Zwiastowanie uczy szacunku dla życia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 04 kwietnia 2016 11:03

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest także Dniem Świętości Życia. W tym dniu, obchodzimy pamiątkę Zwiastowania Maryi Pannie przez Posłańca Bożego, że zostanie Matką Syna Bożego.  Poczęte z Ducha Świętego Życie stanie się źródłem życia wiecznego dla wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Wraz z Maryją oddajemy cześć Majestatowi Boga, który tak człowieka umiłował, “że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”.Bronić chcemy każdego poczętego życia pod sercem każdej z matek.. Zwiastowanie Pańskie przypomina nam, że życie człowieka jest darem, które należy przyjąć oraz tajemnicą, którą trzeba próbować zrozumieć.

 

 

 

 

Święty Jan Paweł II 26 stycznia 1980 r. w Rzymie powiedział: " Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi; jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nienarodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa".

 

 

Każde życie, nawet niedołężne, niepełnosprawne, jest błogosławieństwem, chociaż czasem wydaje się nam inaczej. Jednak jest błogosławieństwem, gdyż ono pochodzi od Boga. Cierpienie może stać się drogą miłości, drogą zbawienia.

 

 

Jak pięknie do końca uczył nas żyć Święty Jan Paweł II. Niósł on każdemu człowiekowi Chrystusa, a poprzez ogromne cierpienie zjednoczył się z Nim. W swoich homiliach uczył nas poszanowania ludzkiego życia, aż do momentu naturalnej śmierci. To papieskie nauczanie jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach.

 

 

Najlepszym wyrazem odpowiedzialności za życie, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, jest troska o zdrowe zasady moralne kierujące życiem małżeńskim i życiem rodzinnym.

 

 

Dzień Świętości Życia jest niewątpliwie potrzebny, bo budzi sumienia, bo mobilizuje, uwrażliwia. Nie powinien się on kończyć nigdy, gdyż każdego dnia decydują się losy ludzkiego życia. W każdym momencie należy życie traktować, jako świętość. Niech Matka Boża uczy nas przyjmować własne życie i życie innych, jako dar i tajemnicę Bożej miłości.

 

 

 

autor: Beata Fabiś

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 04 kwietnia 2016 11:02