14 Dniowa Droga Krzyżowa : Stacja XIV PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
piątek, 25 marca 2016 22:35

Pan Jezus złożony do grobu

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie... Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

 

 

 

Ciało Pana Jezusa obwiązane płótnem wraz z wonnościami w zostaje złożone w grobie wykutym w skale. Po zasunięciu ciężkim głazem Jezus pozostanie tam do chwili zmartwychwstania. Jednak oprawcy i o tym pomyśleli i powiadomili władze rzymskie o możliwości zabrania ciała Jezusa i rozpowszechnianiu informacji o rzekomym zmartwychwstaniu Jezusa. Nie wierzyli w to co było głoszone, nie chcieli dopuścić do fałszywych pogłosek o zmartwychwstaniu. Władze Rzymu postawili więc przy grobie żołnierzy, aby pilnowali ciała Jezusa. Czy to mogło być przeszkodą dla Jezusa aby zmartwychwstać? Dla bliskich było to rozstanie na krótki czas, choć też nie bardzo wierzyli w zmartwychwstanie. Ta cisza to czas pogodzenia się z faktem odejścia Jezusa. On nie udawał śmierci jako Syn Boga, On rzeczywiście umarł i spoczął w grobie. Grób to nie otchłań, grób to miejsce spoczynku, snu i oczekiwania na zmartwychwstanie. Ten czas spoczynku Jezusa to też czas błogosławiony – czas zjednoczenia z Bogiem.

 

 

W obecnych czasach już nie chowa się ciała do takich grobów, nie trzeba stawiać żołnierzy przy każdym grobie. Nie owija się ciała w płótna. Chowamy ciała bliskich do grobów ziemnych a ciała są ubrane w ubrania godne ostatniego pożegnania i pochówku. Czy każdy jednak w taki sposób jest chowany? Czy każdy ma takie same warunki, prawa do godnego pochówku? Jak troszczymy się o tych, którzy nie mają nikogo? W jaki sposób są chowani biedni, bezdomni, których nie stać nawet na skromny pochówek, na uroczystości pogrzebowe? Ktoś może powiedzieć, że to państwo lub jakieś instytucje dbające o biednych, bezdomnych pokrywają koszty takiego pochówku. A gdzie jest nasz udział? Jak my troszczymy się o ostatnie pożegnania takich ludzi? Czy pamiętamy o nich, nie tylko w czynnościach związanych z pochówkiem, ale też w modlitwach? Ten czas dla każdego zmarłego jest czasem oczekiwania na zmartwychwstanie, dlatego potrzebna jest nasza obecność, jeśli nie osobista to duchowa, obecność każdego chrześcijanina, który codziennie powinien modlić się za wszystkich zmarłych, ZA WSZYSTKICH, a nie tylko za bliskich, znajomych, także za biednych, bezdomnych, więźniów, wszystkich zepchniętych na margines życia. Oni także potrzebują naszej modlitwy, także pomocy. Oni także potrzebują ZBAWIENIA a więc modlitwy o ten ogromny dar. Nie znamy ich przeszłości, nie wiemy co czynili, jak bardzo mogli upaść, ale trzeba zadbać o to, aby oni także mogli osiągnąć ZBAWIENIE, aby też godnie zostali pochowani.

 

Złożenie ciała bliskich do grobu to czas pożegnania się z bliskimi często na długie lata. W tym czasie ogarnia nas smutek, tęsknota za osobami, które były z nami, które troszczyły się o nas, okazywały nam miłość, dbały o nasze życie, potrzeby, wychowanie. Nie każdy może się pogodzić z faktem śmierci bliskiego i takim osobom także potrzebna jest pomoc, w tym także modlitwa.

