Święci
Świętych Aniołów Stróżów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 01 października 2015 22:41

Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, w wieczór, w dzień i w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy i ciała mego

I doprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen.

 


Chociaż może ta modlitwa kojarzy się z dzieciństwem i dziećmi, przekonanie o istnieniu i obecności Aniołów, w tym również Aniołów Stróżów, jest jednym z ważnych elementów naszej wiary. Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla jego chwały i pomagania ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekę nad ludźmi, są nazywani Aniołami Stróżami. Opieka ta zaczyna się w chwili narodzenia, a kończy - wraz ze śmiercią konkretnego człowieka. Każdy z nas ma swojego, "osobnego" Anioła Stróża.

Więcej…
 
Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 29 września 2015 04:31

Według Pisma Świętego Michał, Gabriel i Rafał to trzej spośród siedmiu Archaniołów stojących przed Bogiem. Zarówno żydowska, jak i chrześcijańska tradycja uznaje istnienie aniołów i wierzy w ich specjalne posłannictwo oraz szczególną służbę, jaką mają oni do spełnienia wobec ludzi z przykazania Bożego.

 

 

 

Więcej…
 
Św.Wacław-wspomnienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 28 września 2015 01:59

Święty Wacław pochodził z książęcego rodu Przemyślidów, był synem księcia Czech, Wratysława I i Drahomiry, która pochodziła ze Słowian połabskich. Jest głównym patronem kraju i narodu czeskiego. Urodził się na zamku w Stochowie 907 roku.

 


Chrześcijaństwo na te ziemie dotarło już w poprzednim wieku. Książę państwa Wielkomorawskiego, Rościsław, w roku 862 sprowadził misjonarzy św. Cyryla i św. Metodego, którzy schrystianizowali Morawy w obrządku słowiańsko-bizantyńskim. W głównej mierze znajomość języka słowiańskiego pozwoliła im na szybkie dokonanie tego dzieła. Stworzyli własne znaki graficzne (głagolicę). Św. Cyryl przetłumaczył Pismo św. na język słowiański. Jest uważany za twórcę literatury słowiańskiej.

Więcej…
 
Św. Mateusz Ewangelista PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 20 września 2015 22:46

Święty apostoł (zm.ok.60r.).


Znany również jako: Lewi, Apostoł Etiopii.


O życiu syna Alfeusza (Mk 2,14) przed spotkaniem z Panem Jezusem wiadomo niewiele.Był celnikiem (Łk 5,27), poborcą podatkowym, na służbie Rzymu, dlatego też uznawany był przez żydów za "nieczystego" - mało, że obracał pieniędzmi uznawanymi za nieczyste, to jeszcze pracował dla obcego władcy. Pewnego dnia, ujrzał go Pan Jezus i powołał siedzącego za stołem celnika do pójścia za Nim. Sam Mateusz pisał o tym: "Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: "Pójdź za Mną". On wstał i poszedł za Nim" (Mt 9,9).

 

 

Więcej…
 
Święty Dominik Guzman, prezbiter-wspomnienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 07 sierpnia 2015 21:35

Dominik urodził się w 1170 r. w Hiszpanii w mieście Caleruega. Był synem Feliksa Guzmana i bł. Joanny z Aza. Dali mu oni bardzo staranne wychowanie. Pod troskliwą opieką pobożnej matki i jej brata kapłana, Dominik był wychowywany w duchu katolickim. W 14 - tym roku życia został wysłany do Palencji, gdzie oprócz znajomości nauki wymowy, filozofii i teologii nabył gruntownej wiedzy na temat Pisma Świętego i dzieł ojców Kościoła. W 25. roku życia poczuł powołanie kapłańskie i został kanonikiem regularnym w Osmie. Biskup Osmy, Diego d'Azevedo, wziął go ze sobą za towarzysza podróży do Danii. W drodze wiodącej przez Francję Dominik widział smutny stan tego kraju, szarpanego i niszczonego przez albigensów. Poczuł, że Bóg wzywa Go do pracy apostolskiej. Zaczął wtedy głosić kazania i żyć w umartwieniu, głęboko przejęty miłosierdziem dla dusz ludzkich.


