Poniedziałek trzeciego tygodnia Adwentu

Poniedziałek, 16 grudnia 2019 rokuIII tydzień Adwentu, Rok A


Dzisiejsze pierwsze czytanie to jedna z najstarszych zapowiedzi mesjańskich. Wróżbitę Balaama, poganina, wobec zgromadzonych synów Izraela ogarnął Duch Boży i zaczął on – wbrew intencjom króla Moabu – prorokować w imię Pana. Miał złorzeczyć Izraelitom, a tymczasem Bóg w swojej mądrości sprawił, iż ogłosił on wszem i wobec, że oczekiwany Mesjasz będzie pochodził z narodu żydowskiego. Nie stanie się to natychmiast, ale przyjdzie czas, że wzejdzie gwiazda z Jakuba i z Izraela podniesie się berło. Wielu Izraelitów powątpiewało w prawdziwość tych słów. Nie wierzyli w nadejście Gwiazdy z Jakuba. To proroctwo pomogło później trzem Mędrcom ze Wschodu spotkać się z nowo narodzonym Królem. Jakie zaskoczenie było w narodzie wybranym, kiedy rozbłysła Gwiazda z Jakuba nad Betlejem. Większość z nich zmarnowała szansę, jaką dała im Opatrzność Boża i nie uznali boskości Jezusa z Nazaretu. Izraelici wciąż czekają na Mesjasza. A przecież tą zapowiadaną przez Balaama Gwiazdą jest Jezus Chrystus.

Więcej…
 
III Niedziela Adwentu

Niedziela, 15 grudnia 2019 rokuIII tydzień Adwentu, Rok A


W tę kolejną adwentową niedzielę chciejmy się zatrzymać nad bardzo ważną częścią Mszy św. – nad liturgią słowa.

 

Więcej…
 
Sobota drugiego tygodnia Adwentu

Sobota, 14 grudnia 2019 rokuII tydzień Adwentu, Rok ABóg do nas przyszedł, jest obecny wśród nas. „Zamieszkał” z nami... A Słowo stało cię ciałem i zamieszkało między nami. Niedługo Święta Bożego Narodzenia nam o tym przypomną. Przygotowujemy się do nich.

 

Więcej…
 
Piątek drugiego tygodnia Adwentu

Piątek, 13 grudnia 2019 roku


II tydzień Adwentu, Rok APrzyjdzie Pan, Książę pokoju, wyjdźcie Mu na spotkanie. Cały adwent zapowiada przyjście Pana Jezusa. Tak było również przed pierwszym przyjściem Chrystusa. Bóg zapowiedział się, że przybędzie. Nie przyszedł niezapowiedzianie! Stary Testament był „jedną wielką zapowiedzią” przyjścia Mesjasza. To, co głosili przez wieki prorocy, co zapowiadał Jego Poprzednik, Jan Chrzciciel spełniło się. Chrystus, Książę pokoju przyszedł…

 

Więcej…
 
Czwartek drugiego tygodnia Adwentu

Czwartek, 12 grudnia 2019 roku


II tydzień Adwentu, Rok ANie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela. W czym tkwi jego wielkość? W tym, że był poprzednikiem Chrystusa. Jego zadaniem było przygotować ten świat na narodzenie Odkupiciela. I wykonał to. Spełnił swoją misję od urodzenia aż do śmierci męczeńskiej.

 

 

Więcej…
 
Środa drugiego tygodnia Adwentu

Środa, 11 grudnia 2019 roku


II tydzień Adwentu, Rok AAdwent jest czasem przychodzenia do Jezusa. Pewne jest to, że On do nas przychodzi. Przyszedł prawie dwa tysiące lat temu w pierwsze święta Bożego Narodzenia, przyjdzie w chwale na końcu czasów i przychodzi codziennie. Pytanie tylko, czy Go potrzebujemy… Czy nie jesteśmy zbytnio zapatrzeni w siebie zamiast w Niego. Zbytnie przywiązanie do codziennych trosk może nas odsuwać od Jezusa, dlatego potrzebujemy Adwentu. Potrzebujemy czasu, by się zatrzymać i pomyśleć, nie zagubić na wieczność.

