Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – uroczystość PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
czwartek, 11 czerwca 2020 01:04

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – uroczystość

Czytania: Pwt 8, 2-3. 14b-16a; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a); 1 Kor 10, 16-17; J 6, 51ab; J 6, 51-58

 

Obecność Boga

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie o obecność Boga. Szczególnie osoby wątpiące i poszukujące mają problem z odnalezieniem Bożej obecności wobec takich sytuacji jak cierpienie, choroba, kataklizmy czy krzywda, której doświadczają niewinne osoby.
Gdzie człowiek może dostrzec obecność Boga dzisiaj? Bóg jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Każda Eucharystia to ofiara niewinnego Jezusa, który przychodzi na świat, aby nas umocnić. W czasie każdej Eucharystii Bóg przychodzi do nas. Jest obecny realnie i prawdziwie. Takie jest przesłanie dzisiejszego święta – obecność Boga.

Świadectwo miłości

W Starym Testamencie obecność Boga wyrażała się poprzez Dekalog. Były to tablice z wyrytymi słowami. Te tablice były świadectwem przymierza.
Jezus ustanawia Nowe Przymierze. Znakiem tego przymierza jest Eucharystia. Nie jest to tablica z kamienia, lecz Jego Przenajświętsze Ciało i Krew. Nie jest więc wystarczający jakiś rytuał, aby budować więź z Bogiem. Potrzebne jest nam serce, które kocha i chce mówić do Serca Boga. Potrzebne jest nasze zaangażowanie, abyśmy mogli cieszyć się Bożą obecnością.
Eucharystia to serce świata. To bijące serce daje życie, podtrzymuje przy życiu. Dzisiejsza uroczystość to zaproszenie skierowane do każdego z nas, abyśmy otwarli nasze życie, nasze serce na rację z Bogiem. Za każdym razem, gdy przyjmujemy Komunię Świętą, Bóg jednoczy się z nami. Jest to najbardziej bliska relacja, jaką człowiek może nawiązać z Bogiem.

Pokarm na drogę

Eucharystia jest także pokarmem. Tak jak naród wybrany na drodze do ziemi obiecanej spożywał mannę z nieba, tak dla nas, na drodze pielgrzymki ziemskiej takim pokarmem jest Eucharystia.
Nasze życie niejednokrotnie wygląda jak pustynia. Tym bardziej potrzebujemy pokarmu, abyśmy nie zginęli. Do każdego zgłodniałego człowieka, w czasie każdej Mszy Świętej Jezus mówi: Ja jestem Bożym chlebem, który z nieba zstępuje i daje życie światu (zob. J 6, 33). Jezus pragnie, aby każdy człowiek mógł spożywać ten pokarm. Jezus oddał swoje życie na krzyżu za wszystkich ludzi. Każda Eucharystia to nieustanne wołanie Jezusa: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28).


Źródło życia

Eucharystia to źródło życia. Uroczystość Bożego Ciała przypomina nam o tym. Za każdym razem, gdy stajemy wobec Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, w czasie Mszy Świętej, podczas adoracji albo w czasie procesji eucharystycznej, mamy okazję, aby wyznawać naszą wiarę. Jest to także okazja, aby modlić się: „Panie przymnóż mi wiary”, aby prosić Jezusa, by nas uzdrawiał, umacniał.

Zaproś dzisiaj Jezusa do swego życia. Ogłoś publicznie i bez lęku, Jego panowanie nad twoim życiem.

AUTOR: o. Paweł Drobot CSsR