Pierwszy dom założył w Prouille - jest to pierwszy klasztor mniszek dominikańskich. Znalazły się tam ubogie córki szlacheckie i kobiety nawrócone z herezji albigensów. W ten sposób powstała żeńska gałąź Zakonu, zwana obecnie II Zakonem. Dominik wiedział, że nic nie jest bardziej potrzebne niż modlitwa, zapewnił, więc sobie i swoim braciom "osłonę modlitewną". W roku 1215 tylko sześciu braci zechciało iść z nim i głosić Ewangelię w pełnym ubóstwie i o chlebie żebraczym.

 

Więcej…
 
Święta Lidia-wspomnienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 02 sierpnia 2015 23:14

Mieszkała w Filippi, w Macedonii. Była zapewne osobą zamożną, bowiem purpura - tkanina, którą sprzedawała, stanowiła towar luksusowy. Kiedy św. Paweł przybył do miasta, w którym mieszkała, Lidia była poganką skłaniającą się ku monoteizmowi. Spotkawszy Apostoła przyjęła chrzest. Tekst Łukasza odnotowuje, że udzieliła mu gościny:

 


„Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, a stąd do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest [rzymską] kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie - jak sądziliśmy - było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też nam pewna bojąca się Boga kobieta z Tiatyry, imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę.

 

Więcej…
 
Święty Ignacy z Loyoli, prezbiter-wspomnienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 31 lipca 2015 03:08

Inigo Lopez urodził się w roku 1491 na zamku w Loyola w kraju Basków (Hiszpania), jako trzynaste dziecko w zamożnym rycerskim rodzie. O jego wczesnej młodości mało wiemy. Otrzymał staranne wychowanie. Był paziem ministra skarbu króla hiszpańskiego, następnie służył, jako oficer w wojsku wicekróla Nawarry. Nosił długie włosy, spadające mu aż do ramion, różnobarwne spodnie i kolorową czapkę. Publicznie najchętniej pojawiał się w pancerzu rycerza, nosząc miecz, sztylet i oręż wszelkiego rodzaju. Kiedy po latach opowiadał współbraciom o swoim życiu, wyznał, że do 30-tego roku życia oddawał się marnościom świata, że z próżnej żądzy sławy jego największą rozkoszą były ćwiczenia rycerskie. W czasie walk hiszpańsko-francuskich znalazł się w oblężonej Pampelunie. Zraniony poważnie w 1521 r. przez kulę armatnią w prawą nogę, został przewieziony do rodzinnego zamku.

 

Więcej…
 
Święci Anna i Joachim - rodzice Najświętszej Maryi Panny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 25 lipca 2015 18:04

Ewangelie nie przekazały o rodzicach Maryi żadnej wiadomości. Milczenie Biblii dopełnia bogata literatura apokryficzna. Ich imiona są znane jedynie z apokryfów Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. roku 150, z Ewangelii Pseudo-Mateusza z wieku VI oraz z Księgi Narodzenia Maryi z wieku VIII. Najbardziej godnym uwagi może być pierwszy z wymienionych apokryfów, gdyż pochodzi z samych początków chrześcijaństwa, stąd może zawierać ziarna prawdy zachowanej przez tradycję.


Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Hebrajskie imię Anna w języku polskim znaczy tyle, co "łaska". Od IV wieku do dzisiaj pokazuje się przy Sadzawce Owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom Anny i Joachima. Obecnie wznosi się na nim trzeci z kolei kościół. Wybudowali go krzyżowcy.

Więcej…
 
Święty Wawrzyniec z Brindisi, prezbiter i doktor Kościoła-wspomnienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 20 lipca 2015 22:50

Św. Wawrzyniec z Brindisi

Święty kapłan, wyznawca i Doktor Kościoła (1559-1619).

Znany również, jako: Laurencjusz, Laurenty.

