojca Tobiasza Czechowicza z Jasnej Góry w 1700 r. Niemal od samego początku bytności obrazu w Piekoszowie doszło do licznych uzdrowień. Do dnia dzisiejszego w kościele zachowało się wiele udokumentowanych świadectw niezwykłych łask. 21 maja 1705 r., w święto Wniebowstąpienia Pańskiego, zebrani w świątyni ludzie widzieli jak po obrazie płynęły krwawe łzy.


Więcej…
 
Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska Matka Miłosierdzia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 16 listopada 2015 13:28

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy

I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem,

 

Więcej…
 
Matka Boża Trybunalska PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 12 listopada 2015 00:44

Kochamy Cię, sławimy Cię, O Matko Trybunalska.

Błogosław nam, dopomóż nam,

Niechaj nam sprzyja Twa łaska.

 

 

To słowa pieśni do Matki Bożej Trybunalskiej z cudownego obrazu w piotrkowskiej świątyni Ojców Jezuitów, ukoronowanego 26 maja 2006 roku w Warszawie przez papieża Benedykta XVI. Korony dla Matki Bożej Trybunalskiej poświęcił sługa Boży Jan Paweł II w czasie audiencji generalnej 27 X 2004 roku w Watykanie.

 

Warto wyjaśnić skąd bierze się wezwanie Pani Trybunalska oraz skąd pochodzi sam święty wizerunek.

 

 

Poprawiony: czwartek, 12 listopada 2015 12:41
Więcej…
 
Obraz Matki Bożej Różańcowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 06 października 2015 22:38

Od dawna w Myszkowie dużą czcią darzony jest obraz Matki Bożej Różańcowej. Dzisiejszy wizerunek, który znajduje się nad ołtarzem głównym jest kopią wizerunku Maryi z XVII w. Oryginał został przywieziony do Myszkowa w 1644 r. przez dominikanów z Krakowa. Z biegiem czasu obraz ulegał zniszczeniu i podjęto się namalowania nowego. Autorem XVIII-wiecznego dzieła jest Ciszewski – nadworny malarz artysta starosty Sokolnickiego Brińskiego. Wyposażona jest ona w XVIII-wieczną sukiennicę, która pochodziła z oryginalnego obrazu.

 

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 06 października 2015 22:47
Więcej…
 
Królowa Różańca Świętego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 01 października 2015 20:45

13 listopada 1875 roku, znany już w tym czasie z działalności apostolskiej Bartolo Longo sprowadził do Pompejów, do podupadłej parafii, wizerunek Maryi Różańcowej, który nazwał: Narzędziem do realizacji jednego z największych zamierzeń Bożego Miłosierdzia.

Ten fakt ożywił religijnie miejscową społeczność. Warto, zatem, poznać szczegóły związane z nabyciem obrazu i nadzwyczajne wydarzenia związane z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny.


Bartolo Longo gorliwy apostoł różańca, rozpoczyna starania związane z zakupem obrazu Pani Różańcowej. W jednym z neapolitańskich sklepów znalazł nawet odpowiedni obraz, jednak nie było go stać na jego zakup. Potem dowiedział się, że obraz ten nie odpowiadał wymaganiom prawa kanonicznego, które wówczas stanowiło, że święte obrazy muszą być namalowane farbą olejną, na płótnie lub drewnie. Ten wizerunek był natomiast papierowym oleodrukiem. W drodze powrotnej Bartolo rozmawiał na ten temat z zakonnikiem Alberto Radente, który opowiedział mu o obrazie, jaki pewna zakonnica, matka Conetta, przechowywała w swoim klasztorze.


Poprawiony: czwartek, 01 października 2015 20:59
Więcej…
 
Matka Boska Przedborska PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 23 września 2015 17:58

Matka Boża (skrót: MB), Theotokos (gr. Θεοτόκος), potocznie: Matka Boska, Boża Rodzicielka, Bogurodzica albo Bogarodzica – jeden z dwóch (obok „Najświętsza Maryja Panna”) oficjalnych tytułów Marii z Nazaretu, matki Jezusa, używany m.in. w Kościele katolickim. W wersji współczesnej tytuł ten brzmi Matka Boga.


Przedborski obraz Matki Bożej powstał w XVI w., w środowisku artystów krakowskich. Jego autor pozostaje nieznany. Namalowany został farbą olejną na deskach z drzewa iglastego, o wymiarach 100 x 65 cm. Do Przedborza sprowadził go z Krakowa w 1618 r. ówczesny proboszcz, ks. Adrian Barski, na zamówienie Bractwa św. Anny. Srebrna, złocona sukienka zdobiąca wizerunek powstała w I poł. XVIII w. i prawdopodobnie wtedy też została umieszczona na obrazie. Korony i wizerunki aniołków pochodzą z początku XX w. Obraz znajduje się w XVII-wiecznym barokowym ołtarzu głównym w kościele pw. św. Aleksego. Zwany jest obrazem Matki Bożej Serdecznej.

 

Poprawiony: niedziela, 22 października 2017 10:08
Więcej…
 
Kult Matki Bożej Bolesnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 15 września 2015 01:41

Cześć dla Matki Bożej Bolesnej sięga w Czarnym Potoku połowy wieku XV. Wiąże się z budową i konsekracją drugiego kościoła w roku 1449 oraz fundacją głównego ołtarza w formie tryptyku z centralnym obrazem Opłakiwania Chrystusa.


