Rozważanie na 18.06.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 17 czerwca 2016 23:27

XI Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C2 Krn 24, 17-25; Ps 89 (88), 4-5. 29-30. 31-32. 33-34 (R.: por. 29a); 2 Kor 8, 9; Mt 6, 24-34Królestwo Boże jest bezcennym darem i skarbem. Jezus zaprosił uczniów do naśladowania Go oraz do odrzucenia obłudnych praktyk religijnych, sprzecznych z Jego nauczaniem. Bóg zatroszczy się bowiem o podstawowe potrzeby uczniów, jeśli będą miłowali Go i Jemu służyli. Uczniowie Jezusa służą ludziom, którzy potrzebują zbawienia Bożego, a nie służą "mamonie", czyli ukrywaniu za religijną fasadą własnego pożądania, chciwości i gromadzenia skarbów. Są oni jedynie rządcami tego, co otrzymali od Boga. Wszystko, co mogą dać ludziom, pochodzi od Boga. Niektórzy faryzeusze i ludzie im podobni, okazali się nieuczciwymi zarządcami Bożego „mienia" - obietnic, przymierza z Bogiem i Tory.

 

 

 


Martwienie się o swoje życie to branie pod uwagę, myślenie głównie o czymś w znaczeniu „bycie pochłoniętym, zaabsorbowanym". To odwrócenie uwagi uczniów od służby i pracy dla Boga w Jego królestwie. Do Boga, do Jego królestwa i zbawienia należy cały człowiek, również jego podstawowe potrzeby. Bóg troszczy się o każdego ucznia tak, jak o swojego Syna na ziemi. Uczniowie umiłowali Syna Bożego, dlatego miłuje ich Ojciec.


Większość ludzi w czasach starożytnych posiadała niewiele ponad to, co najbardziej podstawowe - pokarm, ubranie i schronienie. Powodem martwienia się było uzależnienie środków do życia od sezonowych opadów deszczu.


Jezus potwierdza powszechne nauczanie: Bóg panuje nad całym stworzeniem. On opiekuje się całym stworzeniem. Ustanawiając prawa zawarte w Biblii, Bóg kieruje się wyłącznie dobrem ludzi. Mała wiara bywa selektywna, przyjmuje, że Jezus może uzdrowić, bo byli prorocy, którzy uzdrawiali. Może uczniowie widzieli w Nim bardziej człowieka, niż Boga. Zostali zaskoczeni, nie spodziewali się działania zarezerwowanego dla Boga. Mała wiara powoduje, że uczeń nie jest skłonny do zaufania Bogu w trudnym położeniu. Mała wiara może powodować nadmierną troskę, lęk i niewłaściwe reakcje wobec innych.


Dojrzała, duża wiara powoduje, że ostatecznym celem wszystkich działań ucznia Jezusa jest najwyższa wartość, jaką jest królestwo Boże, które tutaj zostało określone jako sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest tu rozumiana jako postępowanie zgodne z oczekiwaniem Boga. Królestwo jest w pełni dostrzegalne w życiu Jezusa.


Kilka lekcji Kazania na Górze: o modlitwie, poście oraz o gromadzeniu skarbów odnosi się do różnych potrzeb uczniów. Ostatnia lekcja dotyczy sposobu myślenia na temat potrzeb materialnych, takich jak jedzenie, picie, odzienie i mieszkanie. Uczniowie nie mają myśleć i postępować jak obłudnicy religijni i jak poganie, lecz jak ci, którzy należą do Boga i są Jego dziećmi, błogosławieni uczestnicy królestwa.


Uczniowie nie martwią się o jutro, bo Bóg sam zatroszczy się o ich potrzeby. Uczniowie mogą więc być zajęci potrzebami królestwa Bożego każdego dnia.

 

 

Poprawiony: piątek, 17 czerwca 2016 23:31