Rozważanie na 28.08.2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 27 sierpnia 2015 19:00

XXI Tydzień Okresu Zwykłego, Rok B


1 Tes 4, 1-8; Ps 97(96), 1 i 2b. 5-6. 10. 11-12 (R.: por. 12a); Łk 21, 36; Mt 25, 1-13


Otóż panny te to każdy z nas. Lampy to nasze dusze. Oliwa natomiast to Boże życie w nas. Od każdego zależy, czy jego własna dusza będzie dobrze przygotowana na przyjęcie Oblubieńca. Każda lampa by jaśnieć, czyli, by pełnić swoje zadanie, do którego ją zrobiono, musi być napełniona oliwą. Brak tej oliwy oznacza brak światła. A w duszy - brak życia.

 

 

 

W jaki sposób człowiek może stać się taką panną roztropną, a więc jak zapewnić swojej duszy życie Boga w niej. Już jakiś czas wspólnie prowadzimy te rozważania i wiemy, że On szczególnie zaznacza znaczenie miłości w życiu człowieka. Jak jednak sprawić, by ta miłość dająca przecież życie, była w duszy? Człowiek, bowiem sam jest zbyt wielką słabością, by prawdziwie kochać, by posiadać sam z siebie to życie w sobie. Trzeba od razu na początku stwierdzić, że to życie duszy, ta miłość jest darem Boga. Cennym, najcenniejszym. Nic nie może się z nim równać. Nic nie jest wartościowsze nad życie Boga w duszy człowieka.

 

Ale skoro jest darem, to, dlaczego mówimy o tym w kategoriach panny roztropnej, jeśli je posiada, albo panny nieroztropnej, gdy go nie ma? Otóż Bóg dał każdemu z nas ten cudowny dar życia duszy już przy poczęciu. Wyposażył naszą duszę bogato. Dał nam dary swoje, charyzmaty, pewne zdolności duchowe, pewne predyspozycje, pewne możliwości potencjalne, które w czasie swej ziemskiej wędrówki możemy wykorzystywać, rozwijać, posługiwać się nimi. Często są one niejako w zalążku. Pod wpływem łaski od Boga w różnych momentach życia mamy okazję je odkrywać, ich doświadczać, doznawać, je wykorzystywać.

 

Trzeba modlić się o łaskę odkrycia i właściwego wykorzystania darów złożonych przez Boga w duszy człowieka. W sposób szczególny należy modlić się o miłość. Drugim darem danym każdemu człowiekowi jest Eucharystia. To podczas niej możemy doświadczać rzeczywistej, prawdziwej obecności Boga pośród nas. O ile podczas modlitwy osobistej doznania mistyczne dostępne są dla garstki, o tyle podczas Mszy św. każdorazowo wszyscy jesteśmy świadkami dokonywania się na naszych oczach cudu Przeistoczenia. Widzimy żywego Boga, a potem przyjmujemy Go. To źródło życia naszej duszy. To oliwa dla naszej lampy.

 

 

Poprawiony: piątek, 14 sierpnia 2015 21:45