 

Modlitwa to źródło pomocy dla wszystkich: zarówno zmarłych, aby osiągnęli zbawienie, aby mogli godnie czekać na czas zmartwychwstania jak i dla rodzin zmarłych, którzy może postali w stanie ogromnego smutku, może nawet depresji po stracie bliskiego, dla dzieci, które może pozostały bez rodzica/rodziców i nie mają już nikogo – aby Bóg zatroszczył się o tych wszystkich ludzi, sieroty obdarzył osobami, które zatroszczą się o ich dalsze życie, starszych lub chorych, aby także znalazły się osoby, które zaopiekują się takimi ludźmi. Modlitwy potrzebuje każdy i warto każdego dnia poświęcić te kilka minut, aby pomodlić się za wszystkich zmarłych, za chorych, opuszczonych, bezdomnych, którzy zostają sami ze wszystkimi problemami, smutkiem po stracie bliskich.

 

Niech ten czas oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa będzie czasem jedności ze wszystkimi zmarłymi, którzy oczekują zmartwychwstania, może dłużej niż czas oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa, ale modlitwa i jedność ze zmarłymi pomaga im osiągnąć zbawienie, wyproszenie przebaczenia grzechów dla ludzi, którzy może upadli i odeszli bez pojednania się z Bogiem. Pochówek innych to obowiązek nas – chrześcijan i warto też w tym czasie pomyśleć jak możemy pomóc innym, których nie stać na takie często kosztowne usługi, uroczystości.

 

Niech jedność z Chrystusem Ukrzyżowanym za nas i Zmartwychwstałym pociągnie nas do pełnienia uczynków względem bliźnich – tak jak nauczał nas Jezus, opierając się na miłości, przebaczeniu, pokorze, zapominając o wszelkich urazach. Pamiętajmy też o szacunku dla ciał zmarłych – one w stanie spoczynku powinny oczekiwać na czas zmartwychwstania. Starajmy się szanować ciała zmarłych a na formę kremacji decydować się tylko w sytuacjach naprawdę koniecznych, wtedy, gdy nie ma możliwości pochowania ciała w sposób naturalny.

Czas zmartwychwstania Jezusa nadchodzi, czas zwycięstwa stanie się także naszym udziałem – jeśli głęboko wierzymy w Chrystusa.

 

 

INTENCJE MODLITEWNE:

Za wszystkich zmarłych, aby mogli dostąpić zbawienia, za dusze w czyśćcu cierpiące aby także doświadczyły przebaczenia i osiągnęły zbawienie, za nasz wszystkich, abyśmy mogli wytrwać w wierze i osiągnąć życie wieczne, za wszystkich biednych, bezdomnych, chorych, aby Bóg zatroszczył się o tych ludzi, aby dawał ukojenie cierpiącym, pożywienie i odzienie biednym i bezdomnym więźniom udzielał przebaczenia i poprowadził ich dobrą drogą, by już więcej nie czynili zła, aby nam wszystkim udzielał wszelkich łask i błogosławieństwa, byśmy stali się godnymi dziećmi Boga.

 

 

MODLITWA:

Boże Ojcze, czas oczekiwania na zmartwychwstanie Twojego Syna jest dla nas czasem radości, ale też smutku, że Twój Syn musiał tyle wycierpieć za nasze grzechy, udziel nam przebaczenia grzechów i pokoju w sercach naszych, abyśmy mogli radośnie przyjmować to zwycięstwo życia nad śmiercią, poprowadź nas tą drogą, która prowadzi do zbawienia. Zatroszcz się o wszystkich zmarłych, aby mogli otrzymać odpuszczenie grzechów i osiągnąć życie wieczne i o ich rodziny, abyś dał im ukojenie w bólu, smutku po zmarłych, aby też z wiarą mogli oczekiwać zmartwychwstania swoich bliskich. Prosimy także Ciebie Ojcze o pokój na świecie, abyś oświecił wszystkich, którzy wprowadzają konflikty, aby zrozumieli swoje czyny i uczynili wszystko, aby nastał pokój, aby uwierzyli w Chrystusa i odwrócili się od pełnienia zła, zabijania.

Polecamy Ci także cały Kościół Święty, abyś prowadził Go do zbawienia, aby kapłani i wierni potrafili dawać świadectwa swojej wiary w Twojego Syna.

 

 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.