Rozważania na każdy dzień
Rozważanie na 4.05.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 03 maja 2016 22:39

VI Tydzień Okresu Wielkanocnego, Rok CDz 17,15. 22-18,1; Ps 148, 1-2. 11-12. 13-14a; J 14,16; J 16,12-15
Podczas ostatniej Paschy, na którą Jezus zaprosił swoich uczniów, po zapowiedzi odejścia, zaczął wyjaśniać w jaki sposób Duch Boży jako Duch Prawdy zastąpi Syna Bożego w życiu wszystkich, którzy w Niego uwierzyli i uwierzą w przyszłości. Jezus zaznacza jednak, że sami uczniowie nie będą mogli udźwignąć prawdy ostatnich trzech lat i najbliższych dni. Prawdy głoszonej przez Jezusa nie mogli do końca nie mogli zaakceptować arcykapłani, faryzeusze i uczeni w Piśmie.

 

Więcej…
 
Rozważanie na 3.05.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 02 maja 2016 22:08

VI Tydzień Okresu Wielkanocnego, Rok C


Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Jdt 13, 18bcda. 19-20 (R.: 15, 9d); Kol 1, 12-16; J 19, 27; J 19, 25-27Blisko konającego Jezusa stali ci, którzy miłowali Go najbardziej.
Jezus, Syn Boży, umiera, aby umożliwić zbawienie wszystkim ludziom wszystkich czasów.


Jezus, człowiek, umierając nadal miłuje swoją Matkę. On jest sprawiedliwym i chce wypełnić do końca przykazanie "czcij ojca i matkę".

Więcej…
 
Rozważanie na 2.05.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 01 maja 2016 22:58

VI Tydzień Okresu Wielkanocnego, Rok C


Dz 16, 11-15; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a); J 15, 26b. 27a; J 15, 26-16, 4a


Duch Prawdy będzie świadczył za Jezusem, jeśli nastąpią spory, będzie przygotowywał ludzi do spotkania z uczniami Jezusa głoszącymi ewangelię. Duch objawi prawdę i moc. Uczniowie mają mówić tylko prawdę - opowiadać, głosić, nauczać tylko to, co widzieli i słyszeli. Wrogami uczniów Jezusa są ludzie, którzy myślą, że służą Bogu prześladując wierzących w wysłannika Boga Jego Syna, Jezusa. Będą nawet zabijali, ekskomunikowali, dlatego, że sami nie poznali Boga, o którym myślą, że to Jemu oddają cześć i służą.

 

Więcej…
 
Rozważanie na 1.05.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 01 maja 2016 06:23

VI Niedziela Wielkanocna, Rok C


Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29Zapowiedź odejścia do Ojca i bliskich zdarzeń związanych ze zdradą Judasza, zaparciem Piotra i poczuciem osamotnienia była przyczyną wyjaśnienia roli Ducha Świętego, Pocieszyciela, który podobnie jak Syn Boży ułatwi uczniom zrozumienie nauki i czynów Jezusa. W kulturze judaistycznej istniało przekonanie, że Bóg objawił się tylko ludowi Izraelskiemu. Nauczyciele judaistyczni mówili o Bogu obecnym w szczególny sposób pośród studiujących Jego Prawo.


Jezus mówi o Bogu, który zamieszka na stałe w każdym wierzącym i uczyni go indywidualną świątynią Jego obecności. "Stary Testament nauczał, że Bóg mieszkał w swojej świątyni i pośród swojego ludu, Jego prawa zostały zapisane w sercach wiernych Mu ludzi oraz Jego Duch działał przez Jego proroków."

 

Poprawiony: niedziela, 01 maja 2016 15:49
Więcej…
 
Rozważanie na 27.04.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 26 kwietnia 2016 22:51

V Tydzień Okresu Wielkanocnego, Rok C


Dz 15, 1-6; Ps 122 (121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1); J 15, 4. 5b; J 15, 1-8Jezus Chrystus kilka razy rozpoczyna wyjaśnienie kim jest od słów "Ja jestem" - chlebem żywym, światłością świata, bramą, dobrym pasterzem, zmartwychwstaniem i życiem, drogą i prawdą, i życiem oraz "Ja jestem". To, co objawia Jezus różni się radykalnie od tego, za czym podąża większość współczesnych Mu ludzi.Tym razem mówi, że On jest prawdziwym krzewem winnym.

 

Więcej…
 
Rozważanie na 26.04.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 22:31

V Tydzień Okresu Wielkanocnego, Rok C


Dz 14, 19-28; Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab. 13cd i 21 (R.: por. 12a); J 3, 15; J 14, 27-31aZapowiedź odejścia do Ojca i bliskich zdarzeń związanych ze zdradą Judasza i zaparciem Piotra i poczuciem osamotnienia była przyczyną wyjaśnienia roli Ducha Świętego, Pocieszyciela, który podobnie jak Syn Boży ułatwi uczniom zrozumienie nauki i czynów Jezusa.

 

Więcej…
 
Rozważanie na 25.04.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 24 kwietnia 2016 22:19

V Tydzień Okresu Wielkanocnego, Rok C


1 P 5, 5b-14; Ps 89 (88), 2-3. 6-7. 16-17 (R.: por. 2a); 1 Kor 1, 23-24; Mk 16, 15-20


Na końcu Ewangelii według świętego Marka czytamy, że po swoim zmartwychwstaniu Jezus mówił o przyszłej roli tych osób, które widziały Jezusa po śmierci na powrót żywym. Po upomnieniu Jedenastu apostołów za upór i nie danie wiary tym, którzy Go oglądali zmartwychwstałym, potwierdził ich posłannictwo misyjne. Święty Marek Ewangelista  opisał wcześniejsze wysłanie Dwunastu apostołów po dwóch w celu głoszenia Ewangelii i nabycia doświadczenia misyjnego. Po zmartwychwstaniu są oni przygotowywani do przyszłej służby.

