Miesięczniki, 2-miesieczniki
„RÓŻANIEC” Lipiec-Sierpień 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
sobota, 04 lipca 2015 02:28

Temat numeru: Dar wolności

 

Papież Jan Paweł II przypominał, że „co krok jesteśmy świadkami, jak wolność staje się zaczynem różnorodnych «niewoli» człowieka”. Czym jest wolność? Dlaczego tak łatwo mylimy ją z samowolą? Jak rozumieć słowa św. Pawła: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”? Odpowiedzi na te i inne pytania można poznać dzięki lekturze najnowszego numeru „Różańca”.

 

Wolność zaczyna się w sercu – na ten niezaprzeczalny fakt zwraca uwagę ks. Radosław Góralski w artykule wprowadzającym w temat numeru. Z wywiadu z ks. prof. dr. hab. Andrzejem Zwolińskim można dowiedzieć się o współczesnych formach zniewolenia i jak im przeciwdziałać. Ksiądz Profesor ostrzega: „Każde nieumiarkowane korzystanie z propozycji świata może zniewolić człowieka, uwięzić jego pragnienia i ograniczyć oczekiwania”, to właśnie dlatego wielu ludzi tak łatwo uzależnia się od seriali telewizyjnych czy gier komputerowych.

 

Czym są Boże drogowskazy? To oczywiście dziesięcioro przykazań. Wskazówki, jak żyć według Dekalogu, daje ks. Łukasz Wiśniewski MIC.

Więcej…
 
„RÓŻANIEC” Czerwiec 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
czwartek, 04 czerwca 2015 02:06

Temat numeru: Nieść radość Ewangelii

 

Bądźmy misjonarzami wszędzie tam, gdzie posyła nas Bóg – w domu, pracy czy w szkole. Słowa „Idźcie na cały świat”, które Jezus skierował do Apostołów, także dla nas stanowią zaproszenie, aby dzielić się Dobrą Nowiną z innymi.

 

Z radością odpowiadają na to zaproszenie misjonarze. Wyruszają do odległych krajów, by nieść radość Ewangelii, pomoc, ulgę w cierpieniu i zwykłe ludzkie zrozumienie. Swoim świadectwem pracy misyjnej na łamach czerwcowego numeru „Różańca” dzielą się misjonarki i misjonarze, którzy posługują w Burkina Faso, Rwandzie czy Turkmenistanie.

 

Wielu z nas podejmuje działania w służbie misjom także w miejscu swojego zamieszkania, np. członkowie Grupy Misyjnej w Bieczu, dzieci z koła misyjnego w warszawskim Rembertowie, klerycy w radomskim seminarium czy katecheta Grzegorz Gęsikowski w XLII LO w Warszawie.

 

Poprawiony: czwartek, 04 czerwca 2015 02:55
Więcej…
 
„RÓŻANIEC” kwiecień 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
sobota, 04 kwietnia 2015 13:50

Temat numeru: Bądźmy świadkami Miłosierdzia

 

17 VIII 2002 r. Jan Paweł II, gdy zawierzał świat Bożemu miłosierdziu, wołał: „Bądźcie świadkami miłosierdzia!”. To wezwanie Papieża Polaka z Łagiewnik towarzyszy nam szczególnie w tym czasie, kiedy przeżywamy 10. rocznicę jego śmierci.

 

O tym, co to znaczy głosić miłosierdzie, można dowiedzieć się z licznych świadectw. Wśród nich znalazło się świadectwo s. Domicylli, loretanki, która niesie pomoc chorym, ubogim, samotnym i cierpiącym; siostry katechetki, która stara się dostrzegać dobro w każdym człowieku; matki, która utraciła bliską osobę, a mimo to nie zwątpiła, że to sam Pan Jezus zabrał ją do siebie we właściwym czasie; wolontariuszki, która nauczyła się przebaczać sobie i innym, dzięki czemu otworzyła się na Bożą miłość.

Więcej…
 
„RÓŻANIEC” marzec 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
poniedziałek, 09 marca 2015 02:44

Temat numeru: Pokuta – z serca do czynów

 

Miesięcznik „Różaniec”, wydawany przez siostry loretanki, to katolickie czasopismo formacyjne. Celem naszego miesięcznika jest wskazywanie drogi, by każdy mógł przylgnąć całym sercem i duszą do Maryi i Jej Syna. Miesięcznik przybliża nauczanie papieskie, porusza tematykę małżeńską i rodzinną, wyjaśnia prawdy wiary, komentuje ważne wydarzenia z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Dużym zainteresowaniem cieszą się publikowane w piśmie świadectwa o mocy modlitwy różańcowej, nadsyłane do redakcji z całego świata, a także rozważania tajemnic różańcowych i komentarze do Ewangelii na każdy dzień.

