Środa Pierwszego Tygodnia Adwentu

Środa Pierwszego Tygodnia Adwentu


06 grudnia 2017 roku


Zaproszeni na ucztę w królestwie...


Pismo Święte ze swoimi 73 księgami kończy się zawołaniem, które jest jednocześnie uroczystym wyznaniem naszej wiary: Maranatha. Jest to aramejskie wyrażenie oznaczające: Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20).


 

Więcej…
 
Wtorek Pierwszego Tygodnia Adwentu

Wtorek Pierwszego Tygodnia Adwentu

5 grudnia 2017 roku


Niemożliwe staje się możliwe


Któż nie zna skierowanych do Maryi słów anioła: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym (Łk 1, 35)? Anioł mówi podobnie do Józefa: ...albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło (Mt 1, 20).


Więcej…
 
Poniedziałek Pierwszego Tygodnia Adwentu

Poniedziałek Pierwszego Tygodnia Adwentu

4 grudnia 2017 roku

 

Warto żyć!


Warto żyć? A może nie warto, bo życie jest nudne i monotonne? Życie jest monotonne, jeśli nie ma celu, ale nie jest takie, jeśli dokądś prowadzi – takimi słowami rozpoczął swój pierwszy program telewizyjny abp Fulton Sheen. Warto żyć! – taki tytuł nosił emitowany przed laty w amerykańskiej telewizji cykl programów, w którym błyskotliwy duchowny udzielał odpowiedzi na trudne i bardzo życiowe pytania, jakie stawia sobie każdy człowiek.


Więcej…
 
I Niedziela Adwentu

W oczekiwaniu na przyjście dobrego Pana…

Były przełożony generalny dominikanów ojciec Timothy Radcliffe opowiadał, jak to w czasie rozmowy z czeskimi katolikami rozwinęła się dyskusja na temat tego, co jest najważniejsze w Kościele. Wierni byli przekonani, że chodzi tu o zasady moralne i przykazania. Tymczasem w Kościele najważniejsza jest wolność. Bóg pragnie, byśmy byli wolni. Zadaniem Kościoła jest prowadzić dzieci Boże ku pełnej wolności.

Czy jednak naprawdę w Kościele na pierwszym miejscu chodzi o wolność? Ewangelia mówi o nadejściu pana domu. Rozumiemy, że chodzi tu o Jezusa, naszego Pana. A skoro Jezus jest Panem, to jesteśmy u Niego na służbie. Do Niego należy dom; ma prawo nam nakazać wykonać to lub tamto. Czy zatem Jego panowanie nie odbiera nam naszej wolności? Jakże możemy być wolni, skoro mamy być posłuszni Panu?

Więcej…
 
U Świętego Andrzeja w Szaflarach

W 1350 r. fundacją opactwa Cystersów w Ludżmierzu powstała parafia w Szaflarach, najbardziej wysunięta na południe. 26 X 1519 r. biskup krakowski Jan Konarski, po uzyskaniu zgody króla Zygmunta Starego, pozbawił Szaflary samodzielności i parafia została wcielona do Nowego Targu. Tłumaczono, że nie jest ona w stanie utrzymać należycie kapłanów. 26 III 1530 r. Szaflary zostały znowu parafią. W 1596 r. kierował nią administrator i należały do niej wsie: Bańska, Biały Dunajec, Maruszyna, Leśnica, Skrzypne, Gliczarów, Zaskale i Ząb.
Od 1611 r. ponownie stała się filią  parafii nowotarskiej. Wzmianki źródłowe o kościele mówią, że był to obiekt drewniany, z trzema ołtarzami. Ściany kościoła były czyste, ołtarze nakryte obrusami na jednej ścianie wisiał tylko krzyż, sufit był malowany. Hostie wypiekano we wsi, co tydzień.


 

Więcej…
 
Świętego Andrzeja, Apostoła – święto

Ewangelia przedstawia nam opis powołania pierwszych uczniów, wśród których znajduje się również św. Andrzej, patron dnia dzisiejszego, według tradycji uważany za pierwszego wezwanego przez Chrystusa.

Jezus jest tym, który powołuje: On określa miejsce, czas oraz okoliczności tego wezwania. Faktem jest, że zarówno Piotr, jak i Andrzej, zostają powołani w trakcie wykonywania swych codziennych prac. Jezus wkracza w ich życie, w ich codzienność i tam rozlega się Jego głos: Pójdź za mną! To element bardzo ważny dla każdego z nas.

