Rozważanie na 18.10.2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 17 października 2015 23:11

XXIX Niedziela Zwykła, Rok B


Iz 53, 10-11; Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22); Hbr 4, 14-16; Mk 10, 45; Mk 10, 35-45 lub Mk 10, 42-45


Jakub i Jan pragną otrzymać pozycję namiestników w ziemskim królestwie. Wyobrażają sobie królestwo tak, jak było opisywane w synagogach, jako wolne, ziemskie królestwo Izraela, ustanowione i zarządzane przez Mesjasza. Zajmowanie miejsca po którejkolwiek stronie królewskiego tronu - szczególnie po prawej - było najbardziej prestiżową pozycją w całym królestwie. Jakub zginął męczeńską śmiercią, jako pierwszy z Dwunastu, a Jan dożył dziewięćdziesięciu kilku lat.

 

 

Jezus przypomina uczniom, że dążenie do władzy jest zwyczajem pogan, dlatego oni będą służyli, a nie będą rządzili. Chrystus osiągnie pozycję królewską w taki sposób, jak trzykrotnie zapowiedział: „Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Skażą Go na śmierć, wydadzą poganom, wyszydzą Go, oplują Go, ubiczują Go i zamordują. Ale po trzech dniach zmartwychwstanie”.

 

Rządzić to walczyć, aby być pierwszym, ważniejszym, uznawanym, poważanym. Służyć to troszczyć się o kogoś, pomagać komuś lub usługiwać komuś tak jak Jezus bezwarunkowo z miłością oddaje swoje życie na okup, dla odkupienia wielu.

 

Uczniowie rozpoczynali tę drogę tak, jak niewidomy na pierwszym etapie uzdrowienia widział kontury. Częściowo rozumieją, kim jest Jezus. Po zakończeniu tej drogi będą widzieli ostro, wyraźnie tak, jak niewidomy w drugim w etapie uzdrowienia. W ten sposób zostali lepiej przygotowani do tego, co wydarzy się w Jerozolimie.