Kościoły, bazyliki, katedry
Z wizytą u świętej Barbary PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 03 grudnia 2013 22:52

4 grudnia Kościół wspomina świętą Barbarę. Jest ona patronką krakowskiego kościoła Jezuitów, znajdującego się przy Rynku Małym. Zachęcam wszystkich czytelników do odwiedzenia tej przepięknej świątyni.

 

Via Ad Deum 

 

Najstarszy dokument dotyczący historii kościoła św.Barbary pochodzi z 5 IX 1338 roku. Jest to list Rady Miejskiej wysłany do papieża Benedykta XII (1334-1342) z prośbą o udzielenie odpustów wiernym odwiedzającym kaplicę cmentarną zbudowaną na cmentarzu Mariackim przez mieszczanina Mikołaja Wierzynka. W latach 1394-1402 trójprzęsłowa kaplica została powiększona o dwa przęsła (prawdopodobnie z fundacji królowej Jadwigi). Oprócz ołtarza głównego posiadała cztery ołtarze boczne.

 

 

Poprawiony: wtorek, 03 grudnia 2013 23:59
Więcej…
 
Kościół w Iwanowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 26 listopada 2013 18:09

Nie udało się ustalić kiedy i przez kogo parafia została założona. Najstarsze wzmianki źródłowe dotyczące Iwanowic, dotychczas odnalezione sięgają 1294 roku. W jednym z dokumentów dotyczących Iwanowic wspomniane jest, że Przemysław II Wielkopolski skonfiskował przestępcom dobra ziemskie szlacheckie, wyrokiem z  dnia 10 sierpnia 1294 roku. Między innymi Główczyn w parafii Iwanowice oddał na wieczną własność arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. Z tego dokumentu wynika, że w 1294 roku Iwanowice były już parafią. Możliwe , że istniały dużo wcześniej jako osada pogańska. Druga wzmianka pośrednia o Iwanowicach pojawiła się w spisie dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich z roku 1314, gdzie znów między innymi wymieniona została wieś Główczyn w parafii Iwanowice. niestety nie wiemy i nie ma żadnych źródeł na temat przez kogo parafia została założona. Pierwszy kościół w Iwanowicach jak  wiemy ze źródeł, nosił tytuł Ducha Najświętszego i był wystawiony juz w XIII wieku.

 

 

 

Więcej…
 
Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska,Matka Miłosierdzia-święto PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 15 listopada 2013 20:03

16 listopada Kościół obchodzi święto Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej,Matki Miłosierdzia dlatego też zapraszam wszystkich do Jej białostockiego sanktuarium.

 

Via Ad Deum

 

 

Archidiecezja Białostocka w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, w czwartą rocznicę pobytu Jana Pawła II, przeżywała koronację obrazu Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, doznającej wielkiej czci w bazylice katedralnej. Jest to nowy ośrodek kultu maryjnego, choć nabożeństwo do Ostrobramskiej Matki na Białostocczyźnie jest znane już od dawna.

 

Poprawiony: piątek, 15 listopada 2013 20:43
Więcej…
 
U świętej Teresy od Dzieciątka Jezus PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 01 października 2013 17:13

Dzisiaj zapraszam Was do Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza znajdującego się w Rybniku-Chwałowicach.

 

 

Via Ad Deum

 

 

 

„Najwcześniejsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1305 r. Pierwotnie nasza parafia należała do parafii rybnickiej, a w 1899 została przyłączona do Jankowic Rybnickich. W 1895 na terenie miejscowości zbudowano kapliczkę ku czci Matki Bożej.

 

Poprawiony: wtorek, 01 października 2013 17:28
Więcej…
 
Historia Bazyliki w Bolesławcu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 11 września 2013 20:25

