Indie: podręcznik nazywa Jezusa „diabłem”; chrześcijanie protestują

W jednym z podręczników szkolnych dla liceów w Indiach Zachodnich, a wydanym przez wydawnictwo „Gujarat State School Board for school books”, Jezusa nazwano „diabłem”. Ze względu na liczne protesty chrześcijan, minister edukacji prowincji Gujarat zapowiedział, że „sformułowanie to zostanie wkrótce usunięte”.

 

 

 

 

Więcej…
 
Uleczył moje rany

„Obiecując poprawę, mąż przytulił nas mocno, a ja w tym przytuleniu czułam ramiona samego Boga” – wyznaje Marlena, uczestniczka wieczoru uwielbienia, podkreślając, że odkąd postawili Boga na pierwszym miejscu swojego rodzinnego życia, zyskało ono nową jakość.

 

Czwartkowy wieczór. W sali przy parafii św. Józefa w Siedlcach śpiewnie i radośnie. Trwa comiesięczny wieczór chwały, organizowany przez Wspólnotę Jednego Ducha. Z uniesionymi rękami, kołysząc się w takt pieśni, uczestnicy (aula – jak zawsze – wypełniona jest po brzegi) proszą o „tchnienie mocy, miłości i przeniknięcie życia…”. „Jeśli jesteś tutaj, to znaczy, że Pan Bóg nie pozwoli ci zginąć w twoim strapieniu, zniechęceniu…” – zwraca się do każdego z osobna prowadzący spotkanie ks. dr Tomasz Bieliński, opiekun duchowy wspólnoty. „Wołaliśmy do Ducha Świętego. On dwa razy nie pozwoli się prosić, gdy widzi serce głodne Jego obecności” – podkreśla, zachęcając obecnych do wpatrywania się w wizerunek Jezusa oraz szukania Jego bliskości w wymiarze wspólnoty.

 

 

Więcej…
 
Mieszka w nas Trójca

Uroczystości Trójcy Świętej są następstwem Niedzieli Zesłania Ducha Świętego podkreślają, że dzieło zbawienia pochodzi od Ojca i realizuje się przez Syna w Duchu Świętym.

 

Jak jest dziś z praktyczną wiarą w Trójjedynego Boga? Czy np. w naszej osobistej modlitwie zwracamy się świadomie do trzech Osób: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego? Kim jest Duch Święty, najbardziej nieodgadniona osoba Trójcy Świętej?

 

Duch Święty - Trzecia Osoba Trójcy Świętej, dar dany Kościołowi w dniu Pięćdziesiątnicy. Będąc obecny we wspólnocie wierzących, działa On wśród nas także dziś.

 

 

Więcej…
 
Papież: imię Boga to miłosierdzie, litość, cierpliwość, wierność

Refleksji osnutej wokół czytań liturgicznych z dzisiejszej niedzieli Trójcy Przenajświętszej poświecił Papież rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”. Podkreślił, iż pozwalają one wejść w tajemnicę istoty Boga. Przywołując słowa św. Pawła z 2 Listu do Koryntian: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi”, zauważył, że są one owocem osobistego doświadczenia miłości Boga, którą objawił Apostołowi zmartwychwstały Jezus.

„Wychodząc od tego doświadczenia łaski, Paweł może więc zachęcać chrześcijan następującymi słowami: «Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu [...] pokój zachowujcie» (w. 11). Wspólnota chrześcijańska, pomimo wszystkich ludzkich ograniczeń, może stać się odbiciem komunii Trójcy Świętej, Jej dobroci i piękna. Ale to – jak zaświadcza sam Paweł – musi koniecznie przejść przez doświadczenie Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia” – mówił Papież.

Więcej…
 
Uroczystość Najświętszej Trójcy

Dzisiaj przeżywamy uroczystość Najświętszej Trójcy. W prefacji będziemy się modlili tymi słowami:

Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo, wielbimy odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie.

 

 

 

 

Więcej…
 
Papież u prezydenta Włoch: praca i rodzina to fundament

Stała praca oraz skuteczna polityka prorodzinna państwa stanowią podstawowe warunki rozwoju włoskiego społeczeństwa. Zwrócił na to uwagę Papież, składając oficjalną wizytę na Kwirynale, w pałacu prezydenta republiki, którym jest obecnie Sergio Mattarella.

 

Franciszek zapewnił, że patrzy na Włochy z nadzieją, zakorzenioną w bogatej tradycji tego kraju, z której wyrasta też jego rodzina. U podstaw owej tradycji stoją trzy zasadnicze wartości: godność osoby, rodzina i praca.

