Rozważanie na 17.10.2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 16 października 2015 23:16

XXVIII Tydzień Okresu Zwykłego, Rok B


Rz 4, 13. 16-18; Ps 105 (106), 6-7. 8-9. 42-43 (R.: por. 8a); J 15, 26b. 27a; Łk 12, 8-12


 

Odrzucenie przez przeciwników dowodów na to, że Jezus jest pod jedynym i pełnym wpływem Ducha Świętego jest rozminięciem się z prawdą, czyli grzechem. Tym grzechem jest niewiara, polegająca na obojętności lub buncie przeciw Bogu objawionemu poprzez Jezusa Chrystusa. Tym grzechem jest odrzucenie Bożego zbawienia przez ludzi. To, że Jezus jest pod wpływem Ducha Świętego potwierdza się przez liczne uzdrowienia i uwolnienia od demonów. Odrzucenie dowodów jest bluźnierstwem. Bluźnierstwo to przekleństwo, znieważanie, obelga. To uporczywe przeciwstawianie się mesjańskiej władzy Jezusa, posunięte aż do oskarżeń o czary w celu zakwestionowania znaków Ducha potwierdzających Jego Boską tożsamość.

 

 

 

 

Spory na temat Jezusa, oskarżanie Jezusa, że działa pod wpływem Belzebuba, zostaną przebaczone każdemu nawróconemu człowiekowi.

 

Natomiast odrzucenie zbawienia ofiarowanego przez Boga człowiekowi, nie zostanie przebaczone nigdy. Jezusowi chodzi o taką zatwardziałość serca, która nigdy nie dopuści myśli o potrzebie nawrócenia.

 

Do ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa, przyjdą inni, którzy powiedzą, że samo uwierzenie w Jezusa nie wystarczy, że trzeba się jeszcze podporządkować ich tradycji i władzy.

 

Uczniowie Jezusa już się do Niego przyznali, już opowiedzieli się za Nim, a zatem zostali społecznie zidentyfikowani. Przeciwnicy wskazują już palcem nie tylko Jezusa, również Jego uczniów. W czasie próby uczniowie będą wiedzieli, dzięki Duchowi Świętemu, co mają powiedzieć i zrobić.

 

Przywódcy religijni postanowili utrudnić Jezusowi wykonywanie Jego misji. Do pewnego stopnia osiągnęli cel, nastawili część ludzi przeciwko Niemu. Ale nie powstrzymali licznej już grupy uczniów, którzy stali się Bożymi posłańcami, aniołami. Uczniowie zostali wcześniej nazwani przyjaciółmi, teraz aniołami. Oni mogą zaufać Bogu, który otacza ich opieką.

 

 


Poprawiony: piątek, 16 października 2015 23:30