Świątynia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja to najstarszy położony w centrum bolesławieckiej starówki kościół, zbudowany z kamienia. Obiekt został wybudowany w najwyższym punkcie Starego Miasta. Między tym kościołem, a miejskimi murami, we wcześniejszym okresie stał drewniany (lub murowany – jak wskazują inne źródła) niewielki kościółek pw. św. Doroty, który ufundowany został w roku 1194. Dzieje tej świątyni stojącej pomiędzy zbudowaną później ku czci Najświętszej Panny i św. Mikołaja oraz murami miejskimi, nie są dobrze udokumentowane. Kościółek ku czci św. Doroty był – jak przypuszczają niektórzy historycy - świątynią z czasów przedlokacyjnych miasta. Ślady tego pierwotnego Bożego przybytku dokumentuje akt z 2 czerwca 1261 roku sygnowany podpisem i pieczęcią księcia Konrada I. Pośród wymienianych w tym piśmie świadków jest wspomniany proboszcz bolesławiecki Wlasteus, następcą, którego był Andrzej, notariusz biskupa wrocławskiego Tomasza II, o którym wspomina kolejny akt z 1271 roku. Otrzymał on od biskupa wrocławskiego przywilej praw parafialnych do wsi Otok, której mieszkańcy przynależeć mieli do już wspominanego kościoła parafialnego Najświętszej Panny i św. Mikołaja w Bolesławcu. Zapis ten daje nam prawo do sytuowania początków powstania dzisiejszego kościoła parafialnego przed rokiem 1261. W latach sześćdziesiątych XIII stulecia, za rządów księcia Konrada I, należy odnotować sprowadzenie do Bolesławca konwentu dominikanów. Zbudowali oni klasztor w północno-zachodniej części miasta (obecnie ul. Teatralna), którego część zachowała się do dnia dzisiejszego. Przy ufundowanym klasztorze wybudowali oni niewielki kościół.

 

Więcej…
 
Historia Jasnej Góry PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 26 sierpnia 2013 13:48

„Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, by czuć jak bije serce narodu” – mówił o Jasnej Górze największy z Polaków bł. Jan Paweł II. Rzeczywiście jasnogórskie sanktuarium od setek lat jest nierozerwalnie złączone z historią Polski, często odgrywa i odgrywało w niej kluczową rolę.

 

Potop szwedzki, długie lata zaborów, okupacji hitlerowskiej i komunizmu – Jasna Góra była czymś więcej niż tylko sanktuarium. Matka Boża poza miłością bliźniego nauczała tu także patriotyzmu.

 

Na Jasnej Górze nigdy nie było żadnego objawienia. Nie urodził się tu żaden święty, czy błogosławiony. Mimo tego to miejsce wypełnione jest atmosferą świętości jak żadne inne.

 

Nie ma w naszym kraju świątyni, która byłaby dla Polaków równie ważna jak Częstochowa. Konfesjonał narodu, duchowa stolica kraju, dom Matki Bożej Królowej Polski – to niektóre miana, na jakie to miejsce w pełni zasługuje.

 

Więcej…
 
Historia kościoła w Ostrożanach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 19 sierpnia 2013 11:28

„Laski, piaski i karaski

To ma właśnie lud Podlaski”

 

Mawiał z poczuciem humoru kard. Stefan Wyszyński wychowany na pograniczu Podlasia i Mazowsza.

 

 

Obszar który dziś zwiemy Podlasiem porastały niegdyś nieprzebyte lasy i zarośla. Gdzieniegdzie tylko nad głównymi rzekami zakładane były pojedyncze osady. W miarę upływu czasu następowała jego kolonizacja postępująca ze wschodu od strony Rusi i z zachodu od Mazowsza. Osadnicy nieśli ze sobą w ostępy leśne pierwiastki wiary chrześcijańskiej, wierni tradycji swych ojców. U schyłku XIV wieku rozpoczęła się organizacja sieci parafialnej na Podlasiu. Najstarsze kośioły i parafie były fundowane przy starych grodach książęcych. Kościół w Drohiczynie miał ufundować według tradycji król Władysław Jagiełło w 1386 r. czyli zaraz niedługo po swoim chrzcie. W Mielniku świątynię wzniósł jego stryjeczny brat książę Witold w 1420 roku.

Poprawiony: poniedziałek, 19 sierpnia 2013 12:13
Więcej…
 
Tam, gdzie zdarzył się cud.... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 19 czerwca 2013 13:10

Zapraszam dzisiaj wszystkich Czytelników do Sokółki, miejsca, w którym wydarzył się Cud Eucharystyczny. Poznajmy więc prawdziwą jego historię, niech przemówią do nas świadectwa osób cudownie uzdrowionych. Jest to chyba najlepszy dowód na to, że Jezus działa i troszczy się o nas.

Redakcja

Każdego dnia na wszystkich ołtarzach świata dokonuje się cud największy z możliwych, cud przemiany chleba i wina w prawdziwe Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Jednak przyjmując Komunię świętą możemy dotykać Go tylko przez wiarę, bo naszym zmysłom pozostają dostępne jedynie niezmienione fizycznie przez konsekrację postacie chleba i wina. Co zatem wnosi do naszej wiary wydarzenie eucharystyczne w Sokółce?