 

 

 

Więcej…
 
Papież: modlitwa, cierpliwość nadzieja pomocą w trudnych chwilach

W najtrudniejszych chwilach smutku, bólu i zniewagi wybierajmy drogę modlitwy, cierpliwości i nadziei pokładanej w Bogu, aby nie wpaść w zasadzkę próżności – mówił Papież na Mszy w Domu św. Marty.

 

Odnosząc się do pierwszego czytania, Franciszek zaznaczył, że nie wolno pozwolić, aby wciągnęło nas pozorne piękno próżności, ale powinniśmy mieć serca otwarte na „radość, którą daje Bóg”, dziękując Mu za dar zbawienia. Papież przypomniał historię Tobiasza, który stracił wzrok oraz jego synowej Sary, którą oskarżono, że jest odpowiedzialna za spowodowanie śmierci siedmiu mężów. Dzięki tej historii można zrozumieć, jak Pan kieruje dziejami człowieka, także naszymi. Tobiasz i Sara przeżyli bowiem trudne, ale także i piękne chwile. Tobiasz był prześladowany, wyśmiewano go, znieważano, podobnie i Sara, która wiele wycierpiała. W obu przypadkach wszytko wydawało się „być czarne”, myśleli: „lepiej umrzeć”.

Więcej…
 
Papież: potrzebna większa obecność kobiet

Ojciec Święty podkreślił, że dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczna jest obecność kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym, krajowym, międzynarodowym i kościelnym. Jest to tym ważniejsze, że świat ich nie szanuje, często bowiem stają się ofiarami nadużyć i przemocy. A przecież tam, gdzie kobiety mają możliwość ukazania swojego geniuszu, świat zmienia się na lepsze.

 

Mówiąc o wkładzie kobiet w wychowanie do braterstwa, Franciszek wskazał na ich szczególny dar w postaci otwarcia na drugiego i wzajemnego szacunku.

 

 

Więcej…
 
Odszedłeś do Pana...

Wielbi dusza moja Pana,... gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny


Te słowa Ojcze wziąłeś za swoje motto życiowe. Całe Twoje życie było uwielbieniem i podziękowaniem Panu za każdą chwilę Twojego życia. Zawierzałeś wiele spraw Matce Bożej. Pamiętam jak wiele razy mówiłeś, że trzeba zapominać urazy i mimo zranionego serca żyć dalej radośnie.


Chrześcijanin to człowiek radości, miłosierdzia i nadziei. Pisząc te słowa słyszę jeszcze naszą ostatnią rozmowę. Nie myślałam, że będzie naprawdę ostatnia.

 

Więcej…
 
Ojciec Święty na specjalnych obchodach Wigilii Zesłania Ducha Św.

Franciszek obchodził Wigilię Zesłania Ducha Świętego na rzymskim Circo Massimo wraz z członkami odnowy charyzmatycznej z całego świata. Ruch ten obchodzi obecnie swój jubileusz – powstał on dokładnie 50 lat temu. W spotkaniu biorą udział nie tylko katolicy, ale też przedstawiciele innych wspólnot, zwłaszcza tych ewangelikalnych. Ich przywódców Ojciec Święty przyjął wcześniej w ciągu dnia na audiencji.

 

Wspólną modlitwę czuwania przed świętem Pięćdziesiątnicy zapoczątkowały śpiewy zebranych. Później kaznodzieja Domu Papieskiego wygłosił swoje rozważanie na temat jednoczącej mocy Ducha Świętego, objawionej podczas Jego zstąpienia na Apostołów w Wieczerniku. Zaznaczył, że w miłości wszyscy chrześcijanie powinni już stanowić jedność, niezależnie od tego, na którym etapie dialogu w kwestiach doktrynalnych znajdują się Kościoły.

 

O tejże kwestii mówił też później sam Papież, wskazując na cel, w jakim Duch Święty udziela nam daru odwagi.

Więcej…
 
Rzym: jubilesz Odnowy w Duchu Świętym

W 1967 r. studenci odprawiający rekolekcje w jednym z kolegiów uniwersyteckich w Pittsburghu w Pensylwanii, doświadczyli czegoś wyjątkowego – szczególnego, bezpośredniego dotknięcia Duchem Święty, podobnie,  jak miało to miejsce w Wieczerniku. Tak narodził się ruch odnowy charyzmatycznej. W tych dniach jego przedstawiciele przybyli do Rzymu, aby wziąć udział w jubileuszowych obchodach.

 

 

 

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 446