 

Juliusz Cezar Russo przyszedł na świat 22 lipca 1559 roku w Brindisi, w Królestwie Neapolu, w rodzinie weneckiego kupca Wilhelma Russo i Elżbiety Masella. Pierwsze lata nauki spędził w szkole przy klasztorze ojców franciszkanów, gdzie wyróżniał się niezwykłą pilnością i pobożnością. Gdy chłopiec miał siedem lat zmarł mu ojciec. W Kościele po soborze trydenckim zapanował nowy duch, a zakony jezuitów i kapucynów były w największym rozkwicie, św. Teresa i św. Jan od Krzyża przeprowadzili reformę zakonu karmelitów. W Rzymie działał św. Filip Nereusz i św. Feliks z Cantalice, a w Mediolanie - św. Karol Boromeusz. Jednocześnie w północnej Europie budziła się reformacja, burząc porządek świata, w jakim żył i młody Wawrzyniec, który wiedział i czuł od dawna, że Pan Bóg powołał go do swojej służby.

 

Poprawiony: poniedziałek, 20 lipca 2015 22:58
Więcej…
 
św.Szymon z Lipnicy-wspomnienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 17 lipca 2015 22:30

Szymon urodził się około 1438-1440 r. w Lipnicy. Znane są nam imiona jego rodziców: Grzegorz i Anna. Nie znamy natomiast ich nazwisk. Ojciec był piekarzem. Fakt wysłania Szymona na studia uniwersyteckie wskazywałby na pewną zamożność rodziców, gdyż to suponuje także ukończenie szkół niższych. Jednak zamożność ta była względna, skoro w 1454 r. Szymon wpłacił do kasy Akademii Krakowskiej zaledwie 1 grosz, a więc zaledwie jedną czwartą już i tak skromnej rocznej opłaty.

 


Zapisał się na wydział nauk wyzwolonych (artium). Był to wydział wstępny i najliczniej obstawiony, gdyż dawał przygotowanie do trzech wydziałów pozostałych i udzielał najogólniejszych wiadomości z zakresu siedmiu nauk wyzwolonych. Akademię Krakowską Szymon ukończył w roku 1457 tytułem bakałarza.

 

Więcej…
 
święty Aleksy-wspomnienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 16 lipca 2015 23:59

Aleksy Wyznawca zwany Człowiekiem Bożym, cs. Prepodobnyj Aleksiej, czełowiekiej Bożij (ur. ok. 360, zm. w V w.) – święty (na Wschodzie uznany za błogosławionego szaleńca Bożego) Kościoła katolickiego i prawosławnego, bohater średniowiecznego utworu hagiograficznego Legenda o świętym Aleksym.

 

Życie

 

Urodził się w 360 r. w Rzymie w rodzinie bogobojnych rzymskich patrycjuszy: Eufemiusza, który był senatorem i Agleidy (Agle). Od wczesnych lat ojciec Aleksego wyróżniał się dobrocią, był miłosierny dla chorych i cierpiących, codziennie urządzał u siebie w domu trzy specjalne stoły: dla sierot i wdów, dla podróżników i dla ubogich, przy których ich gościł. Rodzice długo musieli czekać dziecka i to właśnie sprawiało, że czuli się nieszczęśliwi.


 

Poprawiony: piątek, 17 lipca 2015 21:28
Więcej…
 
Św. Benedykt Opat, Patron Europy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 10 lipca 2015 22:28

Obecnie Europa ma kilkoro patronów, pochodzących z różnych czasów i narodów. Jako pierwszy patronem Starego Kontynentu został ogłoszony św. Benedykt z Nursji - opat, czyli przełożony klasztoru mnichów z Italii.

 


Według św. Papieża Grzegorza Wielkiego, św. Benedykt urodził się w Nursji w Umbrii, części Italii leżącej na północ od Rzymu, zapewne ok. 480 r., w zamożnej chrześcijańskiej rodzinie, która zapewniła mu odpowiednie wykształcenie wysyłając go na studia do Rzymu. Jednak atmosfera panująca w mieście w trudnych czasach przemian, po upadku Cesarstwa Zachodniego, kiedy zagrażały najazdy barbarzyńców i wielu młodych ludzi chciało zaczerpnąć z życia jak najwięcej przyjemności, spowodowała, że Benedykt postanowił porzucić wszystko i oddać się wyłącznie życiu religijnemu.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 10