Narodzenie Pańskie – uroczystość – Msza w dzień

Środa, 25 grudnia 2019 roku, Rok A


„Żył sobie człowiek, który uważał Boże Narodzenie za niezrozumiałą bajkę. Choć był uprzejmy, wyrozumiały, dobry, kochał swoją rodzinę, a we wszystkich relacjach z innymi ludźmi kierował się uczciwością, nie potrafił jednak uwierzyć we Wcielenie, że Bóg staje się człowiekiem. Był zbyt szczery, aby udawać, że wierzy.

 

 

Więcej…
 
Narodzenie Pańskie – uroczystość – Msza w świcie

Środa, 25 grudnia 2019 roku, Rok ANareszcie święta. Oczekiwaliśmy ich, bo wreszcie wolne dni, odpoczynek. Ale liturgia słowa dnia dzisiejszego wzywa nas do „pracy”, świadectwa.

Fragment Ewangelii czytany o świcie jest kontynuacją fragmentu czytanego podczas Mszy św. w nocy. Opowiada o pasterzach, którym objawia się anioł (gr. angelos – posłany), zwiastując radosną nowinę. Od tego momentu zaczyna się droga wiary pasterzy. Zaczynają zastanawiać się, co zrobić, i podejmują decyzję: Chodźmy do Betlejem i zobaczmy to Słowo, które przybyło i które Pan dał nam poznać – można by przetłumaczyć to zdanie. Wyrażenie zobaczyć Słowo brzmi dość zaskakująco, ale staje się jaśniejsze, gdy uświadomimy sobie, że greckie słowo rema jest tłumaczeniem hebrajskiego dabar, które oznacza słowo, rzecz, wydarzenie. W myśli semickiej słowo i rzeczywistość są ze sobą nierozerwalnie złączone. Nie ma słowa, które nie byłoby wydarzeniem, ani wydarzenia, które nie byłoby słowem. Rzeczywistość przemawia do tego, kto umie słuchać, jest wtedy słowem. Pasterze podejmują decyzję, by udać się do Betlejem, by zobaczyć Słowo, które przybyło, by zobaczyć to, co zostało im powiedziane. Dziecię Jezus nie umie mówić, jest ubogo narodzone, ale to Słowo dociera do tych, którzy umieją słuchać.

 

Więcej…
 
Narodzenie Pańskie – uroczystość (Msza w nocy) – Pasterka

Środa, 25 grudnia 2019 roku, Rok A


Dzisiejszy wieczór i dzisiejsza noc są szczególne. Na pewno z powodu wieczerzy wigilijnej czy prezentów. Wszystko pięknie udekorowane, nasze mieszkania, domy, ulice, miasta, wystawy sklepowe, także nasze kościoły. Może nawet na początku Mszy św. położyliśmy figurkę dzieciątka Jezus w żłóbku. Wszystko gotowe. Wszystko zostało zrobione tak, jak powinno być. Ale czy na pewno?

Więcej…
 
Wtorek czwartego tygodnia Adwentu

Wtorek, 24 grudnia 2019 roku


IV tydzień Adwentu, Rok AHymn Zachariasza „Benedictus”, jaki dziś usłyszeliśmy w Ewangelii, to pieśń człowieka, który będąc pełen zachwytu, pragnął wyrazić Bogu wdzięczność za dar wytęsknionego syna. Możemy sobie tylko próbować wyobrazić tę wielką radość i wdzięczność, jakie napełniły serce Zachariasza, motywując go, by trzymając swoje dziecko w ramionach, wyśpiewać Bogu swoje podziękowanie.

 

Więcej…
 
Poniedziałek czwartego tygodnia Adwentu

Poniedziałek, 23 grudnia 2019 roku

 

IV tydzień Adwentu, Rok A


Fragment Ewangelii opisujący narodziny Jana Chrzciciela jest potwierdzeniem, że Bóg spełnia swoje obietnice. Nie jest w tym połowiczny, ale hojnie daje swoje dary tym, którzy Go proszą. Elżbieta i Zachariasz prosili o wiele – o dar potomstwa – i wiele otrzymali w osobie Jana Chrzciciela, któremu Bóg powierzył tak wielkie zadania. Miał on przygotować Izraela na przyjście Mesjasza. Bóg cieszy się, jeśli człowiek prosi o wiele i następnie stara się otrzymane dary dobrze wykorzystać.