 

 

 

Więcej…
 
Papież: trzeci dzień pobytu w Birmie

Tuż przed godziną ósmą rano czasu lokalnego, kiedy u nas minęła dopiero 2:00 w nocy Papież rozpoczął swój kolejny dzień pielgrzymki do Birmy, udając się do wielkiego parku, położonego w centrum Rangunu, gdzie odprawił Mszę św. Wzięło w niej udział ponad 150 tys. wiernych, przybyłych nawet z najdalszych zakątków kraju, a także wielu pielgrzymów z Kambodży, Filipin, Wietnamu, czy Tajlandii. Dziękując Papieżowi za liturgię, kard. Charles Bo przyznał, że dla tamtejszych katolików życie nie będzie już nigdy takie samo, bo to, co jeszcze rok temu wydawało się tylko snem, spełniło się: mała wspólnota tamtejszego Kościoła łamała się chlebem eucharystycznym z obecnym wśród nich Papieżem.

 

 

 

Więcej…
 
Papież do birmańskich katolików: dzielcie się mądrością Jezusa ukrzyżowanego

Dzielcie się z innymi bezcenną mądrością, którą otrzymaliście, miłością Boga, która wypływa z Serca Jezusa – powiedział Papież do birmańskich katolików. Dziś rano w Rangunie odprawił on Eucharystię dla ogółu wiernych. Już na początku homilii Franciszek wyznał, że bardzo czekał na to spotkanie, wiedząc, iż wielu wiernych przybyło na nie z daleka, z odległych terenów górskich, niekiedy nawet pieszo.

 

Z radością przyznał, że w Birmie spotkał Kościół żywy, w którym żyje Chrystus.

 

 

Więcej…
 
Papież do birmańskich buddystów: nieśmy słowo nadziei

Przemawiając do mnichów buddyjskich, Ojciec Święty zauważył, że spotkanie z nimi jest okazją, by potwierdzić wspólne zaangażowanie buddystów i katolików na rzecz pokoju, poszanowania ludzkiej godności oraz sprawiedliwości dla każdego.

„Nie tylko w Birmie, ale na całym świecie ludzie potrzebują tego wspólnego świadectwa ze strony przywódców religijnych. Kiedy bowiem mówimy jednym głosem, głosząc odwieczne wartości: sprawiedliwość, pokój i podstawową godność każdej istoty ludzkiej, niesiemy słowo nadziei. Pomagamy buddystom, katolikom i wszystkim ludziom zmagać się o większą harmonię w ich wspólnotach. W każdym pokoleniu ludzkość doświadcza niesprawiedliwości, momentów konfliktu i nierówności między ludźmi. W naszych czasach trudności te wydają się szczególnie poważne. Mimo iż społeczeństwo poczyniło ogromne postępy technologiczne, a ludzie na świecie są coraz bardziej świadomi swego wspólnego człowieczeństwa i wspólnego losu, to rany konfliktów, ubóstwa i ucisku trwają nadal, tworząc nowe podziały. W obliczu tych wyzwań nie wolno nam nigdy poddawać się rezygnacji. Na podstawie naszych tradycji duchowych wiemy, że istnieje droga, by iść naprzód, droga prowadząca do uzdrowienia, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Droga oparta na współczuciu i miłości” – powiedział Franciszek.

 

Więcej…
 
Papież dostrzegł rany wszystkich Birmańczyków, nie tylko Rohingya

Dzisiejszy dzień jest historyczny dla birmańskich katolików nie tylko ze względu na pierwszą wizytę Papieża, ale również dlatego, że jeszcze nigdy nie zgromadzili się tak licznie w jednym miejscu. Zwraca na to uwagę ks. Bernardo Cervellera, dyrektor kościelnej agencji prasowej AsiaNews. Jeśli weźmie się pod uwagę, że w całej Birmie jest ok. 700 tys. katolików, to dziś na papieskiej Mszy była jedna czwarta katolickiej populacji tego kraju. Jest to tym bardziej znaczące, że Birma to kraj ubogi o słabo rozwiniętym transporcie, a katolicy często są biedni i żyją w dużym rozproszeniu.

 

 

 

Więcej…
 
Król i sługa

Koniec roku liturgicznego. Kościół czci Jezusa, jako „Króla wszechświata”, przyjmując perspektywę Apokalipsy. W tym dniu bardziej niż kiedykolwiek uczy nas objęcia wszystkiego jednym spojrzeniem i daje jasno do zrozumienia, że początek i koniec wszystkich rzeczy należy do Chrystusa. Pięknie ujmuje to Księga Daniela w Starym Testamencie „panowanie jest wiecznym panowaniem” (Dn 7, 14) . Królestwo Chrystusa jest darem ofiarowanym ludziom wszystkich czasów, aby każdy, kto wierzy w Słowo Wcielone, „nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Dlatego właśnie w ostatniej księdze Biblii, Apokalipsie, oznajmia On: „Ja jestem Alfa i Omega (...) Początek i Koniec” (Ap 22, 13).


Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 467