W tamtym czasie ośrodkami kultu Męki Pańskiej i głosicielami współcierpienia Matki Boskiej były klasztory franciszkańskie. W Starym Sączu działał istniejący do dziś franciszkańskiej reguły klasztor SS.Klarysek i męski klasztor franciszkanów, który został skasowany przez rząd austriacki w 1815 roku. Można za tym twierdzić, że starosądeccy franciszkanie zapoczątkowali w nowo konsekrowanym kościele w Czarnym Potoku nabożeństwo do Męki Pańskiej. Konsekracji kościoła w roku 1449 dokonał sufragan biskup Jerzy-franciszkanin.

 

 

Poprawiony: wtorek, 15 września 2015 18:57
Więcej…
 
Matka Boża Pocieszenia w Leżajsku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 03 sierpnia 2015 22:50

Obraz Matki Bożej Leżajskiej (Pocieszenia) to dzieło ks. Erazma. Wizerunek powstał przed 1590 r. Znany dziś z imienia twórca dzieła pochodził z Leżajska. Przez pewien czas był wójtem, następnie wstąpił do Zakonu Kanoników Regularnych zwanych popularnie Bożogrobcami, gdzie został kapłanem. Z analizy stylistycznej obrazu wynika, że twórca wiedzę malarską zdobywał w środowisku krakowskim. Był autorem wielu obrazów religijnych, a w tym także obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem, znajdującego się obecnie w kościele farnym w Leżajsku.

 

Łaskami słynący Wizerunek reprezentuje późnogotyckie malarstwo małopolskie. Powtarza w sposób uproszczony typ Hodigitrii obrazu "Matki Bożej Śnieżnej" w rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore. Pod względem stylistycznym reprezentuje on malarstwo krakowskie przełomu XV i XVI w. Był pierwotnie umieszczony w drewnianym, wzniesionym na miejscu objawień kościele, skąd w XVII wieku zabrano go do istniejącej dziś, specjalnie wybudowanej dla obrazu Kaplicy. Dwukrotnie przemalowywano go w XVII w. W 1959 r. poddawano konserwacji. Swoją szczególną pozycję wśród znanych wizerunków Matki Bożej w Polsce zawdzięcza temu, że od początku cieszył się wielkim kultem wśród wiernych. Jako słynący łaskami, został oficjalnie ogłoszony przez władze kościelne za cudowny. Bieg wydarzeń spowodował, że w 1752 r., staraniem hetmana wielkiego koronnego Józefa Potockiego i władz zakonnych, obraz został wyróżniony koronami papieża Benedykta XIV.

 

Poprawiony: wtorek, 04 sierpnia 2015 00:08
Więcej…
 
Matka Boża Goźlińska PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 15 września 2014 09:37

Obraz Matki Bożej Goźlińskiej zaczął słynąć łaskami już od chwili umieszczenia go w kościele w 1699 r. przez o. Stanisława Papczyńskiego, żarliwego czciciela Matki Bożej. "Widocznie miła była Królowej Niebios zrobiona ofiara, obraz odtąd począł słynąć cudami, co ściągało do kościoła goźlińskiego wielu pątników, a obraz obwieszono wotami" - pisał ks. Sydry, przedwojenny mariański historyk.

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 15 września 2014 20:45
Więcej…
 
Matka Boża Królowa Wszechświata i Matka Kościoła PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 06 sierpnia 2014 21:13

Obraz Matki Bożej i Królowej Wszechświata pochodzi z XVII wieku. Przywieziony został do Polichny w 1948 roku przez ks. prałata Stefana Jastrzębskiego, który w 1942 roku uciekł przed ukraińskimi rzeziami Polaków z wołyńskiego Lubomla, gdzie był proboszczem. Prałat Jastrzębski był przekonany, że Matce Bożej w tym wizerunku zawdzięcza swe cudowne ocalenie. Na obrazie Matka Boża była przyozdobiona srebrną sukienką, obok której zawieszone były srebrne i pozłacane wota dziękczynne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 06 sierpnia 2014 21:13
Więcej…
 
Matka Boża z Lubasza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 22 marca 2014 15:05

Początki kultu Matki Bożej w Lubaszu wiążą się z objawieniem na Krasnej Górze. Jak głosi miejscowe podanie, Matka Boża ukazała się pewnemu leśnikowi i powiedziała mu, że wszyscy, którzy będą się w tym miejscu modlić, uzyskają łaski.

 

 

 

Pierwsza wzmianka o cudownym obrazie pochodzi z roku 1553, kiedy wywodzący się ze Stajkowa w Parafii lubaskiej cysters, o. Adam Ryskoniusz przekazał parafii wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem.

 

 

Poprawiony: sobota, 22 marca 2014 15:06
Więcej…
 
Matka Boża Dziekanowska PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 05 lutego 2014 01:00

Obraz Matki Bożej Dziekanowskiej pochodzi z XVII w. Trudną, a nawet niemożliwą rzeczą byłoby przytoczyć tu historię tego Czcigodnego Wizerunku Najświętszej Matki. Jest dziełem nieznanego artysty z tzw. szkoły krakowskiej. Wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, namalowany na płótnie, trafił do kościoła w Dziekanowicach zapewne około połowy stulecia w czasie rozbudowy kościoła. W 1645 r., bowiem w miejsce zniszczałego kościoła drewnianego zaczęto wznosić nowy, zachowując z poprzedniego kamienną romańską część, jako prezbiterium. Od początku Obraz szybko przyciągnął ludzką pobożność.

 

 

 

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2