Rozważanie na 4.02.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 04 lutego 2016 00:03

IV Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C

 

1 Krl 2, 1-4. 10-12; 1 Krn 29, 10-11ab. 11cd-12 (R.: por. 12b); Mk 1, 15; Mk 6, 7-13

 

Apostołowie mieli iść obuci w sandały. Bóg wyposaża apostoła w swoją miłość. To swego rodzaju podstawa. Bez Miłości, nie można być jej apostołem. Bez miłości, pokonają nas trudy i przeciwności. Nie będziemy mogli iść. Tak, jak bez sandałów, które chronią nogę, są jej zabezpieczeniem, a w chwili jakiegoś urazu, zmniejszają ból, bez nich nie da się iść dalej, tak bez miłości, nigdy nie wyruszajmy w drogę. Bo nasz trud pójdzie na marne.

 

Jest jeszcze szata, Jezus mówi, aby nie wdziewali dwóch sukien. Tą suknią, szatą jest Jego błogosławieństwo. idą głosić Dobrą Nowinę o Królestwie Niebieskim mając na sobie Boże błogosławieństwo. Ono ich okrywa, ono je chroni przed złem, jednocześnie to jest okazywaną im życzliwością Boga, Jego przychylnością w stosunku do nich. Tylko tym mają się okrywać. Nie patrzeć na względy ludzkie, na ich opinie, tylko błogosławieństwo Boże mają mieć na uwadze. Jedynie okryci tym błogosławieństwem, mając w sercu wielką ufność, iż ono jest najważniejsze, tylko się liczy, apostołowie są wysyłani po dwóch, by szli i wzywali do nawrócenia.

 

Bóg dzisiaj również wyposaża nas w swoją łaskę. To pojęcie jest bardzo istotne, bowiem łaska daje człowiekowi samego Boga do serca, udziela przebaczenia, daje mu udział w życiu wiecznym. Mocą łaski Bóg udziela swoim apostołom Ducha Świętego, a poprzez Ducha Świętego czyni swoimi dziećmi. Spójrzmy jak wiele, w tak zwykłej symbolice. Duch Święty zaś prowadzi dusze, wskazuje im kierunek. Spójrzmy na wspomnianą laskę właśnie w ten sposób. Oznacza ona łaskę Boga dawaną każdemu apostołowi.

 

Otrzymujemy również dzisiaj Miłość samego Boga. A więc cnotę teologiczną, a nie miłość rozumianą czysto po ludzku, pojęcie tak współcześnie wypaczone. Otrzymujemy Miłość. Dar Boży, wyraz Jego łaski, cud Jego doskonałości. Miłość, która jest życiem. Miłość, która daje życie. Miłość, która jest mocą ponad wszystkie moce.