Rozważanie na 15.02.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 14 lutego 2016 23:33

I Tydzień Wielkiego Postu, Rok C


Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63b); 2 Kor 6, 2b; Mt 25, 31-46


 

Naszym przygotowaniem na powtórne przyjście Jezusa jest Miłość. Poznawanie Miłości traktujmy teraz, jako swoje najważniejsze zadanie. Życie Miłością niech będzie na pierwszym miejscu wśród różnych celów życiowych. Doskonalenie się w miłości, dbałość o czystość myśli, języka i serca, to ma być nasz codzienny trud, wysiłek. To wszystko zapewni nam tę przemianę i przygotuje nas na przyjście Jezusa. Nigdy nie będziemy w pełni gotowi. To Bóg wypełniający jego serce, będzie tą doskonałością, siłą, przemianą, Miłością.

 

Człowiek ma otworzyć serce na natchnienia Boże, na Jego Słowo, na pouczenia, na wezwania. Bóg w nim czynić wtedy będzie wiele.. To nastawienie serca, ta otwartość na Boga będzie tym przygotowaniem. Ta gotowość na słuchanie, na pełnienie woli Boga.

 

Każde Słowo zapisane w Piśmie św., spełnia się. Realizuje się. Staje się rzeczywistością, w której żyje człowiek. Pismo św. jest księgą żywą, księgą Prawdy, księgą mówiącą tylko Prawdę. Jeśli to weźmiemy pod uwagę, jeśli się tym prawdziwie przejmiemy, to dojrzymy Słowa skierowane bezpośrednio do nas. Bowiem choć jest to Księga skierowana do wszystkich ludzi, to odbiór jej jest całkowicie indywidualny. Bóg przemawia z jej kart bezpośrednio do każdego, pojedynczego człowieka. Czyni to osobiście w sercu każdego. Jeśli rozważać będziemy codziennie Jego Słowo, ono będzie ono do nas przemawiać. Będzie to rozmowa z samym Bogiem, kontakt z Nim. Bowiem kontakt ze Słowem, jest przeżywaniem bliskości Boga w Nim.