Kim jest Jezus Chrystus? - głos współczesnego świata PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
poniedziałek, 26 listopada 2012 01:13

Gdybym zadał to pytanie sobie to mógłbym wymieniać bez końca : jest Panem, jest Królem Wszechświata, jest wybawicielem świata, jest Synem Boga, itd.

 

Czy jednak wszyscy tak uważają? Na pewno nie i raczej nie ma ku temu wątpliwości patrząc na to wszystko co dzieje się we współczesnym świecie a dzieje się naprawdę bardzo źle.

 

Kim zatem jest Jezus dla współczesnego świata? Część mogła by powiedzieć to samo co ja i byłyby to osoby wierzące, ale świat nie składa się tylko z osób wierzących, tak więc zdania będą na pewno podzielone i z pewnością nie dla wszystkich Jezus będzie kimś wyjątkowym. A zatem kim?

 

Dla jednych będzie szaleńcem, który dał się zabić nie wiadomo po co, skoro będąc Synem Boga czy Królem świata mógł sobie żyć spokojnie bez tej całej szopki z ukrzyżowaniem. Dla innych ta postać w ogóle nie istnieje, bo przecież nie widać tego Jego panowania, królestwa, nie widać też samego Chrystusa, więc skoro niczego i nikogo nie widać to może Go w ogóle nie ma - tak zapewne mogli by powiedzieć niewierzący. Jeszcze dla innych Chrystus jest złotą rybką lub wróżką, która ma spełniać życzenia a jak już spełni to wyrzuca się Go z życia, gdyż spełnił On swoje zadanie i można o Nim zapomnieć - i tak często się dzieje.

 

Ale w każdym opisanym przypadku jest to poważny błąd, choć wielu niewierzących czy tych, dla których Jezus był tylko taką postacią do spełniania życzeń mogłoby temu zaprzeczyć.  I mogą sobie temu zaprzeczać do woli, ponieważ nie zmienia faktu, że Chrystus istnieje, że Chrystus rządzi całym światem, że całe Jego życie, misja były rzeczywiście faktem, któremu nie da sie zaprzeczyć, ale aby w to uwierzyć - potrzeba do tego wiary.

 

Stawiając Chrystusa obok tych wszystkich możnych tego współczesnego świata - nikt nie może się z Nim równać, mimo, że nie widać Jezusa jako człowieka rządzącego. Jednak patrząc się na Jego panowanie to nie ma absolutnie nikogo na ziemi, kto mógłby szczycić się takim bogactwem jak Chrystus. Trudno w to uwierzyć, ale wystarczy spojrzeć na cały świat i podsumować pewne wydarzenia, bogactwa aby stwierdzić, że żaden z władców tego świata nie ma takiej władzy i tylu bogactw. Może kilka przykładów?

 

Któż z obecnie lub wcześniej rządzących ma władze nad życiem? - czy ktoś jest w stanie je przywrócić po za Chrystusem? NIKT. On jako Pan życia i śmierci jako pierwszy zmartwychwstał. Oczywiście wielu może w to wątpić, ale nie zmieni faktu, że tak było.

 

Dla którego to z władców wybudowano tyle świątyń? - a przecież Go nie widać, więc po co budować. A jednak dla Chrystusa wybudowano ich ogrom, na całym świecie. Czy zrobił to sam Chrystus? Oczywiście, że nie choć jako Syn Boży mógłby mieć o wiele piękniejsze świątynie. Uczynili to wszyscy ci, którzy w Niego wierzą. A więc są też ci, którzy mimo, że Go nie widzą to są pewni, że Chrystus panuje, że jest obecny w ich życiu.

 

Dla którego to z władców oddało swoje życie aż tylu wiernych?  Nie ma takiego po za Jezusem. Tylko dla Chrystusa zginęło tak wielu męczenników, ludzi, którzy wierzyli w Niego, wiedzieli, że to co otrzymają za swoją wiarę i swoje życie jest po stokroć cenniejsze a nie ma nic cenniejszego od ŻYCIA WIECZNEGO - które NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY, w którym nie ma cierpienia, nie ma ucisku, nie ma nienawiści, nie ma zła, jest natomiast WIECZNE SZCZĘŚCIE I MIŁOŚĆ.

