O Katechizmie w Roku Wiary 8 – Biblia PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
wtorek, 29 stycznia 2013 20:42

Przekazywanie Bożego Objawienia dokonuje się na dwa sposoby: poprzez Tradycję i poprzez Pismo Święte. Te dwa sposoby – jak naucza nas Katechizm – „ściśle się ze sobą łączą i komunikują” (n. 80).

Kościół uważa Biblię za najwyższą normę wiary. Pismo Święte nie jest bowiem jedynie głębokim tekstem religijnym, ale zostało spisane pod natchnieniem Bożym. I jako takie jest wolne od jakiegokolwiek błędu w tym wszystkim, co dotyczy naszego zbawienia. Oznacza to, że w tekstach biblijnych możemy znaleźć jakieś nieścisłości historyczne lub geograficzne, będące wynikiem ograniczeń autora ludzkiego, ale prawda, którą autor Boski Biblii chciał nam objawić w celu naszego zbawienia, pozostaje bez błędu.

W Biblii znajdujemy prawdziwe Słowo Boże przekazane w prawdziwym słowie ludzkim. Dlatego – jak czytamy w Katechizmie – „wiara chrześcijańska nie jest religią Księgi” (n. 108). Nowy Testament nie spadł z nieba, ale jest owocem przepowiadania w pierwszych chrześcijańskich wspólnotach. Dlatego Biblia powinna być czytana w żywej Tradycji całego Kościoła. Ta zasada nie zabrania nam indywidualnej lektury Pisma Świętego. Wręcz przeciwnie! Jesteśmy zaproszeni, by czytać Biblię systematycznie. Chodzi jednak o to, aby osobiste zrozumienia konfrontować z nauczaniem Kościoła. Czytając Pismo Święte powinniśmy ponadto pamiętać, że jego centrum jest osoba Jezusa Chrystusa. Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie są zatem kluczem do rozumienia wszystkich fragmentów Biblii.

 

Czytajmy Pismo Święte, indywidualnie i razem z Kościołem, i odkrywajmy różne znaczenia świętych tekstów. Aby zachęcić nas do takiej lektury, Katechizm przytacza słynne słowa św. Hieronima: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” (n. 133).

Ks. Dariusz Kowalczyk SJ

 

ŹRÓDŁO:

BANER