 

Więcej…
 
Rozważanie na 23.04.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 22 kwietnia 2016 22:54

IV Tydzień Okresu Wielkanocnego, Rok C
Dz 1, 3-8; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); Flp 1, 20c-30; J 12, 26; J 12, 24-26


 

Na kilka dni przed aresztowaniem Jezusa, w Jerozolimie spodziewano się, że niedługo nastąpi atak przywódców religijnych na Niego. W tym czasie zdarzyło się coś niezwykłego. Grecy, którzy przybyli na Paschę do Jerozolimy chcieli zobaczyć Jezusa.
Jezus powiedział wtedy do Andrzeja i Filipa: "Przyszedł czas, aby Syn Człowieczy został uwielbiony." Bo wieść o Nim porusza i otwiera ludzi z innych narodów.Obumarciem ziarna pszenicy jest zbliżająca się zbawiająca śmierć Jezusa Chrystusa.
Obfitym plonem są wszystkie oczekiwane przez Boga, a potrzebne wszystkim ludziom skutki śmierci Syna Bożego: przebłaganie, odkupienie, pojednanie, usprawiedliwienie i zbawienie.

Więcej…
 
Rozważanie na 22.04.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 21 kwietnia 2016 23:41

IV Tydzień Okresu Wielkanocnego, Rok C


Dz 13, 26-33; Ps 2, 6-7. 8-9. 10-11 (R.: 7); J 14, 6; J 14, 1-6


Informacja o powrocie Jezusa do Ojca wyzwoliła lęk i niepewność. Jezus prosi ich o pełne zaufanie Jemu, aby nie poddali się zamętowi, nie zaczęli się wzajemnie oskarżać, siać wątpliwości, a nawet podburzać się wzajemnie. Jakbyśmy słyszeli: “Wytrzymajcie trzy dni”.Syn Boży w tym czasie wykona wiele zadań. Otworzy i przygotuje dom Ojca dla wszystkich usprawiedliwionych przez wiarę. Przygotuje księgę imion mieszkańców królestwa.

 

Więcej…
 
Rozważanie na 18.04.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 17 kwietnia 2016 22:10

IV Tydzień Okresu Wielkanocnego, Rok C

 

Dz 11, 1-18; Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3a); J 10, 14; J 10, 1-10

 

Jezus mówi o sobie, że jest bramą w zagrodzie owiec. Zagroda była zwykle otoczona kamiennym murem, na którego szczycie mogła znajdować się brama z barierką. Niekiedy zamiast barierki w poprzek kamiennej bramy zagrody spali pasterze, będąc jednocześnie pasterzami i bramą dla owiec. Jezus jest i bramą i pasterzem owiec. Jak pasterz, Jezus w bramie przewodzi, leczy, chroni, ratuje, opiekuje się ludźmi. On jest ich zbawicielem, poszukujący zbawienia znajdą je w Nim.


Poprawiony: niedziela, 17 kwietnia 2016 22:35
Więcej…
 
Rozważanie na 17.04.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 16 kwietnia 2016 23:51

IV Niedziela Wielkanocna, Rok C


Niedziela Dobrego Pasterza


Dz 13, 14. 43-52; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4b-5ab (R.: por. 3c); Ap 7, 9. 14b-17; J 10, 14; J 10, 27-30

 

 

Częstym wezwaniem Biblii, skierowanym do człowieka, jest wołanie o posłuszeństwo, czyli o słuchanie słów Boga! „Moje owce słuchają Mojego głosu”. To właśnie słuchanie w życiu duchowym wskazuje zawsze na pierwszy krok. Wiara pochodzi ze słuchania i jest podstawą posłuszeństwa, które dość często wypełnia się bez poznania celu dróg, którymi każe nam chodzić Bóg. Trzeba być gotowym na przyjęcie tego, co Jezus objawił nam o Bogu i nie chcieć tego zmieniać i dostosowywać do swoich wyobrażeń lub mody powszechnie panującej w świecie. To jest przyjęcie Boga jako Ojca, Boga przebaczającego, Boga wszystkich, nawet tych, którzy zostali wykluczeni z różnych społeczności. Istotne jest jednak to, że bez tego pierwszego kroku nie można zrobić następnych.

 

Więcej…
 
Rozważanie na 16.04.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 16 kwietnia 2016 04:07

III Tydzień Okresu Wielkanocnego, Rok C


Dz 9, 31-42; Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 12; J 6, 63b. 68b; J 6, 55. 60-69

Niewiara ludzi religijnych prowadzi część uczestników do dyskusji, szemrania, oburzenia i zgorszenia. Uczestnikami tej dyskusji są też uczniowie Jezusa z grona szerszego od apostołów. Zamiast zadawania pytań i podjęcia próby zrozumienia słów Jezusa szemrzą. Szemranie to szeptanie, jako wyraz niezadowolenia i oburzenia. Naruszony został ich religijny status quo. Przyjmują tylko to, co określa ich tradycja. Nie mogą słuchać słowa Bożego wypowiadanego przez Jezusa, ponieważ to, co słyszą o Bogu nie odpowiada ich obrazowi Boga. Nie mogą już dalej słuchać o tym, że Jezus jest tym Bogiem, o którym oni mówią Adonai, Najwyższy, Święty. Podobnie zachowywali się Izraelici na pustyni. Szemraniem osiągnęli wodę ze skały, mannę i mięso z nieba.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 27