 

Który to władca tego świata ma taką władze nad światem?

 

Żaden. Każdy człowiek jest śmiertelny, każdy człowiek umrze, każdy tez nie ma władzy nad tym co jest stworzone. Chrystus ma władze nad wszystkim i od Niego zależy życie każdego człowieka.

 

Ale czy sam Jezus się tym chwalił lub chwali? Nie, Czy sam Jezus za życia korzystał ze swoich możliwości, mimo, że mógł urodzić się w znacznie lepszych warunkach - jako Syn Boga. Nie, nie skorzystał z tego. Urodził się w szopie, nie jako król, ale jako ktoś, kto nie zasługiwał na taki zaszczyt. Bóg jednak od razu pokazał kim to dziecko jest.

 

Mógł przyjąć propozycje szatana podczas kuszenia na pustyni, ukazać też swoją moc i możliwości - wszak jako Syn Boży mógł skorzystać z władzy jaka Mu przysługiwała, ale też nie skorzystał, pokazał swoją moc po przez walkę ze złem - odrzucając te wszystkie dobra proponowane przez szatana i pokonał go nie mieczem, ale Słowem Boga.

 

Mógł uniknąć całego cierpienia, całej tej drogi krzyżowej, biczowania i ukrzyżowania, miał taką władzę, ale z niej nie skorzystał. Oddał swoje życie za wszystkich ludzi, za wszystkich grzeszników, nawet tych, którzy w Niego nie wierzyli i nie wierzą, za tych, którzy kazali Go pojmać, biczować a potem wydali na śmierć, także za tych, którzy żyli przed Jego narodzinami, po Jego odejściu do Ojca a także za nas wszystkich żyjących obecnie.

 

Kim zatem jest Jezus? Jest Królem wszechświata, jest królem Miłosierdzia, gdyż nie ma drugiego takiego władcy na świecie, który byłby tak miłosierny jak Chrystus. Jest Królem serc, bo nie ma na świecie takiego władcy, który miałby tylu wiernych - część z nich jest już w Jego Królestwie, część żyje a część może jeszcze otrzyma życie - nie wiadomo, kiedy przyjdzie ten czas końca świata, kiedy to ponownie jako Król, jako Pan przyjdzie na ziemię. Może już teraz żyjemy w czasach ostatecznych? A może jeszcze trochę czasu musi upłynąć?

 

Jak by na to nie patrzeć - nie ma na ziemi drugiego, większego władcy od Chrystusa. On panuje nad wszystkimi narodami, On ma władze nad wszystkim i wszystko jest Mu poddane.

 

Czego On pragnie, oczekuje od człowieka? W zasadzie niczego, po za pełnieniem woli Jego Ojca oraz kochaniem Go tak, jak On kocha człowieka - MIŁOŚCIĄ PRAWDZIWĄ, BEZ GRANIC, przebaczając i służąc innym - tak jak On służył za czasów Jego ziemskiego życia. Ci, którzy idą za Jego nauczaniem, którzy naśladują Go ofiarowując siebie innym na pewno nie będą zawiedzeni, podobnie jak Ci, którzy oddają swoje życie za wiarę w Chrystusa.

 

Można by powiedzieć, że to czyste wariactwo. Po co ofiarowywać swoje życie za kogoś, kto nie istnieje, za kogoś, kto mógł skorzystać ze swojej władzy a nie zrobił tego dając się bić, opluwać, wyszydzać i zabić? Widać, że to tacy sami wariaci.

