Komentarz na niedzielę 15.05.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 14 maja 2016 23:00

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego


J 20, 19-23


Krótko przed aresztowaniem Jezus uprzedził uczniów, że nie będzie dostępny przez jakiś czas, potem jednak znowu Go zobaczą. Oni będą się smucić w tym czasie, a świat będzie się cieszył. Za kilka dni i oni się rozradują. Przywódcy religijni, którzy wymusili na prokuratorze rzymskim Piłacie skazanie Jezusa na ukrzyżowanie, triumfują. Trzeciego dnia od ukrzyżowania, Maria Magdalena pierwsza spotkała żywego Jezusa.

 

Tego samego dnia Jezus odwiedza uczniów i potwierdza misję, do której przygotowywał ich przez trzy lata. Jezus powiedział uczniom przed ich pierwszym rozesłaniem: “Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: “Pokój temu domowi. Jeśli tam będzie człowiek pokoju, wasz "Pokój" spocznie na nim; jeśli nie, wróci do was. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i nie przyjmą was, wyjdźcie na jego główne ulice i powiedzcie: "Nawet proch z waszego miasta, który przylgnął do naszych stóp, strząsamy wam; jednak to wiedzcie, że bliskie już jest królestwo Boże".

 

W kontekście ewangelii Jana pokój powracający do uczniów oznacza niewiarę, a pokój przyjęty wiarę. Wiara w Jezusa jest źródłem przebaczenia wszystkich grzechów, niewiara powoduje, że nie zostało odpuszczone to wszystko, co człowieka oskarża przed Bogiem. Treścią Ewangelii według św. Jana jest życie wieczne. Często podejmowanym tematem jest czyjeś pozostawanie w grzechu, umieranie w grzechu i grzech który trwa. Wyznanie wiary w Jezusa decyduje o odpuszczeniu tego grzechu.

 

W tym miejscu Ewangelia według św. Jana dodaje do nakazu misyjnego opisanego w czterech ewangeliach opisanie zakończenia dzieła misyjnego. Potwierdzona musi zostać wiara i potwierdzona niewiara. Nikt kto usłyszał ewangelię o zbawieniu i odrzucił ją, nie może odejść w przekonaniu, że jego grzechy zostały przebaczone. Do czasu wyznania wiary w Jezusa Chrystusa jako swojego Boga i Zbawiciela będzie umierał w “swoich grzechach”. Uczniowie byli świadkami rozmów i słyszeli słowa skierowane do ludzi, którzy uwierzyli i tych którzy nie uwierzyli. Ci ostatni usłyszeli: "Jeśli bowiem nie uwierzycie, że JA JESTEM, umrzecie w swoich grzechach".

 

“Władza odpuszczania grzechów oznacza przypuszczalnie udzielanie Ducha Świętego tym, którzy uwierzyli w rezultacie misji uczniów i przyłączyli się do wspólnoty Kościoła, niż postępowanie z chrześcijanami, którzy popełnili grzech.” Uczniowie Jezusa będą rozstrzygać wszystko zgodnie z Bożą wolą. Uczniowie będą musieli rozpoznać wiarę, zanim potwierdzą komuś, że ma udział w królestwie, że ma życie wieczne. Temu, kto nie uwierzy mogą powiedzieć: ”Bóg miłuje ciebie i czeka na ciebie”.

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 15 maja 2016 15:15