Papież: dziękujmy wszystkim kochającym Rzym nie słowami, ale czynami

Świat otrzymał swą pełnię wraz z narodzinami Jezusa, Syna Bożego – powiedział Franciszek w homilii w czasie pierwszych nieszporów z uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Stały się one okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za wszelkie dobro otrzymane w mijającym 2017 roku.

 

Papież zaznaczył, że jako Biskup Rzymu czuje się w obowiązku podziękować wszystkim, którzy dbają o to miasto. Podkreślił, że ze szczególną sympatią i wdzięcznością myśli o tych, którzy czynią to w codziennych, małych, konkretnych rzeczach. Są to ci, którzy najlepiej, jak potrafią wykonują swoje obowiązki; którzy  z rozwagą poruszają się w ulicznym ruchu, szanują miejsca użyteczności publicznej, troszczą się o starszych. W ten sposób wyrażają konkretną miłość do miasta, bez zbędnych słów i robienia hałasu.

 

Więcej…
 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – uroczystość

Pierwszy dzień nowego roku to nowe oczekiwania, nadzieja na to, że kolejny rok będzie lepszy niż poprzedni. Patronką dzisiejszego dnia jest Maryja, którą czcimy w tytule Bożej Rodzicielki, czyli Matki Boga.


Dzisiejsze pierwsze czytanie to modlitwa błogosławieństwa. W tym słowie Bóg zwraca się do każdego z nas na początku tego 2018 roku. Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z mocy błogosławieństwa. Nie jest to rzeczywistość materialna, lecz duchowa. Posiada ona jednak wielki wpływ na nasze codzienne życie.

 

Tak było w życiu Maryi. Jej historia jako Matki, Bożej Rodzicielki, rozpoczęła się właśnie w momencie, kiedy przyjęła błogosławieństwo Boże. Maryja – błogosławiona między niewiastami, pokazuje nam, na czym polega przyjęcie i życie błogosławieństwem.

 

 

Więcej…
 
Papież: rodzice nie są właścicielami dziecka, ale jego strażnikami

Do refleksji nad doświadczeniem przeżywanym przez Maryję, Józefa i Jezusa, gdy wzrastają jako rodzina we wzjemnej miłości i zaufaniu zachęcił Papież wiernych w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”. Rodzice Jezusa udają się do świątyni, aby poprzez ofiarowanie Go Bogu potwierdzić, że są strażnikami jego życia, a nie właścicielami.

„Gest ten podkreśla, że ​​tylko Bóg jest Panem dziejów indywidualnych i rodzinnych – wszystko od Niego pochodzi. Każda rodzina jest powołana do uznania tego pierwszeństwa, strzegąc i wychowując dzieci, aby otworzyły się na Boga, który jest źródłem życia. Stąd pochodzi tajemnica młodości wewnętrznej, o której paradoksalnie świadczy w Ewangelii para starców, Symeon i Anna. Zwłaszcza starzec Symeon, natchniony przez Ducha Świętego mówi o Dzieciątku Jezus: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą [...] aby na jaw wyszły zamysły serc wielu»” (Łk 2,34-35) – mówił Ojciec Święty.

 

Więcej…
 
Obchody sylwestrowe po chrześcijańsku

Modlitwa, Msza św., wieczór uwielbienia oraz zabawa bez alkoholu – to propozycje spędzenia ostatniej nocy roku w duchu chrześcijańskim. 31 grudnia liczne wspólnoty, parafie i domy rekolekcyjne organizują bale sylwestrowe z myślą o katolikach.

 

Już 27 grudnia rozpoczęły się obchody Sylwestra na Jamnej. W wydarzeniu biorą udział ludzie związani z Ruchem Lednickim oraz wszyscy zainteresowani. Wciąż można jeszcze dołączyć do tego niezwykłego zakończenia starego i powitania Nowego Roku. Wystarczy przyjechać do ośrodka duszpasterskiego na Jamnej. To wieś położona w górach w województwie małopolskim, w gminie Zakliczyn..