 

Być może, można wszystkich wierzących w Chrystusa nazywać wariatami, szaleńcami, ale i tak każdy wierzący może dumnie przyznawać się do wiary, bo służy Temu, Który panuje nad tym światem, Temu, który za wiarę płaci życiem wiecznym a nie śmiercią, nie wiecznym cierpieniem. A to czego teraz wierni doświadczają będzie nagrodzone. Co otrzymają Ci, którzy Chrystusa odrzucają? Lepiej nie mówić, tylko się modlić o to, aby w końcu zobaczyli, kto jest prawdziwym Panem Tego świata, aby doświadczyli przebaczenia, aby doświadczyli miłości Chrystusa.

 

Jeśli masz wątpliwości czy naprawdę jest Chrystus, jeśli masz wątpliwości czy rzeczywiście Ciebie kocha i jest w stanie Ci przebaczyć, okazać miłosierdzie - POROZMAWIAJ Z NIM. ON JEST WSZĘDZIE, ale warto odwiedzić pierwszą lepszą świątynię i nawiązać dialog z Jezusem. Jeśli nie znasz Jezusa, Jego historii życia i chcesz się dowiedzieć czegoś o życiu Jezusa .- sięgnij po PISMO ŚWIĘTE - tam masz opisane Jego życie, Jego naukę. DOWIESZ SIĘ KIM JEST CHRYSTUS a jeśli uwierzysz to będziesz wśród tych, którzy otrzymają życie wieczne.

 

Moi Drodzy - może dużo jest napisane, ale tak naprawdę potrzeba tak nie wiele. Niektórzy myślą, że niszcząc tych, którzy wierzą zniszczą chrześcijaństwo, że pokażą swoja mądrość, siłę, władzę. Niestety, pozornie im się tylko tak wydaje. Nie można zniszczyć czegoś lub kogoś, co należy do Tego, który rządzi tym światem. Zabija się tylko ciało, ale nikt z ludzi duszy zabić nie może. Każdy kto wierzy w Chrystusa może czuć się spokojny, bo jego dusza należy do Chrystusa a nie do możnych tego świata.

 

Dlatego też nasza wiara jest silniejsza od wszelkiej władzy rządzących, bogaczy, siłaczy i innych, dla których wierzący, chrześcijanie są nikim lub niczym. Niby słabi, bo upadamy, ale mocni w wierze możemy pokonać wszystko, bo nie ma nikogo, kto mógłby nam zagrozić, mamy za sobą Tego, który nas kocha i będzie nad nami czuwał, będzie nas bronił a w chwili odejścia z tego świata przyjmie nas do Swojego Królestwa.

 

Jezus Chrystus był, jest i będzie Panem Wszechświata, będzie Królem aż do chwili, gdy odda swoje panowanie swemu Ojcu.

 

Nikt i nic tego nie zmieni, nikt z tych wszystkich możnych świata nie odbierze władzy Chrystusowi, ale odrzucając Chrystusa lub krzywdząc tych, którzy wierzą w Chrystusa może się zatracić, może pójść na wieczne potępienie. Wybór jest wolny, każdy ma prawo wybrać swoja drogę a są tylko dwie: albo życie wieczne w niebie albo wieczne potępienie. Pomyśl i wybierz sam, ale wiedz, że Chrystus kocha każdego i czeka na każdego, aby przebaczyć, aby zbawić. Nie musisz cierpieć, możesz otrzymać przebaczenie, miłosierdzie.

 

Nie bój się porozmawiać z Jezusem. Nie trać czasu, nie ma go zbyt wiele a nikt nie zna dnia ani godziny swojego odejścia. Niczego potem nie zmienisz, nie cofniesz tego co uczyniłeś. Teraz jest ROK WIARY, teraz jest czas nawrócenia. Wykorzystaj go i odmień swoje życie z pomocą Jezusa.

 

Wiedz jednak, że każdy grzech ciężki pozbawia cię łaski zbawienia. Pojednaj się z Bogiem i skorzystaj z tego daru, jakiego nie otrzymasz od nikogo innego. JEZUS CHRYSTUS CZEKA NA CIEBIE.

Poprawiony: środa, 14 stycznia 2015 01:26