Wywiad z ks. prał. Krzysztofem Nykielem, regensem Penitencjarii Apostolskiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
środa, 06 marca 2013 13:15

RV: Czym jest Penitencjaria Apostolska?

 

Ks. K. Nykiel: W dzisiejszym świecie niewielu kapłanów i niewielu wiernych świeckich wie, czym jest Penitencjaria Apostolska, jakie są jej kompetencje, kiedy należy się do niej odwoływać i jak to poprawnie uczynić. Chcąc najkrócej odpowiedzieć, Penitencjaria Apostolska jest jednym z trybunałów Stolicy Apostolskiej. Jej uprawnienia dotyczą wyłącznie forum wewnętrznego (sumienia), tzn. ukrytego obszaru relacji między Miłosiernym Bogiem a penitentem. Dykasteria nasza udziela „rozgrzeszeń”, „dyspens”, „łask”, „unieważnień” i „zamian”. Penitencjarii Apostolskiej zostało powierzone także udzielanie odpustów. Penitencjaria Apostolska jest więc organem służącym spowiednikom i penitentom. Słusznie można ją nazwać „Trybunałem Miłosierdzia”, ponieważ jej główną misją jest pomaganie w procesie pojednania z Bogiem i z Kościołem wiernego, który znalazł się w sytuacji nie dającej się pogodzić z jego wiecznym zbawieniem.

 

RV: Do kogo jest adresowany XXIV Kurs dotyczący forum wewnętrznego?

 

Ks. K. Nykiel: Każdego roku, w okresie Wielkiego Postu, który jest szczególnym czasem nawrócenia i szczerego powrotu do Boga Ojca bogatego w miłosierdzie, Penitencjaria Apostolska organizuje swoistego rodzaju kurs, nazwałbym go warsztatami, dla kapłanów spowiedników oraz diakonów, którzy w danym roku przyjmą święcenia kapłańskie. W tegorocznym kursie uczestniczy ponad 500 kapłanów i diakonów z pięciu kontynentów. W większości są oni studentami na papieskich uczelniach w Rzymie.

 

RV: Jakich zagadnień będzie dotyczył kurs?

 

 Ks. K. Nykiel: Na spotkaniu zostaną poruszone tematy z teologii moralnej, etyki, prawa kanonicznego oraz w tym zakresie, który dotyczy Sakramentu Pokuty. Będą to również kwestie dotyczące procedur Penitencjarii Apostolskiej w konkretnych przypadkach, czyli kiedy i jak odwoływać się do Penitencjarii Apostolskiej. Dlatego też w każdym dniu kursu wiele miejsca poświęcamy na dyskusje panelowe, gdzie jest miejsce na pytania i odpowiedzi. Penitencjarii zależy, aby Sakrament Pokuty był należycie celebrowany, aby nie było nadużyć w żadnej mierze, żeby uwrażliwić kapłanów, a zwłaszcza diakonów, że w Sakramencie Pokuty dochodzi do niezwykłego, wyjątkowego spotkania człowieka z Bogiem, który sprawia, że przywrócona mu zostaje na nowo godność dziecka Bożego.
 

 

RV: Jakie cele stawia sobie Penitencjaria Apostolska organizując w tym roku kurs dla spowiedników?

 

 Ks. K. Nykiel: Organizowanie corocznego kursu dla spowiedników wynika z wieloletniego doświadczenia i z przekonania, że właściwe podejście wiernych do Sakramentu Pojednania wynika z nauczania Kościoła w tej materii, ale także z postawy kapłanów, którzy winni mieć świadomość, że są depozytariuszami tej drogocennej, niezastąpionej tajemnicy Bożego Miłosierdzia, którego wierni doświadczają w Sakramencie Pokuty.
W tym względzie pozwolę sobie przywołać słowa skierowane przez Papieża Benedykta XVI w marcu 2012 r. do uczestników XXIII Kursu dla Spowiedników. Jego Świątobliwość przypomniał wówczas wszystkim o znaczeniu Sakramentu Pojednania dla życia wiary, wskazując wyraźnie zarówno na ustawiczną potrzebę należytego przygotowania teologicznego, duchowego i kanonicznego spowiedników, aby mogli pełnić tę posługę, jak i przede wszystkim na zasadniczy związek między sprawowaniem Sakramentu a głoszeniem Ewangelii.

 

 RV: Czy jest związek między Sakramentem Pokuty, Rokiem Wiary i nową ewangelizacją?

 

 Ks. K. Nykiel: W mojej opinii istnieje. Tegoroczny kurs bowiem pięknie wpisuje się w obchody Roku Wiary i ma miejsce kilka miesięcy po zakończeniu XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”. Ojcowie synodalni słusznie podkreślili, że nowa ewangelizacja rozpoczyna się od konfesjonału. Rozpoczyna się więc od tajemniczego spotkania między niezaspokojonym pragnieniem człowieka, będącym w nim znakiem Stwórczej Tajemnicy, a miłosierdziem Boga — jedyną właściwą odpowiedzią na ludzką potrzebę nieskończoności.
Jeżeli tym będzie sprawowanie Sakramentu Pojednania, jeżeli wierni rzeczywiście będą doświadczać w nim owego miłosierdzia, którym obdarzył nas Jezus z Nazaretu, Chrystus Pan, wówczas sami staną się wiarygodnymi świadkami owej świętości, która jest celem nowej ewangelizacji.
Musimy pamiętać, że Sakrament Pokuty odradza i uzdrawia człowieka od wewnątrz, bowiem pomaga mu spojrzeć na siebie w prawdzie i uwierzyć, że jest umiłowanym dzieckiem Ojca bogatego w miłosierdzie, który jest zawsze gotowy ofiarować mu przebaczenie i pokój serca.

 

 RV: Jakie przełożenie ma kurs na działalność duszpasterską księży?

 

Ks. K. Nykiel: Coroczny kurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Zatem winien mieć potem przełożenie na działalność duszpasterską kapłanów. Jest naszym pragnieniem, by kapłani byli dobrze uformowani pod wieloma aspektami, by coraz bardziej i coraz chętniej angażowali się w sprawowanie Sakramentu Pokuty, by poprzez ich nauczanie, głoszenie Słowa Bożego, przykład ich życia wierni także dostrzegli potrzebę odkrycia tegoż sakramentu jako uprzywilejowanej drogi nowej ewangelizacji. Inaczej mówiąc, coraz bardziej dostrzega się dziś w życiu Kościoła, że trzeba nam odkryć niejako na nowo, zwłaszcza w Europie zachodniej, konfesjonał jako miejsce uprzywilejowane dla nowej ewangelizacji, dla przekazu wiary chrześcijańskiej i zdrowej doktryny. Świadomość, że Bóg jest Miłością i że Jego Miłość jest większa od naszego grzechu, jest światłem nadziei dla świata. Bóg bowiem, jak czytamy na kartach Ewangelii, nie chce śmierci grzesznika, lecz chce, aby się nawrócił i miał życie, i to w obfitości. Większa bowiem radość w Królestwie Bożym z jednego, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych.

 

ŹRÓDŁO:

BANER

Poprawiony: środa, 06 marca 2013 14:39