 

 

Więcej…
 
Świętych Młodzianków, męczenników – święto

Święto „niewinnych i bezimiennych męczenników”, które powstało w Kościele Wschodnim w Kartaginie w 505 r., podobnie jak święto św. Szczepana, pierwszego męczennika Kościoła (Protomartyr), „niepokoi”, „zakłóca” czy wręcz „burzy” świąteczny, zaciszny i choinkowy nastrój. Dla ludzi wierzących „zakłóca” tylko „zaciszny i choinkowy nastrój”, ponieważ dla nas Boże Narodzenie oznacza wcielenie Boga we wszystkie wymiary bycia i stawania się człowiekiem – osobą oraz dawanie świadectwa w trudnych, a nawet dramatycznych i tragicznych sytuacjach naszego życia.


Do pewnego czasu różnego rodzaju światy, mówiąc ogólnie dobre i złe, istniały równolegle na odpowiadających im poziomach istnienia i działania. Ale znowu, od pewnego czasu, w naszej ukochanej ojczyźnie – wiadomo – od spektakularnej i niespodziewanej wygranej dra Andrzeja Sebastiana Dudy i jego formacji – zjednoczonej prawicy, doszło do konfrontacji dwóch światów, które należy teraz nazwać odpowiednio „cywilizacją” Herodów i (neo)barbarzyńców oraz cywilizacją niemych świadków.


Więcej…
 
Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty – święto

Słowo Boże skierowane dzisiaj do nas pragnie nam przybliżyć wielką postać Jana Apostoła i Ewangelisty, umiłowanego ucznia Jezusa Chrystusa

Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli, abyście i wy mieli łączność z nami. Św. Jan, najmłodszy z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa, syn Zebedeusza i Salome (która nie opuszczała Jezusa i była także świadkiem Jego śmierci jak i zmartwychwstania), brat Jakuba Większego (Starszego), apostoła, według tradycji chrześcijańskiej jest autorem czwartej Ewangelii, trzech listów i Apokalipsy. Apostołowie byli wierni towarzyszami i wiarygodnymi świadkami życia Jezusa z Nazaretu, Jego przyjaciółmi, a ich droga razem z Jezusem z Galilei do Jerozolimy, była swoistym wewnętrznym pielgrzymowaniem, podczas którego uczyli się wiary w Jezusa Chrystusa, chociaż nie bez trudności, gdyż byli ludźmi tak, jak i my. Ale właśnie dlatego, że byli towarzyszami życia Jezusa, są również przewodnikami dla nas – Jego uczniów z XXI wieku, pomagającymi nam poznać Jezusa Chrystusa, pokochać Go i być Mu wiernym aż do końca naszego ziemskiego pielgrzymowania.

 

Więcej…
 
Zwycięzca czy przegrany?

Drugi dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

 

 

CZYTANIA: Dz 6,8-10;7,54-60; Ps 31,3-4.6.8.16-17; Ps 118,26-27; Mt 10,17-22

 

 

Na początku błyskotliwe wyróżnienie – Szczepan zostaje wybrany jako jeden z siedmiu diakonów. O tych wybranych Biblia mówi, że cieszyli się dobrą sławą, byli pełni wiary, mądrości i Ducha Świętego. (por. Dz 6,3.5)

Po wyborze Szczepan zyskuje sławę i popularność. Biblia mówi, że przez jego ręce dzieją się znaki i cuda (Dz 6,8). Potem jednak następuje konflikt z jednym z ugrupowań żydowskich, zamieszki, wleczenie za miasto i kamienowanie. Kariera krótka, i życie krótkie, zakończone męczeńską śmiercią.

Chciałbym zadać pytanie, by na nie spróbować potem odpowiedzieć. Czy św. Szczepan, patron dzisiejszego dnia, pierwszy męczennik, był zwycięzcą czy przegranym? Wygrał swe życie czy przegrał? Zastanówmy się.