 

„Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia”. Tym upragnionym czasem jest Wielki Post, który jest darem dla nas, odpowiedzią Boga na nasze słabości. Bóg przez proroka Joela wzywa nas „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem przez post, płacz i lament”. Prosi nas o to Bóg pełen dobroci i miłosierdzia, Ojciec wyczekujący naszego powrotu … zawsze gotowy nam wybaczyć.

Więcej…
 
„RÓŻANIEC” luty 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
piątek, 06 lutego 2015 02:58

Temat numeru: zraniona miłość

 

Jak naucza papież Franciszek, Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem, mimo że nieustannie ranimy Go grzechami. Numer lutowy poświęciliśmy m.in. grzechom, z których tak wielu ludzi się nie spowiada i które często są pomijane w rachunku sumienia, a także tzw. grzechom cudzym. Każdy z nich – zarówno grzech powszedni, jak i śmiertelny – zadaje ranę Największej Miłości, Bogu Ojcu.

 

Z artykułu ks. Radosława Góralskiego można dowiedzieć się, dlaczego grzech tak boli i kto cierpi najbardziej. Ks. Zbigniew Sobolewski przestrzega, że bardzo często „spowiadamy się z tego, co złego uczyniliśmy”, a następnie zadaje pytanie: „Czy nie czas zacząć się także spowiadać z zaniedbanego dobra i karłowatości ducha?”. Mechanizm działania grzechu na przykładzie Dawida i Batszeby poznamy dzięki lekturze wywiadu z ks. dr. hab. Mirosławem Wróblem. Prostytucja i trudny powrót na drogę czystości to niewygodny, choć ekscytujący temat, można o nim przeczytać w reportażu Moniki Zając. W lutowym numerze także wywiad z Leszkiem Podoleckim, który od 22 lat jeździ do zakładów karnych, by mówić więźniom o Bożej miłości i przebaczeniu.

 

Więcej…
 
"RÓŻANIEC” - Styczeń 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
środa, 14 stycznia 2015 12:05

Temat numeru: Wyryte w sercu i na kamiennych tablicach

 

Zanim człowiek wymyślił przepisy i paragrafy, było prawo – odwieczne prawo wyryte w sercu człowieka przez Stwórcę. Niestety nauczyliśmy się omijać prawo. Niektórzy mówią, że przepisy są po to, aby je łamać… Często zapominamy, że przestrzeganie prawa nas chroni.

 

Numer styczniowy poświęciliśmy zagadnieniom prawa Bożego i prawa ludzkiego. Które z nich jest ważniejsze i które należy bezwzględnie wypełniać? Co uczynić, gdy dochodzi do konfliktu praw? Na te i inne pytania odpowiada ks. Radosław Góralski w artykule Czyń dobro, a zła unikaj. O prawach, które kształtują naszą rzeczywistość, oraz o tym, kiedy możemy skorzystać z prawa do sprzeciwu sumienia, rozmawiamy z ks. bp. Arturem Mizińskim, który przypomina, że żyjemy w świecie pseudopraw i pseudowartości. W styczniowym numerze także wywiad z prof. Bogdanem Chazanem, który po odmowie przeprowadzenia aborcji został odwołany ze stanowiska dyrektora szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie. O wolności wewnętrznej, którą daje wierność w małych sprawach, pisze Małgorzata, z zawodu prawnik, a Krystyna Sztramska w swoim opowiadaniu przypomina, że każdy jest zaproszony do tego, by żyć Dekalogiem na co dzień.

Więcej…
 
Przesłanie do młodych - dodatek PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
czwartek, 18 grudnia 2014 20:56

Szczęść Boże!

 

Pragnę zaprosić do zapoznania się z dodatkiem dla młodzieży, który od stycznia 2015 r. będzie dołączony do każdego numeru „Różańca”. Jego zadaniem jest przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. Nieduży format (A5), oryginalna forma i krótki przekaz mają zachęcić młodych ludzi do lektury. Celem jest pokazanie wiary i życia jako elementów uzupełniających się, a nie rywalizujących ze sobą oraz pobudzenie wrażliwości na potrzebę obecności Boga w swoim codziennym życiu.

 

Wierzę, że możliwe będzie skuteczne dotarcie z tą informacją do osób zainteresowanych formacją duchową i przygotowaniem się do ŚDM, aby przeżywać ten czas godnie i w łączności z całym Kościołem.