Więcej…
 
IV Niedziela Adwentu

Niedziela, 22 grudnia 2019 roku


IV tydzień Adwentu, Rok A


I wreszcie w tę czwartą niedzielę adwentowego oczekiwania będziemy mówić o samym sercu Mszy św., czyli liturgii eucharystycznej i komunii świętej. We Mszy św. przychodzi do naszego serca sam Chrystus, aby nas umocnić w naszej pielgrzymce życia. Przychodzi, aby umocnić naszą wiarę. Pamiętamy z Ewangelii, jak Jezus powiedział do Piotra: Piotrze modlę się za ciebie, aby nie ustała twoja wiara. W Piotrze był każdy z nas. Tak więc Jezus modli się za każdego z nas!

Więcej…
 
Sobota trzeciego tygodnia Adwentu

Sobota, 21 grudnia 2019 rokuIII tydzień Adwentu, Rok A


Człowiek w euforii krzyczy z radości albo śpiewa. Dlatego najwięcej piosenek opowiada o miłości, której nie można zatrzymać dla siebie, lecz trzeba ją wyśpiewać. Dzisiejsza liturgia słowa również pełna jest radości i miłości. Pierwsze czytanie (Pnp 2, 8-14) to wspaniała pieśń, która odwołuje się do radości wypływającej z ludzkiej miłości oblubieńczej, nie bojąc się porównania do niej miłości Bożej. Radość, że Pan jest blisko, że bliski jest czas połączenia z Nim, możemy porównać właśnie do radości narzeczonego czy narzeczonej, którzy niecierpliwie marzą o tym, by jak najprędzej znaleźć się w ramionach ukochanej czy ukochanego i wiedzą, że ta chwila już niedługo nastąpi. Więc choć dusza nasza oczekuje Pana, to już teraz raduje się w Nim nasze serce. Okrzyk i pieśń radości słyszymy również w Ewangelii. Z radości, że Zbawiciel jest tuż, tuż, Jan Chrzciciel, będąc jeszcze w łonie matki, aż podskoczył, a Elżbieta wyśpiewała hymn pochwalny.

Więcej…
 
Piątek trzeciego tygodnia Adwentu

Piątek, 20 grudnia 2019 roku


III tydzień Adwentu, Rok ACzasem niepozorne wydarzenia mogą wiele powiedzieć komuś, kto potrafi właściwie odczytać ich znaczenie. Ten, kto zna zwyczaje ptaków, potrafi przewidzieć np. zbliżający się deszcz i w porę się przed nim schronić. Jesteśmy jak kierowcy, którzy muszą umieć czytać znaki drogowe życia. Jeśli kierowca niewłaściwie zinterpretuje znak ostrzegający przed śliską nawierzchnią, ryzykuje, że nie dotrze do celu podróży, tylko rozbije się po drodze.

Więcej…
 
Czwartek trzeciego tygodnia Adwentu

Czwartek, 19 grudnia 2019 rokuIII tydzień Adwentu, Rok A


Arcybiskup Fulton John Sheen zaangażowany w telewizyjną ewangelizację Amerykanów podczas jednej z audycji stwierdził:


„Życie jest monotonne, jeśli nie ma celu ani sensu. Jeśli nie wiemy, dlaczego tu jesteśmy ani dokąd zmierzamy, codzienność przynosi nam mnóstwo rozczarowań. Kiedy nie mamy nadrzędnego celu, na ogół koncentrujemy się na ruchu. Zamiast dążyć do jakiegoś ideału, ciągle zmieniamy przedmiot naszych dążeń i nazywamy to postępem. Nie umiemy powiedzieć, dokąd tak spieszymy, ale niewątpliwie jesteśmy w drodze”.

 

Więcej…
 
Środa trzeciego tygodnia Adwentu

Środa, 18 grudnia 2019 roku
III tydzień Adwentu, Rok A


Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi... (Jr 23, 5). Te słowa proroka Jeremiasza zapowiadają nadejście Władcy, który będzie panował nad całą ludzkością w sprawiedliwy sposób, przypominając o odpowiedzialności wobec Bożego prawa. Czynienie prawa i sprawiedliwości przez przyszłego Króla jest wyrazem Jego mądrości. Owocem sprawiedliwych i mądrych rządów będzie zbawienie i bezpieczeństwo Judy i Izraela. Gwarantem sprawiedliwości przyszłego władcy jest sam Bóg. Świadczy o tym imię, które będzie mu nadane: Pan naszą sprawiedliwością (Jr 23, 6)

 

 

Więcej…
 
Wtorek trzeciego tygodnia Adwentu

Wtorek, 17 grudnia 2019 rokuIII tydzień Adwentu, Rok AOd dzisiaj (od dnia 17 grudnia) wchodzimy w bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Kościół, troszcząc się o należyte przygotowanie, wprowadził „oktawę” – osiem dni, które krok po kroku doprowadzą nas do 25 grudnia.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 503