 

Więcej…
 
Świętego Szczepana, pierwszego męczennika – święto

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania (Łk 2, 14). Narodziny Syna Bożego są widzialnym znakiem i wyrazem upodobania sobie Boga w ludziach, ale nie wszyscy ludzie, nawet podczas tych podniosłych, radosnych i rodzinnych świąt, upodobali sobie Boga i „dzieci Boga”.


Herod i cała Jerozolima przeraziła się na wieść o narodzinach nowego Króla, a w konsekwencji, okrutny despota i tyran posłał oprawców do Betlejem i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch (Mt 2, 3; 3, 16).

 

 

 

Więcej…
 
„Ziemia ujrzała swego Zbawiciela”

„Ziemia ujrzała swego Zbawiciela” – tak pięknie właśnie liturgia wyraża niezwykłą treść misterium Narodzenia Pańskiego. To, co stało się tamtej nocy w Betlejem jest zarazem początkiem wielkiego, cudownego procesu dokonywanego przez Boga w ludziach. Kiedy widzimy bezbronne Dzieciątko w żłóbku, spotykamy samego Chrystusa. Spoglądamy już teraz na wszystkie sprawy, swoje i świata, z perspektywy Boga, który jest stałym mieszkańcem ziemi. Obecność Boga, zarazem Człowieka w naszych sercach jest owocem Bożego Narodzenia.

 

 

 

 

 

Więcej…
 
Marana tha!

„Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie” – usłyszymy w pierwszą niedzielę Adwentu Chrystusowe napomnienie.

 

Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie” (por. Mk 13, 33-37).

 

Uwagę zwraca intensywność napomnień. Gwałtowność i siła, z jaką są wypowiadane, wskazują na priorytetowy charakter wezwania. Do czego? Do zwrócenia się ku Bogu, zdystansowania wobec codziennych, przyziemnych spraw, niejednokrotnie absorbujących nas bez reszty, i spojrzenia w niebo. „Adwent zmniejsza nasze zaangażowanie w szaleństwo świata posuwającego się szybko naprzód – napisała s. Joan Chittister w książce Co rok bliżej Boga. – Przyhamowuje nas. Skłania nas do myślenia. Każe nam spoglądać poza dzień dzisiejszy na «wielkie jutro» życia. Bez Adwentu, zagrzewani jedynie wyścigiem donikąd, który wyczerpuje świat wokół nas, moglibyśmy tak gorączkowo podejmować próby cieszenia się i sterowania tym życiem, że nie rozwinęlibyśmy w sobie upodobania do ducha, który nie umiera i nie przecieka nam przez palce jak topniejący śnieg”.

 

 

Więcej…
 
Polska różańcowa

Na początku września na Jasnej Górze odbył się I Ogólnopolski Kongres Różańcowy „Różaniec ratunkiem dla świata”. W październiku dosłownie i w przenośni otoczyliśmy Polskę różańcem. Ale członkowie kół Żywego Różańca, jak co roku, gromadzili się też w swoich diecezjach. Każde takie spotkanie jest okazją do ukazania sobie i światu, jak liczni są ludzie modlitwy różańcowej i jak wielką siłę w sobie mają.

 

Ostatnia sobota sierpnia. Szczególny dzień dla nas, członków kół Żywego Różańca diecezji siedleckiej. Spotkaliśmy się jak co roku u naszej Pani Leśniańskiej. Wydarzenie to było dla mnie ogromnym przeżyciem. Już wracając w 2016 r. z Leśnej Podlaskiej, wiedziałam, że jeżeli tylko „góra” pozwoli, pojadę również następnym razem. I stało się. Już sama organizacja wyjazdu budziła wiele emocji. Chętnych było tak wielu, że zabrakło miejsc w autokarze. Wiedziałam, że jako organizator wyjazdu muszę zapewnić wszystkim możliwość uczestnictwa w spotkaniu, więc w ostatniej chwili zamówiłam jeszcze jeden.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 467