Poprawiony: niedziela, 11 listopada 2018 23:53
Więcej…
 
Historia Gietrzwałdu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 17 czerwca 2013 19:14

Gietrzwałd leży w połowie drogi między Ostródą i Olsztynem, na skraju południowej Warmii, otoczony niewielkimi wzgórkami nad rzeką Giłwą, prawym dopływem Pasłęki. Akt lokacyjny osadzie wydała 19 maja 1352 roku Warmińska Kapituła Katedralna.

 

Na początku na górce, łagodnie spadającej ku rzece, postawiono drewnianą kaplicę. Prawdopodobnie w tym samym czasie powstała parafia. Pierwszym znanym proboszczem był Jan Sternchen (1405-1409). W czasie wojny polsko-krzyżackiej 1410-1414 wieś i kaplica zostały zniszczone. W XV wieku postawiono jednonawowy kościół gotycki na podmurówce z kamienia. Konsekrował go 31 marca 1500 roku pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Panny Marii biskup Jan Wilde, sufragan warmiński.

 

Kościół był wiele razy przebudowywany. Pierwszy raz kapitalnego remontu i dostosowania kościoła do stylu renesansowego dokonano pod koniec XVI wieku. Potem, w okresie baroku, świątynię wyposażono w nowe ołtarze. 11 czerwca 1790 roku biskup Ignacy Krasicki nadał świątyni dwa nowe tytuły: świętego Jana Ewangelisty i świętych Apostołów Piotra i Pawła. W XIX wieku ks. proboszcz Józef Jordan (1863-1869) doprowadził do rozbudowy kościoła, wzmocnił fundamenty i ściany.

 

Więcej…
 
Polskie Sanktuarium Eucharystyczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 29 maja 2013 21:46

Mało, kto wie, że poznański kościół Bożego Ciała jest określany mianem Sanktuarium Eucharystycznego. Z okazji Uroczystości Bożego Ciała przypatrzmy się bliżej tej świątyni.

 

Historia kościoła Bożego Ciała w Poznaniu rozpoczyna się 15 sierpnia 1399 roku. Tego dnia Najświętsze Hostie wykradzione z kościoła OO. Dominikanów (dzisiaj Księży Jezuitów), następnie sprofanowane w kamienicy przy ul. Żydowskiej, zostały porzucone na nadwarciańskich łąkach. Biskup Wojciech Jastrzębiec wraz z duchowieństwem w uroczystej procesji przeniósł Ciało Pańskie do kościoła św. Marii Magdaleny (ówczesnej fary na Placu Kolegiackim).

 

 

Poprawiony: środa, 29 maja 2013 23:27
Więcej…
 
Tam gdzie przeszłość łączy się z przyszłością PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
niedziela, 04 listopada 2012 15:44

Od wielu już lat piekno świątyń wzbudza podziw wśród wiernych i sympatyków sztuki sakralnej. Piękne świątynie takie jak sanktuaria , katedry, kościoły gromadzą rzesze wiernych przybywajacych do różnych miejscowości na całym świecie aby podziwiać te wspaniałe obiekty, ale przede wszystkim aby się modlić przed cudownymi obrazami Matki Bożej.  Są jednak osoby, które  z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w takich pielgrzymkach. Wychodząc na przeciw takim osobom serwis Via Ad Deum przygotował specjalny materiał, aby przybliżyć jedno z takich szczególnych miejsc. Pragniemy przybliżać takie miejsca  aby ukazywać piękno tych wspaniałych obiektów i aby choć w małym stopniu doświadczyć tej wyjątkowej atmosfery modlitwy przed obrazami MB.


Jednym z największych wydarzeń religijnych na Śląsku jest zdążająca do Piekar w ostatnią niedzielę maja pielgrzymka mężczyzn i chłopców, wśród których zawsze są górnicy hutnicy. Natomiast dwa miesiące później do Śląskiej Mateńki wyruszają kobiety i dziewczęta, aby dotrzeć do Sanktuarium na Wniebowzięcie NMP.
Tradycja pielgrzymowania mieszkańców Śląska do sanktuarium rozpoczęła się w okresie międzywojennym, wznowiono ją w 1946 roku.

 

Poprawiony: niedziela, 04 listopada 2012 17:12
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 6