Więcej…
 
Wtorek drugiego tygodnia Adwentu

Wtorek, 10 grudnia 2019 rokuII tydzień Adwentu, Rok ATrwa Adwent. Za dwa tygodnie Wigilia. Zanim przygotujemy wigilijną wieczerzę, chcemy przygotować drogę Panu, wyrównać przed Nim ścieżki naszego życia. Czynimy to, słuchając Bożego słowa, biorąc udział w adwentowych rekolekcjach, trwając w dobrych postanowieniach, nawracając się przez sakrament spowiedzi. Można by powiedzieć, że jesteśmy tymi dziewięćdziesięciu dziewięcioma „dobrymi” owcami z dzisiejszej Ewangelii. Wszystko byłoby dobrze, tylko… brakuje jednej…

 

 

 

Więcej…
 
Poniedziałek drugiego tygodnia Adwentu

Poniedziałek, 9 grudnia 2019 rokuII tydzień Adwentu, Rok A


Wstań i chodź… Adwent jest czasem wstawania z upadków, grzechów, złych nawyków. Jest pozwalaniem, by to Jezus swoją mocą nas uzdrawiał, jak uzdrowił sparaliżowanego człowieka…

 

 

 

Więcej…
 
II Niedziela Adwentu – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Niedziela, 8 grudnia 2019 rokuII tydzień Adwentu, Rok A


Obchodzimy dziś w liturgii Kościoła uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To święto mówi nam o wielkim wyróżnieniu prostej dziewczyny z Nazaretu. Czy ktoś mógł się spodziewać, że ta młoda dziewczyna, która tak jak Jej rówieśniczki codziennie troszczyła się o dom i jako pobożna żydówka chodziła do synagogi, została wybrana do tak wielkich rzeczy w Bożych planach? Skąd tak wielkie wyróżnienie? Podpowiada nam to fragment hymnu z brewiarzowej godziny czytań:

 

Ciebie wielbimy hymnami,

Przeczysta Matko Chrystusa,

Ty zaś na śpiew Twojej chwały

Odpowiedz darem swej łaski.

Więcej…
 
II Niedziela Adwentu

Niedziela, 8 grudnia 2019 rokuII tydzień Adwentu, Rok A


Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi PannyObrzędy wstępne Mszy Świętej

W tę drugą niedzielę adwentowego oczekiwania na przyjście Zbawiciela chcemy przybliżyć sobie obrzędy wstępne Mszy Świętej. Zapytajmy się: z czego składają się obrzędy wstępne Mszy Świętej? To przywitanie wiernych zgromadzonych na niedzielnej Eucharystii, rachunek sumienia i spowiedź powszechna, uroczysty hymn Chwała na wysokości Bogu oraz modlitwa kolekty, zanoszona w naszym imieniu przez kapłana.

 

Więcej…
 
Sobota pierwszego tygodnia Adwentu

Sobota pierwszego tygodnia Adwentu


07 grudnia 2019 roku


A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza (Mt 9, 36).


Brak jedności wśród Izraelitów współczesnych Jezusowi, jest aż nadto widoczny w ewangeliach. Brak silnego przywódcy z jednej strony, a także olbrzymie pragnienie i oczekiwanie pojawienia się kogoś takiego z drugiej strony sprawiały, że wokół Jezusa gromadziły się tłumy. Wiązali z Nim nadzieję na lepszą przyszłość, na jakąś przemianę obecnego status quo. Ewangelista Mateusz posługuje się obrazem „owiec bez pasterza” znanym czytelnikom jego dzieła z Księgi Ezechiela, gdzie ten sam obraz służy autorowi natchnionemu do opisu cierpienia ludu Bożego, u którego podstaw leżała niewłaściwa postawa ówczesnych przywódców Izraela. Zamiast prowadzić lud Bożymi drogami, pozostawili oni swoich poddanych w rozproszeniu i w ciągłym narażeniu na ataki.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 503