Piątek piątego tygodnia Wielkiego Postu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 11 kwietnia 2019 22:40

Piątek, 12 kwietnia 2019 rokuV tydzień Wielkiego Postu, Rok CKiedy młody człowiek dorasta, szuka wokół siebie autorytetów, kogoś, na kim mógłby się wzorować; kogoś, kto wyjaśni mu, jak ten świat działa i o co w tym życiu naprawdę chodzi. Nie zawsze jednak udaje mu się odnaleźć wzorzec godny naśladowania. Niektórzy ludzie pokazują bowiem nam fałszywy obraz świata, w którym człowiek wszystko może, za wszelką cenę ma realizować samego siebie i dosłownie musi po trupach kroczyć do celu.

 

 

Jednak nawet jeśli sam wzorzec jest zły, to pragnienie w nas, aby mieć mistrza w tym życiu, jest czymś dobrym. Dobre doświadczenie drugiego człowieka, jego przebyta droga i dobre rady pomagają nam dojrzewać do pełni człowieczeństwa.


Jezus Chrystus swoimi czynami pokazuje nam siebie jako wzór do naśladowania. Dobre czyny, których dokonywał, są dla nas wzorem, gdyż pochodzą od Ojca. Dlaczego więc zamiast z nich czerpać, chcemy Jezusa ukamienować?


Jezus wypowiada dzisiaj bardzo ciekawe zdanie. Przywołuje słowa ze Starego Testamentu: Ja rzekłem: Bogami jesteście. (por. Ps 82, 6). Bogami są nazywani tutaj przywódcy i sędziowie ludu Bożego. Bóg w ten sposób wskazuje, na kim mają się wzorować ci, których ustanowił pasterzami nad narodem wybranym.


To stwierdzenie, że człowiek ma być jak Bóg, przenosi nas do początku stworzenia. Powodem grzechu pierworodnego było to, że człowiek chciał być jak Bóg. Czy jednak samo to pragnienie było przyczyną upadku pierwszych rodziców? Przecież to marzenie, aby stać się jak nasz stwórca, jest w nas umieszczone przez Niego samego właśnie. Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Sam rzekł, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Naszym zadaniem jest więc ten obraz i podobieństwo Boże w sobie odkrywać. Nasze czyny mają wypływać z wzoru, który mamy w sobie, a tym wzorem jest dla nas Bóg.


Grzech pierwszych rodziców nie polegał więc na tym, że człowiek chciał stać się jak Bóg, ale na tym, że nie zrozumiał, jaki On jest. Szatan, kusiciel w postaci węża, ojciec kłamstwa, wprowadził w serce człowieka fałszywy obraz Boga. Jeśli więc chcemy dowiedzieć się, jaki jest Bóg, odkryć Jego obraz w naszej duszy, to powinniśmy patrzeć na Tego, który jest posłany przez Ojca. Jezus jest autorytetem, który jest w stanie wypełnić nasze pragnienie posiadania mistrza, który poprowadzi nas przez ten świat. Jeśli będziemy Go słuchali, to zrozumiemy, jak ten świat funkcjonuje, poznamy prawdę o Bogu i człowieku, osiągniemy pełnię człowieczeństwa.

 

 

 

autor: o. Krzysztof Wąsiewicz CSsR Duszpasterz w Parafii św. Klemensa Hofbauera – Głogów


źródło:Poprawiony: czwartek, 11 kwietnia 2019 22:48