 

 

Więcej…
 
„RÓŻANIEC” grudzień 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
wtorek, 02 grudnia 2014 02:24

Temat numeru: pokój ludziom dobrej woli

 

Przed nami Adwent. To wielkie wyzwanie dla nas, katolików, aby ten czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenie dobrze wykorzystać; aby chwile spędzone przy wigilijnym stole były przepełnione radością, pokojem i miłością.

W grudniowym numerze „Różańca” znalazły się teksty, które dają odpowiedź na pytanie, jak budować pokój w rodzinie, we wspólnocie i na świecie. Pięknym świadectwem budowania pokoju w rodzinie podzielił się Piotr Kordyasz, kochający mąż i ojciec pięciorga dzieci. O (nie)pokoju we wspólnocie – na przykładzie róży różańcowej – pisze Krystyna Sztramska, Dorota Krawczyk natomiast przybliża jedno z największych pragnień papieża Jana Pawła II.

 

Więcej…
 
"RÓŻANIEC” listopad 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
piątek, 07 listopada 2014 01:41

Temat numeru: Kościół i polityka

 

Prymas Tysiąclecia wiele lat temu mówił: „Co dzisiaj na świecie jest sprawą polityczną, a co nią nie jest? To wszystko są sprawy ludzkie, a Kościół posłany jest, aby chrzcić i nauczać narody, mówiąc im, co zwycięża świat, co może ulżyć w jego niedolach, mękach, bólach i trwogach”, dlatego na łamach „Różańca” odważyliśmy się poruszyć ten drażliwy temat, jakim jest Kościół i polityka.

 

W listopadowym numerze znalazły się m.in. wypowiedzi polityków, którzy nie boją się słuchać głosu sumienia. O katoliku w życiu społecznym pisze ks. Kamil Falkowski i zachęca, abyśmy w trosce o dobro wspólne mieli odwagę podejmować decyzje w oparciu o nauczanie Chrystusa. Dorota Krawczyk w swoim opowiadaniu przybliża wydarzenia z 11 czerwca 1999 r., kiedy to Jan Paweł II podczas VII pielgrzymki do Polski spotkał się z parlamentarzystami.

 

 

Poprawiony: piątek, 07 listopada 2014 06:20
Więcej…
 
„RÓŻANIEC” październik 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
piątek, 03 października 2014 02:20

Polecamy miesięcznik „Różaniec”

 

W numerze październikowym poruszamy zagadnienie dobra i zła. Dlaczego tęsknimy za dobrem? Dlaczego zło musi przegrać? Zastanawiamy się, jak rozpoznać zło, które nie ma twarzy? Zachęcamy do zapoznania się z niezwykłą historią Piotra i Jacka, twórców fundacji „Wyzwoleni z niewoli”, a także ze świadectwami: Tomasza, który jak mówi: „z więzienia wyszedłem lepszy”, i świadectwem państwa Tołkinów, którzy opowiadają o roli dobra i cierpienia w ich życiu. Polecamy lekturze opowieści z Watykanu – spotkanie Jana Pawła II z pewnym kapłanem, który mówił o sobie: „Nie jestem już księdzem” – historia niezwykłej spowiedzi.

 

 

Poprawiony: piątek, 03 października 2014 02:35
Więcej…
 
„RÓŻANIEC” wrzesień 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
czwartek, 04 września 2014 21:09

Temat numeru: Musimy od siebie wymagać

 

Warto, aby każdy z nas powrócił myślami do czasu kanonizacji i zastanowił się, jak w swoim życiu realizuje słowa św. Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Na łamach wrześniowego numeru „Różańca” osoby w różnym wieku, znajdujące się na różnych etapach życia, m.in. maturzyści, studenci, siostry zakonne i kapłani, odpowiedziały na to pytanie. Warto przeczytać te niezwykle głębokie świadectwa osób, które dzielą się tym, jak pomimo trudów codzienności realizują zadania pozostawione przez naszego wielkiego Rodaka.

 

We wrześniowym numerze można znaleźć także rozmowę z Marcinem Gajdą, katolickim psychoterapeutą, który udziela odpowiedzi na pytania: Jak dbać o rozwój małżeństwa? Co robić, kiedy relacja bliskich osób przeradza się w karykaturę miłości? Jak prowadzić małżeński dialog? itp. Dorota Krawczyk natomiast w opowiadaniu Czas wzrastania przybliża lata młodości Karola Wojtyły. Lekturze polecamy także przepiękną, niezwykle wzruszającą historię różańcową Krystyny Sztramskiej.

 

 

Poprawiony: czwartek, 04 września 2014 21:25
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 3